MENI
13.2.2020

Održana 4. sjednica Ustavnopravne komisije Doma naroda

Na 4. sjednici Ustavnopravne komisije Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) podržan je, sa tri usvojena amandmana, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim sporovima BiH, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH.

Komisija je utvrdila usaglašenost sa Ustavom i pravnim sistemom BiH i podržala principe Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o patentu, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH.

Usaglašenost sa Ustavom i pravnim sistemom BiH utvrđena je i za Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudskoj policiji BiH, čiji je predlagač Vijeće ministrara BiH. Komisija je podržala i principe ovog Prijedloga zakona.

Komisija je prihvatila izvještaje o radu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za 2017. i 2018. godinu.

Članovi Komisije nisu podržali Inicijativu delegata Denisa Bećirovića kojom se zadužuje Vijeće ministara BiH da, najkasnije u roku od šest mjeseci od dana usvajanja ove inicijative u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH, pripremi i u parlamentarnu proceduru dostavi tekst Zakona o zabrani izazivanja rasne, nacionalne, vjerske i svake druge mržnje, netrpeljivosti, razdora, diskriminacije i nasilja u Bosni i Hercegovini.

Komisija je usvojila izvještaje o radu Ustavnopravne komisije Doma naroda PSBiH za 2018. i 2019. godinu.

Usvojen je i Orijentacioni radni plan Ustavnopravne komisije Doma naroda PSBiH za 2020. godinu. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću