MENI
13.2.2020.

Одржана 4. сједница Комисије за спољну и трговинску политику, царине, саобраћај и комуникације

На 4. сједници Комисије за спољну и трговинску политику, царине, саобраћај и комуникације Дома народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине (ПСБиХ) дато је позитивно мишљење и предложено Дому давање сагласности за ратификацију:

 • Уговора између Савјета министара БиХ и Владе Народне Републике Кине о сарадњи у области здравља животиња и карантину,
 • Споразума између Савјета министара БиХ и Кабинета министара Украјине о сарадњи у области туризма,
 • Протокола о измјенама и допунама Протокола између Савјета министара БиХ и Владе Краљевине Саудијске Арабије о међусобној замјени некретнина - земљишта за изградњу дипломатских представништава у Сарајеву и Ријаду.

Комисија је усвојила извјештаје о раду Савјета министара БиХ за 2017. и за 2018. годину, у дијелу надлежности ове Комисије које се односе на сљедеће институције:

 • Министарство спољних послова БиХ,
 • Министарство спољне трговине и економских односа БиХ, осим у дијелу који се односи на увоз и извоз наоружања и војне опреме,
 • Канцеларија за ветеринарство БиХ,
 • Канцеларија БиХ за заштиту здравља биља,
 • Канцеларије за хармонизацију и координацију система плаћања у пољопривреди, исхрани и руралном развоју БиХ,
 • Министарство комуникација и промета БиХ,
 • Регулаторна агенцију за комуникације БиХ,
 • Агенција за безбједност хране БиХ.

Чланови Комисије усвојили су и годишње извјештаје из области пољопривреде, исхране и руралног развоја за БиХ за 2017. и 2018. годину.

Усвојен је и Извјештај о раду и Финансијски извјештај Агенције за поштански саобраћај БиХ за 2018. годину.

Такођер, усвојен је и Извјештај о раду Државне регулаторне комисије за електричну енергију за 2018. годину.

К знању су примљени финансијски планови Државне регулаторне комисије за електричну енергију за 2019. и 2020. годину.

Комисија није усвојила Извјештај о раду Управног одбора Извозно - кредитне агенције БиХ за 2018. годину.

Чланови Комисије нису примили к знању Информацију о стању у Извозно - кредитној агенцији БиХ.

К знању није примљен ни Извјештај – детаљна анализа рада Извозно - кредитне агенције БиХ са посебним нагласком на пословање „Унис“- Фабрика цијеви Дервента, с приједлогом мјера за рјешавање проблема у раду ове агенције.

Усвојен је Оријентациони радни план Комисије за спољну и трговинску политику, царине, саобраћај и комуникације Дома народа ПСБиХ за 2020. годину.

Чланови Комисије одгодили су изјашњавање у вези са приједлозима извјештаја о раду Комисије за спољну и трговинску политику, царине, саобраћај и комуникације Дома народа ПСБиХ за 2018. и 2019. годину. (крај)


ПРЕС
КОНТАКТ
Сектор за односе с јавношћу