MENI
3.7.2020

Održana 5. sjednica Privremene istražne komisije Predstavničkog doma za utvrđivanje stanja u pravosudnim institucijama BiH

Na 5. sjednici Privremene istražne komisije Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine obavljeno je saslušanje direktora Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH Hasima Šabotića, direktora Agencije za javne nabavke BiH Đenana Salčina i sudije Okružnog suda u Banjaluci Milana Blagojevića.

Nakon ovih saslušanja, Privremena istražna komisija usvojila je zaključak kojim od Ministarstva finansija i trezora BiH traži da Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH dostavi mišljenje o Nacrtu strategije za borbu protiv korupcije za period 2020. – 2024. godina, kao i za Akcioni plan za provođenje Strategije za borbu protiv korupcije za period 2020. – 2024. godina, koje je Agencija od Ministarstva zatražila 24. februara 2020. godine.

U vezi sa svjedočenjem gospodina Šabotića, koje se odnosi na konstataciju da je glavni tužilac Srednjobosanskog kantona istakao da „nikada neće postupiti po anonimnoj prijavi“, Privremena istražna komisija usvojila je zaključak da se transkript ovog svjedočenja dostavi Visokom sudskom i tužilačkom vijeću (VSTV), konkretno Uredu disciplinskog tužioca, na dalje postupanje.

Usvojenim zaključkom Privremena istražna komisija traži od Ministarstva finansija i trezora BiH da dostavi mišljenje o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama BiH, koje je od Ministarstva zatražila Agencija za javne nabavke BiH.

U vezi sa svjedočenjem gospodina Salčina koje se odnose na sudski postupak u kojem je učestvovala Agencija za javne nabavke BiH, konkretno na navode da je sudija u tom sporu stranku oslovio po imenu i sugerisao nagodbu jer „ako ode na višu instancu, taj sudija ga više neće moći kontrolisati“, Privremena istražna komisija zaključila je da se transkript ovog svjedočenja takođe dostavi VSTV-u, konkretno Uredu disciplinskog tužioca, na dalje postupanje. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću