MENI
14.9.2020

Održana 6. sjednica Komisije za saobraćaj i komunikacije

Na 6. sjednici Komisije za saobraćaj i komunikacije Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) podržan je Izvještaj o radu Vijeća ministara BiH, u dijelu koji se odnosi na Ministarstvo komunikacija i prometa BiH.

Komisija je podržala i u dalju parlamentarnu proceduru uputila poslaničku inicijativu Aide Baručije, Mirjane Marinković-Lepić, Damira Arnauta i Predraga Kojovića kojom se Vijeće ministara BiH i nadležne službe obavezuju da prilikom direktnih prijenosa ili emitiranja sjednica tijela i institucija BiH putem audiovizuelnih medija osigura prevođenje na znakovni jezik.

Članovi Komisije prihvatili su Izvještaj o finansijskom poslovanju BHRT-a za 2019. godinu, te primili k znanju Programski plan i Finansijski plan BHRT-a za 2020. godinu.

U vezi sa ovom tačkom dnevnog reda Komisija je usvojila sljedeće zaključke, koje će dostaviti Predstavničkom domu PSBiH na izjašnjavanje:
a)    Zadužuje se BHRT da u roku od 30 dana sačini jasan godišnji plan otplate duga prema Evropskoj radiodifuznoj uniji i dostavi ga PSBiH, kao dopunu finansijskog izvještaja;
b)    Zadužuje se Vijeće ministara BiH da, u saradnji sa entitetskim nivoima vlasti, predloži novi Zakon o Javnom RTV sistemu BiH kojim bi bila regulirana pitanja adekvatne naplate i raspodjele RTV takse, kao i odnos između javnih RTV servisa u BiH, s ciljem uspostavljanja funkcionalnih i samoodrživih javnih RTV servisa u BiH.

K znanju su primljene informacije o stanju sigurnosti i tehničkoj opremljenosti na želјezničkim stanicama u Bosni i Hercegovini, koje su sačinili Ministarstvo sigurnosti BiH i Ministarstvo komunikacija i prometa BiH.

Komisija je primila k znanju i Dopis Udruženja privatnih poštanskih operatera. (kraj)                 

 


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću