MENI
12.10.2020

Održana 14. sjednica Ustavnopravne komisije Predstavničkog doma

Na 14. sjednici Ustavnopravne komisije Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) podržan je, u drugoj komisijskoj fazi i bez predloženih amandmana, Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o sudskim taksama u postupku pred Sudom Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH.

U drugoj komisijskoj fazi, sa 22 usvojena amandmana, podržan je i Prijedlog zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama vlasti BiH, čiji su predlagači poslanici Saša Magazinović, Damir Arnaut i Jasmin Emrić.

Ustavnopravna komisija utvrdila je usaglašenost sa Ustavom i pravnim sistemom BiH, te podržala principe Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač poslanik Saša Magazinović.

Nije utvrđena usaglašenost sa Ustavom i pravnim sistemom BiH Prijedloga zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, čiji su predlagači poslanici iz Kluba Demokratske fronte.

Komisija je podržala poslaničku inicijativu Zlatana Begića kojom Predstavnički dom PSBiH zadužuje Vijeće ministara da, u saradnji sa Rektorskom konferencijom i Agencijom za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine, te drugim nadležnim institucijama/organima/ustanovama, u roku od tri mjeseca pripremi i u proceduru za usvajanje uputi izmjene i dopune Okvimog zakona o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini.

Nije podržana poslanička inicijativa Zlatana Begića kojom Predstavnički dom PSBiH zadužuje Vijeće ministara da, u saradnji sa PSBiH, pokrene postupke neophodne za uspostavljanje novog ministarstva u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine —Ministarstva za dijasporu. (kraj)

 


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću