MENI
11.1.2021

Održana 16. sjednica Ustavnopravne komisije Predstavničkog doma

Na 16. sjednici Ustavnopravne komisije Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) podržan je u drugom čitanju, uz jedan usvojeni amandman, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač poslanik Saša Magazinović.

Komisija po drugi put nije utvrdila usaglašenost sa Ustavom BiH i pravnim sistemom BiH, niti je podržala načela Prijedloga amandmanâ II, III, IV i V na Ustav Bosne i Hercegovine, čiji su predlagači poslanici iz Kluba SDP BiH.

Podržana je poslanička inicijativa Damira Arnauta kojom se „predlaže nadležnim institucijama entiteta, kantona i općina u svim dijelovima Bosne i Hercegovine da ulice, trgove, parkove, škole i druge javne površine i ustanove koje trenutno nose nazive po licima ili organizacijama koje su u bilo kojem trenutku sarađivale, pripadale ili na drugi način djelovale na strani ili u koordinaciji s okupacionim nacističkim ili fašističkim snagama u Drugom svjetskom ratu, odnosno javno ih podržavale ili opravdavale (s posebnim osvrtom na nazive navedene u obrazloženju inicijative) zamijene imenima lica iz Bosne i Hercegovine koje su priznate kao pravednici među narodima od Centra 'Yad Vashem' (lista dostupa ovdje )“.

Komisija je podržala i poslaničku inicijativu Šemsudina Mehmedovića koja glasi: „Pokrećem inicijativu da se u PSBiH započne ponovo procedura javnog oglašavanja, ponude, odabira i usvajanja teksta himne Bosne i Hercegovine, te da konačno, to jednostavno a veoma važno pitanje, riješimo na zadovolјstvo svih građana Bosne i Hercegovine“.

Podržana je i poslanička inicijativa Alme Čolo koja glasi: „Zadužuje se Vijeće ministara BiH da, u roku od 6 mjeseci, pripremi Prijedlog zakona o državnoj imovini Bosne i Hercegovine i dostavi ga u parlamentarnu proceduru“.

Komisija nije podržala poslaničku inicijativu Alme Čolo koja glasi: „Predlažem da Predstavnički dom PSBiH, u skladu s članom 29. Poslovnika Predstavničkog doma PSBiH, imenuje Privremenu komisiju za izradu Prijedloga amandmana na Ustav Bosne i Hercegovine i Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, radi usklađivanja s presudama Evropskog suda za ljudska prava u predmetima Sejdić i Finci, Pilav, Zornić, Šlaku i Pudarić protiv Bosne i Hercegovine i presudama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine koje se odnose na Izborni zakon Bosne i Hercegovine.“

Komisija se nije mogla usaglasiti u vezi sa Zahtjevom Ustavnog suda BiH za davanje odgovora na Zahtjev za ocjenu ustavnosti odredbi člana 9. stav 1, člana 190. stav (4) i 11. stav (1) tačka b) Zakona o Sudu BiH, koji je podnijela predsjedavajuća Predstavničkog doma PSBiH. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću