MENI
11.1.2021.

Одржана 12. сједница Комисије за спољну и трговинску политику, царине, саобраћај и комуникације

На 12. сједници Комисије за спољну и трговинску политику, царине, саобраћај и комуникације Дома народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине (ПСБиХ) дато је позитивно мишљење и Дому препоручено да да сагласност за ратификацију:

  • Споразума о гранту између Босне и Херцеговине и Европске инвестиционе банке, Заједнички европски фонд за Западни Балкан /WB-IG-02-BIH-TRA-06, „Медитерански коридор CVC: Босна и Херцеговина – путна интерконекција са Хрватском, поддионица I Тарчин – Иван“,
  • Уговора о зајму (GrCF2 W2 –Пројекат енергетске ефикасности у јавним зградама Сарајево) између Босне и Херцеговине и Европске банке за обнову и развој, 
  • Уговора о зајму (GrCF2 W2 – Пројекат енергетске ефикасности у јавним зградама Сарајево) између Босне и Херцеговине и Европске банке за обнову и развој који се односи на инвестициони грант из Регионалног програма енергетске ефикасности за Западни Балкан (РЕЕП), 
  • Споразума о гранту и Амандмана 7. на Уговор о финансирању од 27. 2. 2006. године између КфW-а, Франкфурт на Мајни („KfW“) и Босне и Херцеговине коју представља Вијеће министара Босне и Херцеговине („Прималац“) у износу од 5.000.000,оо ЕУР-а за пројекат Ублажавање утицаја COVID–19 на микро, мала и средња предузећа (МICМSМЕ) путем Европског фонда за Босну и Херцеговину (ЕФБХ), потписан 27. октобра 2020. године и 29. октобра 2020. године у Сарајеву и Франкфурту на Мајни.

Ради одсуства представника Министарства спољне трговине и економских односа БиХ, са дневног реда сједнице скинуто је давање мишљења о сагласности за ратификацију Амандмана на Монтреалски протокол о супстанцама које оштећују озонски омотач (Амандман из Кигалија).

Комисија је усвојила и у даљу парламентарну процедуру упутила Приједлог извјештаја о реализацији Стратешког плана руралног развоја БиХ (2018 - 2021) – Оквирни документ у 2018. години.

У вези с овом тачком дневног реда Комисија је усвојила закључак да Радна група за успостављање Одбора за управљање IPARD програмом, а у коју су именовани представници иниституција са нивоа БиХ, ентитета и Брчко Дистрикта БиХ, након сваког састанка достави потпуну информацију Комисији за спољну и трговинску политику, царине, саобраћај и комуникације Дома народа ПСБиХ.

Чланови Комисије усвојили су и у даљу парламентарну процедуру упутили Приједлог извјештаја о раду Комисије за спољну и трговинску политику, царине, саобраћај и комуникације Дома народа ПСБиХ за 2020. годину.

К знању је примљен одговор који је, на захтјев Комисије за спољну и трговинску политику, царине, саобраћај и комуникације Дома народа за достављање информација о пројекту, сачинио руководилац пројекта „Техничка подршка јавним медијским сервисима на Западном Балкану“ (крај)

 


ПРЕС
КОНТАКТ
Сектор за односе с јавношћу