MENI
11.1.2021

Održana 14. sjednica Ustavnopravne komisije Doma naroda

Ustavnopravna komisija Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) na 14. sjednici utvrdila je usaglašenost sa Ustavom i pravnim sistemom BiH, te podržala principe Prijedloga izmjena i dopuna Jedinstvenih pravila za izradu pravnih propisa u institucijama Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač Predstavnički dom PSBiH.

Članovi Komisije nisu podržali sljedeće inicijative delegata u Domu naroda PSBiH Denisa Bećirovića:

  • „Zadužuje se Vijeće ministara BiH da najkasnije u roku od 45 dana od dana usvajanja ove inicijative u Domu naroda PSBiH pripremi i u parlamentarnu proceduru dostavi cjelovitu analizu o uspostavljenim paralelnim vezama Republike Srbije i bosanskohercegovačkog entiteta RS, s posebnim osvrtom na poštivanje nezavisnosti, suvereniteta i teritorijalnog integriteta države Bosne i Hercegovine“;
  • „Dom naroda PSBiH zadužuje Vijeće ministara BiH da u roku od šest mjeseci od dana usvajanja ove inicijative pripremi i u parlamentarnu proceduru uputi Strategiju prevencije genocida u Bosni i Hercegovini“.

U vezi sa tačkom dnevnog reda koja se odnosi na Zahtjev Ustavnog suda BiH za davanje mišljenja o Zahtjevu za ocjenu ustavnosti Zakona o Sudu Bosne i Hercegovine, Komisija je odlučila da prepusti Ustavnom sudu BiH odluku o predmetnom zahtjevu.

Usvojen i u dalju parlamentarnu proceduru upućen Izvještaj o radu Ustavnopravne komisije Doma naroda PSBiH za period od 1. 1. 2020. do 31. 12. 2020. godine. (kraj)

 


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću