MENI
11.1.2021.

Одржана 15. сједница Представничког дома

На 15. сједници Представничког дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине посланици нису изгласали неповјерење Савјету министара БиХ, о чему су захтјев поднијели посланици Предраг Којовић, Аида Баручија, Мирјана Маринковић-Лепић, Дамир Арнаут, Нермин Никшић, Саша Магазиновић, Зукан Хелез и Нада Младина.

Представнички дом усвојио је захтјев посланика Мирка Шаровића, Драгана Мектића, Мире Пекић, Бранислава Бореновића, Нермина Никшића, Зукана Хелеза, Саше Магазиновића, Наде Младине, Џенана Ђонлагића, Златана Бегића, Енвера Биједића, Влатка Главаша, Јасмина Емрића, Предрага Којовића, Аиде Баручије, Мирјане Маринковић-Лепић и Дамира Арнаута за смјену замјеника министра цивилних послова БиХ Синише Илића.

Дом је, у другом читању, усвојио Приједлог закона о измјенама и допунама Изборног закона БиХ, чији је предлагач посланик Саша Магазиновић.

Усвојени су, по хитном поступку, Приједлог закона о допуни Закона о платама и накнадама у институцијама Босне и Херцеговине и Приједлог закона о допуни Закона о раду у институцијама БиХ, које је предложио посланик Саша Магазиновић. Дом је претходно усвојио захтјеве посланика Магазиновића да се ови приједлози закона разматрају по хитној законодавној процедури.

Усвојен је, по хитном поступку, Приједлог закона о измјени и допуни Закона о странцима, чији је предлагач посланик Денис Звиздић. Дом је претходно усвојио захтјев посланика Звиздића да се овај Приједлог закона разматра по хитном поступку. Уз овај Приједлог закона, усвојен је закључак да Представнички дом ПСБиХ доставља Дому народа ПСБиХ Приједлог закона о измјени и допуни Закона о странцима и тражи да се исти разматра по хитном законодавном поступку, у складу са чланом 124. Пословника Дома народа ПСБиХ. Такође, усвојен је и закључак којим Представнички дом ПСБиХ задужује Министарство безбједности БиХ да у што краћем року прошири капацитете Имиграционог центра, као специјализоване установе за прихват и смјештај странаца којима је одлуком надлежног органа у БиХ одређена мјера стављања под надзор у складу са Законом о странцима. У случају да су потребна додатна финансијска средства, Савјет министара БиХ задужује се да иста путем буџетске резерве обезбиједи за ову сврху.

Представнички дом усвојио је, у другом читању, Приједлог закона о спречавању сукоба интереса у институцијама власти Босне и Херцеговине, чији су предлагачи посланици Саша Магазиновић, Дамир Арнаут и Јасмин Емрић.

Дом по други пут није прихватио негативно мишљење Уставноправне комисије о Приједлогу амандманâ II, III, IV и V на Устав Босне и Херцеговине, чији су предлагачи посланици из Клуба СДП БиХ. У складу с Пословником Представничког дома, законодавни поступак у вези с овим Приједлогом амандмана је обустављен.

Посланици су усвојили закључак којим Представнички дом доставља Дому народа Приједлог закона о допуни Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ, чији је предлагач посланик Дамир Арнаут, и предлаже да се Приједлог закона разматра по хитном законодавном поступку.

Дом је усвојио Приједлог посланика Предрага Којовића, Аиде Баручије, Мирјане Маринковић-Лепић и Дамира Арнаута за уврштавање у дневни ред сједнице Представничког дома нове тачке која гласи: „Разматрање посланичке иницијативе Предрага Којовића, Аиде Баручије, Мирјане Маринковић-Лепић и Дамира Арнаута која гласи: „Налаже се Министарству правде БиХ и Министарству иностраних послова БиХ да у року од 10 дана од дана усвајања ове иницијативе отпочну процедуру тражења, дипломатским и другим прикладним каналима, информација и документације од надлежних органа Сједињених Америчких Држава да је Никола Шпирић био укључен у јавну корупцију и остварио корист од ње, укључујући остваривање непрописне користи током обављања јавних функција и ометање јавних процеса током свог мандата као члана Представничког дома ПСБиХ“.

Усвојен је Извјештај о раду Правобранилаштва БиХ за 2019. годину. Уз овај Извјештај, Дом је усвојио закључак који гласи: „Закон о Правобранилаштву БиХ није мијењан значајније дуги низ година, а рјешења којима је уређена унутрашња организација не погодују више данашњем времену. Стога предлажемо да се у року од 90 дана од дана усвајања овог закључка изврше измјене самог Закона о Правобранилаштву БиХ с циљем унапређења рада, те како би се створиле претпоставке за унутрашњу реорганизацију“.

Усвојена је посланичка иницијатива Дамира Арнаута којом се „Савјету министара БиХ налаже да у року од десет дана од дана усвајања ове иницијативе проведе сву неопходну процедуру према надлежним органима Републике Хрватске с циљем прекатегоризације граничног прелаза Габела Поље за међународни путнички саобраћај или његовог отварања за малогранични саобраћај, а у сваком случају отварања наведеног граничног прелаза за малогранични саобраћај ученика основних и средњих школа“.

Усвојене су и сљедеће посланичке иницијативе:

- посланичка иницијатива Дениса Звиздића „којом Представнички дом ПСБиХ задужује Савјет министара БиХ да у року од 30 дана од усвајања ове иницијативе припреми и у парламентарну процедуру упути Приједлог закона о начину кориштења и располагања неперспективном непокретном војном имовином, на начин да се предметна имовина, у случају да се оцијени да није потребна за обављање Уставом, међународним уговором и законом утврђених надлежности институција Босне и Херцеговине, додијели на кориштење и располагање јединици локалне самоуправе на чијој територији се имовина налази, искључиво с циљем заштите ове имовине од даљњег пропадања и урушавања, њене обнове и реконструкције или привођења предметног локалитета коначној намјени у складу с просторно-планском документацијом јединице локалне самоуправе на чијој територији се имовина налази, односно стављања ове имовине у функцију развоја локалних заједница у Босни и Херцеговини“;

- посланичка иницијатива Дениса Звиздића „којом Представнички дом ПСБиХ задужује Савјет министара БиХ да у што краћем року, а не касније од 90 дана од дана усвајања ове иницијативе, припреми и упути у парламентарну процедуру ревидирани Приједлог закона о електронским комуникацијама и Приједлог закона о електронским медијима у Босни и Херцеговини, који ће бити усклађени с правном течевином Европске уније и препорукама Пододбора за иновације, информационо друштво, социјалну политику и јавно здравство, те уз уважавање ранијих сугестија из мишлјења надлежних институција“;

- посланичка иницијатива Дениса Звиздића „којом Представнички дом ПСБиХ задужује Савјет министара БиХ да у што краћем року, а не касније од 90 дана од дана усвајања ове иницијативе, у складу са Законом о статистици Босне и Херцеговине, припреми и у парламентарну процедуру упути Приједлог закона о попису становништва, домаћинстава и станова у Босни и Херцеговини, како би се наведени попис, у складу с међународним стандардима, могао обавити најкасније до 2023. године“;

- посланичка иницијатива Дениса Звиздића којом Представнички дом ПСБиХ задужује Савјет министара БиХ да, без одгађања, изврши потребну координацију са надлежним ентитетским министарствима у вези са хитном набавком вакцина за најугроженије категорије становништва БиХ путем директних преговора. С обзиром на постојање опасности да наше приступање Инструменту за глобални приступ вакцини за COVID-19 (COVAX) неће уродити жељеном и потребном динамиком и количином набавке вакцина, такође је потребно у што краћем року активирати пакет Европске уније од 70 милиона евра за рани приступ вакцинама против COVID-19, кој је одобрен за земље Западног Балкана у оквиру Инструмента за претприступну помоћ (ИПА II). Истовремено, Представнички дом ПСБиХ задужује Савјет министара БиХ да, у координацији са Агенцијом за лијекове и медицинска средства БиХ, примјеном члана 38. Закона о лијековима и медицинским средствима БиХ, отклони формалне законске препреке за хитну набавку, увоз и примјену вакцине против вируса COVID-19“;

- посланичка иницијатива Ненада Нешића „којом се задужује Савјет министара БиХ да у року од 15 дана достави Представничком дому ПСБиХ информацију о мјерама предузетим у 2020. години на санирању економских штета насталих усљед пандемије COVID-19“;

- посланичка иницијатива Дамира Арнаута „којом се предлаже надлежним институцијама ентитета, кантона и општина у свим дијеловима Босне и Херцеговине да улице, тргове, паркове, школе и друге јавне површине и установе које тренутно носе називе по лицима или организацијама које су у било ком тренутку сарађивале, припадале или на други начин дјеловале на страни или у координацији с окупационим нацистичким или фашистичким снагама у Другом свјетском рату, односно јавно их подржавале или оправдавале (са посебним освртом на називе наведене у образложењу испод), замијене именима лица из Босне и Херцеговине које су признате као праведници међу народима од стране Yад Васхем центра (листа у прилогу)“.

Ради недостатка ентитетске већине на усаглашавање Колегијуму Дома упућене су сљедеће посланичке иницијативе:

- посланичка иницијатива Дениса Звиздића „којом Представнички дом ПСБиХ задужује Савјет министара БиХ да у року од 30 дана од усвајања ове иницијативе, као носилац и координатор активности, усагласи с енитетским владама ревидирани документ 'Социоекономске реформе у Босни и Херцеговини за период 2020-2022. година' и пратећи Акциони план, имајући у виду економску кризу узроковану пандемијом коронавируса (COVID-19) и неопходне мјере штедње у јавном сектору и мјере помоћи привреди које је потребно предузети у наредном периоду с циљем опоравка економије Босне и Херцеговине“;

- посланичка иницијатива Дениса Звиздића „којом Представнички дом ПСБиХ задужује Савјет министара БиХ да у што краћем року, а не касније од десет дана од дана усвајања ове иницијативе, усвоји Стратегију за борбу против корупције Босне и Херцеговине за период 2020 – 2024. године и пратећи Акциони план, а што је обавеза из Мишљења Европске комисије о захтјеву Босне и Херцеговине за чланство у Европској унији и пратећег Аналитичког извјештаја“;

- посланичка иницијатива Дениса Звиздића „којом Представнички дом ПСБиХ задужује Савјет министара БиХ да у року од 60 дана од дана усвајања ове иницијативе, припреми и у парламентарну процедуру упути Приједлог закона о надзору над тржиштем Босне и Херцеговине, ради његовог усклађивања с правном течевином Европске уније, односно Уредбом бр. 765/2008 Европског парламента и Вијећа од 9. 7. 2008., којом се утврђују захтјеви за акредитовање и надзор над тржиштем који се односе на стављање на тржиште различитих производа“;

- посланичка иницијатива Дениса Звиздића „којом Представнички дом ПСБиХ  задужује Савјет министара БиХ да у што краћем року, а не касније од 30 дана од дана усвајања ове иницијативе, припреми и у парламентарну процедуру упути Приједлог закона о регулатору електричне енергије и природног гаса, преносу и тржишту електричне енергије у Босни и Херцеговини, како би реализовали обавезе из Трећег енергетског пакета из Уговора о успостави Енергетске заједнице и обавезе преузете Аналитичким извјештајем Европске комисије из Мишљења Европске комисије о захтјеву Босне и Херцеговине за чланство у Европској унији“;

- посланичка иницијатива Дениса Звиздића „којом Представнички дом ПСБиХ задужује Министарство спољне трговине и економских односа БиХ да у року од 60 дана од дана усвајања ове иницијативе изради и достави Савјету министара БиХ на усвајање први Нацрт интегрисаног енергетског и климатског плана Босне и Херцеговине (NECP), а што је обавеза овог министарства из Акционог плана Савјета министара Босне и Херцеговине за реализацију приоритета из Аналитичког извјештаја Европске комисије“;

- посланичка иницијатива Дениса Звиздића „којом Представнички дом ПСБиХ задужује Савјет министара БиХ да у року од 60 дана од дана усвајања ове иницијативе донесе Одлуку о усвајању Стратешког документа за област младих на нивоу Босне и Херцеговине, како би се омогућило повлачење средстава из ИПА фондова у области младих, те се у вези с тим задужује Министарство цивилних послова БиХ да предузме све потребне активности како би се у што краћем року, а не касније од 30 дана од дана усвајања ове иницијативе, ставила у функцију Комисија за координацију питања младих у Босни и Херцеговини“;

- посланичка иницијатива Шемсудина Мехмедовића која гласи: „Покрећем иницијативу да у ПСБиХ започне поново процедура јавног оглашавања, понуде, одабира и усвајања текста химне Босне и Херцеговине, те да коначно то једноставно, а веома важно питање ријешимо на задовољство свих грађана Босне и Херцеговине“.

Представнички дом није усвојио сљедеће посланичке иницијативе:

- посланичку иницијативу Предрага Којовића, Мирјане Маринковић-Лепић, Дамира Арнаута и Аиде Баручије којом се „налаже Савјету министара БиХ да у року од десет дана од дана усвајања ове иницијативе почне координацију с надлежним органима ентитета и кантона с цилјем омогућавања изучавања националне групе предмета свим ученицима који то желе, уписивања назива званичних језика у Босни и Херцеговини у сву школску документацију у складу с називима наведеним у Општем оквирном споразуму за мир у Босни и Херцеговини (Дејтонски споразум), те укидања свих других облика дискриминације у основним и средњим школама у Босни и Херцеговини, а узимајући у обзир међународне обавезе Босне и Херцеговине“;

- посланичку иницијативу Едите Ђапо „којом се задужује Савјет министара БиХ да измијени члан 12. а) Закона о држављанству на начин да се не захтијева одрицање од држављанства земаља које су промијениле своје законодавство и дозвољавају вишеструко држављанство (Данска, Норвешка, Луксембург, Чешка и друге) или да се хитно с овим земљама закључи билатерални споразум“;

- посланичку иницијативу Дениса Звиздића „којом Представнички дом ПСБиХ задужује Савјет министара БиХ да у року од 60 дана од дана усвајања ове иницијативе, у складу с надлежношћу утврђеном у члану 9. став (2) Закона о министарствима и другим органима управе Босне и Херцеговине, припреми и у парламентарну процедуру упути Приједлог оквирног закона о заштити околине, развоја и кориштења природних ресурса Босне и Херцеговине“;

- посланичку иницијативу Дениса Звиздића „којом Представнички дом ПСБиХ задужује Савјет министара БиХ да у року од шест мјесеци од дана усвајања ове иницијативе припреми и у парламентарну процедуру упути Приједлог оквирног закона о Просторном плану Босне и Херцеговине за период од 2020. до 2040. године, како би се на нивоу Босне и Херцеговине оквирно утврдиле дугорочне основе организације, уређења, кориштења и заштите простора Босне и Херцеговине у складу с њеним природним, еколошким и културним потенцијалима“;

- посланичку иницијативу Дениса Звиздића „којом Представнички дом ПСБиХ задужује Савјет министара БиХ да у року од 30 дана од дана усвајања ове иницијативе припреми и у парламентарну процедуру упути Приједлог закона о мјеритељству Босне и Херцеговине и Приједлог закона о званичном времену у Босни и Херцеговини, како би се благовремено реализовале обавезе из Програма рада Савјета министара Босне и Херцеговине за 2020. годину“;

- посланичку иницијативу Едите Ђапо „да Министарство цивилних послова БиХ усклади Закон о јединственом матичном броју с Одлуком Уставног суда БиХ, број У 3/11, Уставом Федерације БиХ и уставима кантона“;

- посланичку иницијативу Алме Чоло „којом се Савјет министара БиХ задужује да у року од шест мјесеци од усвајања ове иницијативе сачини и у законодавну процедуру достави Приједлог закона о државној имовини БиХ“;

- посланичку иницијативу Алме Чоло која гласи: „Предлажем да Представнички дом ПСБиХ, у складу с чланом 29. Пословника Представничког дома, именује Привремену комисију за израду Приједлога амандмана на Устав Босне и Херцеговине и Приједлога закона о измјенама и допунама Изборног закона Босне и Херцеговине, ради усклађивања с пресудама Европског суда за људска права у предметима Сејдић и Финци, Пилав, Зорнић, Шлаку и Пударић против Босне и Херцеговине и пресудама Уставног суда Босне и Херцеговине које се односе на Изборни закон Босне и Херцеговине“.

Представнички дом усвојио је Извјештај о раду Управног одбора Извозно – кредитне агенције БиХ за 2019. годину. Уз овај Извјештај, Дом је усвојио закључак којим се Савјет министара БиХ задужује да у року од 30 дана од дана усвајања овог закључка нађе рјешење за наставак рада и функционисања Извозно – кредитне агенције Босне и Херцеговине.

Усвојен је и Извјештај о прегледаном стању финансијског пословања политичких странака у 2018. години, чији је подносилац Централна изборна комисија БиХ.

На усаглашавање Колегијуму Дома ради недостатка ентитетске већине упућена је Информација о стању у области миграција у Босни и Херцеговини за август 2020. године, коју је поднијело Министарство безбједности БиХ. На усаглашавање Колегијуму Дома ради недостатка ентитске већине упућени су приједлози закључака посланика Јасмина Емрића:

  1. Представнички дом ПСБиХ тражи од Савјета министара БиХ да хитно, на првој наредној сједници, стави ван снаге Закључак који је усвојен на ванредној телефонској сједници 31. 12. 2020. године, а којом се изричито позивају власти Унско – санског кантона и Града Бихаћа да поштују наведену важећу Одлуку и без одлагања изврше прихват и смјештај одређеног броја миграната на локацији „Бира“.
  2. Представнички дом ПСБиХ задужује Савјет министара БиХ да хитно, на првој наредној сједници, измијени Одлуку о одређивању привремених прихватних центара за смјештај миграната на начин да се из члана 1. брише локација бивше фабрике „Бира“ у Бихаћу, те да се из члана 2. брише тачка а), односно да се одмах затвори наведени привремени прихватни центар.
  3. Представнички дом ПСБиХ задужује Савјет министара БиХ да у року од 90 дана предузме све активности, поступке и радње ради затварања привременог прихватног центра локације бивше фабрике „Мирал“ у Великој Кладуши, те измијени Одлуку о одређивању привремених прихватних центара за смјештај миграната на начин да се из члана 1. брише локација бивше фабрике „Мирал“ у Великој Кладуши, као и да се из члана 2. брише тачка ц), односно да се у задатом року затвори наведени привремени прихватни центар.

У вези с овом тачком дневног реда, Представнички дом на усаглашавање Колегијуму Дома ради недостатка ентитетске већине упутио је и приједлог закључка посланице Мирјане Маринковић – Лепић којим се Савјету министара БиХ налаже да доставља мјесечне информације о стању у области миграција Представничком дому ПСБиХ.

Представнички дом није се изјашњавао о Информацији Централне изборне комисије БиХ о покушајима изборних превара путем гласања поштом изван Босне и Херцеговине, те предузетим мјерама и планом даљњих мјера за спречавање изборних превара, чији је предлагач посланик Мирко Шаровић.

Дом је дао сагласност за ратификацију:

  • Споразума о примјени XI дијела Конвенције Уједињених нација о праву мора од 10. децембра 1982.;
  • Нота-споразума о финансијској сарадњи између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Савезне Републике Њемачке за 2014. и 2015. годину, потписан у Сарајеву, 3. септембра 2020, размјеном дипломатских нота;
  • Споразума између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Републике Србије о изградњи и успостављању новог заједничког граничног прелаза на локацији Братунац – Љубовија. (крај)

ПРЕС
КОНТАКТ
Сектор за односе с јавношћу