MENI
12.1.2021

Održana 60. sjednica Nezavisne komisije za praćenje uvjeta boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere

Na 60. sjednici Nezavisne komisije za praćenje uvjeta boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine usvojen je Nacrt Izvještaja o radu Nezavisne komisije za 2020. godinu.

Za narednu sjednicu Nezavisne komisije odgođeno je izjašnjavanje o predstavkama zatvorenika Kazneno – popravnog zavoda Zenica broj: 05/6-50-17-2232/20 od 18. 11. 2020. godine i broj: 05/6-50-17-2232-2/20 od 30. 11. 2020. godine.

K znanju je primljena Informacija o posjeti članova Nezavisne komisije Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH.

Nezavisna komisija utvrdila je Plan aktivnosti za februar 2021. godine. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću