MENI
23.2.2021

Održana 10. sjednica Zajedničke komisije za ljudska prava

Na 10. sjednici Zajedničke komisije za ljudska prava Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) podržana je i u dalju parlamentarnu proceduru upućena poslanička inicijativa Damira Arnauta „kojom se traži od Vijeća ministara BiH da uspostavi nagradu 'Denis Mrnjavac' u spomen na njega i na sve ostale djevojke i mladiće žrtve nasilja“.

Usvojen je i dalju parlamentarnu proceduru upućen Izvještaj o radu Vijeća nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine za 2020. godinu.

Uz ovaj Izvještaj članovi Zajedničke komisije usvojili su i zaključak da na narednoj sjednici razgovaraju o aktuelnim problemima u radu Vijeća nacionalnih manjina BiH, te da, po izboru novog saziva Vijeća, održe zajedničku sjednicu sa članovima ovog parlamentarnog tijela.

Zajednička komisija donijela je i Odluku o raspisivanju Javnog poziva za izbor članova Vijeća nacionalnih manjina BiH i utvrdila tekst Javnog poziva.

Usvojen je i u dalju parlamentarnu proceduru upućen Izvještaj o radu Zajedničke komisije za ljudska prava za 2020. godinu.

Zajednička komisija je, također, usvojila i Plan rada za 2021. godinu.

K znanju su primljene i nadležnim institucijama proslijeđene pristigle predstavke građana. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću