MENI
25.2.2021.

Одржана 16. сједница Комисије за спољне послове

На 16. сједници Комисије за спољне послове Представничког дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине дато је позитивно мишљење и Дому препоручено давање сагласности за ратификацију:

 • Споразума између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Републике Србије о одржавању и реконструкцији друмских међудржавних мостова између Босне и Херцеговине и Републике Србије,
 • Меморандума о разумијевању између Европске уније као зајмодавца и Босне и Херцеговине као зајмопримца – Макрофинансијска помоћ за Босну и Херцеговину у износу од 250 милиона евра,
 • Споразума о кредитној линији између Европске уније као зајмодавца и Босне и Херцеговине као зајмопримца и Централне банке Босне и Херцеговине као агента зајмопримца – Макрофинансијска помоћ за Босну и Херцеговину,
 • Споразума између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Републике Хрватске о одржавању и реконструкцији друмских мостова на државној граници,
 • Споразума о реадмисији између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Исламске Републике Пакистан и Протокола између између Министарства безбједности Босне и Херцеговине и Министарства унутрашњих послова Исламске Републике Пакистан о примјени Споразума о реадмисији између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Исламске Републике Пакистан,
 • Уговора о зајму (GrCF2 W2 – Пројекат јавни превоз Сарајево дио 3) између Босне и Херцеговине и Европске банке за обнову и развој,
 • Уговора о гранту (Пројекат водоснабдијевања Градачац) између Босне и Херцеговине и Европске банке за обнову и развој који се односи на инвестициони грант из програма „Европски заједнички фонд за Западни Балкан“,
 • Уговора о зајму (Кредитна линија број 2 агенцији за осигурање депозита Босне и Херцеговине) између Босне и Херцеговине и Европске бамке за обнову и развој,
 • Споразума између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Уједињеног Краљевства Велике Британије и Сјеверне Ирске о међународном друмском превозу.

Чланови Комисије су подржали сљедеће иницијативе посланика у Представничком дому ПСБиХ Предрага Кожула:

 • „Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ задужује Министарство иностраних послова БиХ да на одговарајући начин, у складу са добром дипломатском праксом, упути апелацију према Меморијалном центру 'Јад Вашем' у Јерусалиму, како би се на службеној страници овог центра, гдје се међу осталим државама из којих долазе особе са статусом 'праведника међу народима' (Righteous Among the Nations) налази и наша земља, користио службени и потпуни назив земље – Босна и Херцеговина – умјесто наведеног скраћеног и нетачног назива Босна (Bosnia)“,
 • „Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ задужује Савјет министара БиХ, те Министарство безбједности БиХ и Министарство иностраних послова БиХ да хитно покрену процедуре и предузму све потребне активности како би дошло до потписивања споразума о реадмисији с Авганистаном, Ираком, Бангладешом, Ираном, Египтом, Тунисом, Алжиром и Мароком. Задужује се Савјет министара БиХ да о предузетим активностима и њиховим учинцима извијести Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ најкасније 90 дана од дана усвајања ове иницијативе“. (крај)

ПРЕС
КОНТАКТ
Сектор за односе с јавношћу