MENI
7.4.2021.

Одржана 15. сједница Комисије за спољну и трговинску политику, царине, саобраћај и комуникације Дома народа

На 15. сједници Комисије за спољну и трговинску политику, царине, саобраћај и комуникације Дома народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине дато је позитивно мишљење, те Дому препоручено давање сагласности за ратификацију:

  • Споразума о зајму (Програм интегрисаног развоја коридора ријека Саве и Дрине примјеном вишефазног програмског приступа) између Босне и Херцеговине и Међународне банке за обнову и развој,
  • Уговора о финансирању између Босне и Херцеговине и Европске инвестиционе банке Коридор 5ц „Медаково-Поприкуше“,
  • Амандмана бр. 2 на Уговор о финансирању закључен између Босне и Херцеговине и Европске инвестиционе банке дана 19. 05. 2014. године у Сарајеву и 05. 06. 2014. године у Луксембургу, с повременим накнадним измјенама („Уговор о финансирању“) - Дистрибуција електричне енергије у БиХ/Б (ФИ 83.108 - СЕРАПИС 2010-0562),
  • Споразума о финансирању између Босне и Херцеговине и Међународног фонда за полјопривредни развој (ИФАД) за Пројекат полјопривредног развоја и руралних предузећа (РЕАДП),
  • Споразума о финансирању Програма активности прекограничне сарадње Босна и Херцеговина – Црна Гора 2018. – 2020. за 2019. годину између Европске уније коју представља Европска комисија и Босне и Херцеговине коју представља Дирекција за европске интеграције и Владе Црне Горе. (крај)

ПРЕС
КОНТАКТ
Сектор за односе с јавношћу