MENI
8.4.2021

Predsjedavajući Zajedničke komisije za ljudska prava Lazar Prodanović čestitao Svjetski dan Roma

Predsjedavajući Zajedničke komisije za ljudska prava Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Lazar Prodanović uputio je svim Romima i romskim udruženjima u Bosni i Hercegovini čestitku povodom 8. aprila, Svjetskog dana Roma. Čestitku prenosimo u cjelosti:

„U ovoj godini navršilo se punih 50 godina od održavanja prvog Svjetskog kongresa Roma, na kome su donesene istorijske odluke o romskoj zastavi, zvaničnoj himni, o proglašenju zvaničnog romskog jezika (romani chiba) i o zvaničnom prihvatanju naziva „Rom“ za pripadnike ovog naroda. Datum otvaranja ovog Kongresa, koji je održan od 8. do 12. aprila 1971. godine u Londonu, u cijelom svijetu obilježava se kao Svjetski dan Roma, dan koji i u Bosni i Hercegovini predstavlja priliku da se obrati posebna pažnja na pripadnike ove nacionalne manjine, njihov status u društvu i na poštovanje njihovih ljudskih i manjinskih prava.

Provođenjem međunarodnog regionalnog projekta „Dekada Roma 2005. – 2015.“, kao i drugih projekata koji su za cilj imali snažnije uključenje pripadnika romske zajednice u društvo, položaj Roma u Bosni i Hercegovini značajno je poboljšan, posebno na planu stambenog zbrinjavanja i zapošljavanja romske populacije. Aktivnosti koje se posljednjih godina provode snažno potvrđuju da Bosna i Hercegovina nastoji da poštuje većinu međunarodnih obaveza iz Konvencije o eliminaciji svih oblika rasne diskriminacije (CERD), kao i drugih međunarodnih dokumenata i protokola koji se odnose na poštovanje ljudskih prava i prava pripadnika nacionalnih manjina.

Prema relevantnim domaćim i međunarodnim procjenama u Bosni i Hercegovini živi između 50 i 60 hiljada Roma, od kojih je svega 12,5 hiljada obuhvaćeno posljednjim popisom iz 2013. godine. Ovo su brojevi koji stvaraju obavezu svim institucijama u BiH, od lokalnog do državnog nivoa, kao i predstavnicima romskih zajednica, da zajednički rade i pojačaju aktivnosti koje će dovesti do još veće uključenosti Roma u društvo, a time i do većeg stepena poštovanja i zaštite njihovih ljudskih prava. Ovo se posebno odnosi na pitanje zapošljavanja Roma, obrazovanje romske djece, kao i na pitanje njihove zdravstvene zaštite, koje, u vrijeme pandemije virusa korona, postaje goruće i u Bosni i Hercegovini i u cijelom svijetu.

Čestitajući 8. april, Svjetski dan Roma, svim Romima i romskim udruženjima u Bosni i Hercegovini, pozivam institucije na svim nivoima vlasti da se snažnije uključe u rješavanje problema romske populacije i da u ovim za sve građane teškim vremenima pokažu posvećenost i solidarnost sa Romima i pripadnicima svih drugih nacionalnih manjina kojima je neophodna institucionalna i svaka druga vrsta podrške i pomoći.“ (kraj)

 


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću