MENI
12.4.2021.

Објављен Приказ законодавне активности Парламентарне скупштине БиХ од децембра 2018. до децембра 2020. године

Секретаријат Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине (ПСБиХ) и Информационо – документациони сектор ПСБиХ објавили су штампани Приказ законодавне активности ПСБиХ у периоду од 6. децембра 2018. до 31. децембра 2020. године. 

У Приказу, који садржи прецизну статистику о одржаним сједницама оба дома ПСБиХ, као и о сједницама сталних комисија ПСБиХ, наводи се да је ПСБиХ у наведеном периоду разматрала 59 приједлога закона, четири приједлога амандмана на Устав БиХ и два приједлога службених пречишћених текстова закона.

Од 59 приједлога закона усвојено је 10, одбијено је 26, повучена су два, а законодавни поступак обустављен је за девет приједлога закона, као и за два приједлога амандмана на Устав БиХ.

На дан 31. децембар 2020. године процедура није била окончана за 12 приједлога закона и за два приједлога амандмана на Устав БиХ.

У Приказу се прецизира да су, од укупно 59 приједлога закона, посланици и делегати оба дома ПСБиХ предложили 35, док је Савјет министара БиХ у парламентарну процедуру упутио 22 приједлога закона. Предсједништво БиХ у парламентарну процедуру упутило је два приједлога закона. Посланици су, такође, предложили три, а Савјет министара БиХ један приједлог амандмана на Устав БиХ.

Од 35 приједлога закона, које су упутили посланици и делегати, два су донесена, 17 је одбијено, а повучена су два приједлога закона. Кад је ријеч о приједлозима закона посланика и делегата, законодавни поступак обустављен је за седам приједлога закона. На дан 31. децембар 2020. године у процедури је остало седам приједлога закона, те Приједлог амандмана II, III, IV и V на Устав БиХ, које су предложили посланици.

Од 22 приједлога закона, које је у парламентарну процедуру упутио Савјет министара БиХ, донесено је шест, одбијено девет, док је законодавни поступак обустављен за два приједлога закона. На дан 31. децембар 2020. године у парламентарној процедури било је пет приједлога закона, као и Приједлог амандмана II на Устав БиХ, који је предложио Савјет министара БиХ.

У периоду који је обухваћен Приказом, ПСБиХ дала је сагласност за ратификацију 84 међународна документа. Сагласност за ратификацију у ПСБиХ нису добила три међународна документа.

На сједницама домова усвојене су и 33 одлуке. У процедури је било 126 извјештаја, од којих је усвојено 54, док исто толико, 54 извјештаја, нису усвојени. Пет извјештаја није примљено к знању. Такође, у парламентарној процедури било је и 220 извјештаја о финансијској ревизији институција БиХ за 2017., 2018. и 2019. годину. ПСБиХ није усвојила 146 извјештаја о финансијској ревизији институција БиХ за 2017. и 2018. годину, док су на дан 31. децембар 2020. године у парламентарној процедури била 74 извјештаја о финансијској ревизији институција БиХ за 2019. годину.

У парламентарној процедури било је и 13 информација, од којих су три усвојене, три примљене к знању, док пет информација није примљено к знању. На дан 31. децембар 2020. године у парламентарној процедури биле су двије информације.

На сједницама Представничког дома ПСБиХ било је 111 приједлога закључака, од којих је 87 усвојено, 21 није усвојен, док се о два приједлога закључка Дом није изјашњавао, а од једног приједлога закључка посланик је одустао. У Дому народа ПСБиХ предложен је 31 закључак, од којих је 17 усвојено, а 14 приједлога закључака није усвојено. ПСБиХ донијела је и 10 закључака о оснивању привремених заједничких комисија оба дома ПСБиХ за провођење процедуре именовања и избора. Представнички дом усвојио је и закључак о оснивању Привремене истражне комисије Представничког дома за утврђивање стања у правосудним институцијама БиХ. ПСБиХ донијела је и закључак о именовању представника ПСБиХ у Радну групу за праћење стања и активности у вези с могућом изградњом одлагалишта нуклеарног отпада на локацији Трговска гора, Општина Двор у Републици Хрватској.

У периоду који је обухваћен Приказом, посланици у Представничком дому поднијели су 77 посланичких иницијатива, од којих су усвојене 32, девет није усвојено, повучено је шест, три нису разматране на сједници Дома, а за једну је обустављена процедура. На дан 31. децембар 2020. године у парламентарној процедури биле су 22 посланичке иницијативе, а на покретање процедуре чекале су четири посланичке иницијативе.

У Дому народа ПСБиХ делегати су у истом периоду поднијели 23 делегатске иницијативе, од којих није усвојено 16 иницијатива. Двије иницијативе нису разматране, а на дан 31. децембар 2020. године у процедури су остале четири иницијативе, док је на покретање процедуре чекала једна делегатска иницијатива.

Представнички дом ПСБиХ, у периоду који обухвата Приказ, одржао је 14 редовних сједница, на којима су разматране 522 тачке дневног реда у трајању од 105 часова и 21 минуту. Највише тачака дневног реда разматрано је на 8. сједници (68 тачака), а најмање на 6. тематској сједници (3 тачке). У наведеном периоду одржано је и девет хитних сједница Представничког дома, на којима је разматрано 12 тачака дневног реда у трајању од 24 часа и четири минуте.

Дом народа ПСБиХ, у периоду који обухвата Приказ, одржао је 13 редовних сједница и разматрао 308 тачака дневног реда у трајању 36 часова и 11 минута. Највише тачака дневног реда разматрано је на 6. сједници (52 тачке), а најмање на 1. и 3. сједници (по двије тачке). У наведеном периоду одржано је и пет хитних сједница Дома народа, на којима је разматрано 45 тачака дневног реда у трајању од четири часа и 40 минута.

У Приказу законодавних активности ПСБиХ у периоду од 6. децембра 2018. до 31. децембра 2020. године објављен је и тачан број одржаних сједница сталних комисија ПСБиХ, број разматраних тачака дневног реда и трајање тих сједница. (крај) 


ПРЕС
КОНТАКТ
Сектор за односе с јавношћу