MENI
18.5.2021

Izašao novi broj „Parlamenta“ za period januar - mart 2021. godine

Novi broj „Parlamenta“, publikacije Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) koju priprema i uređuje Informaciono – dokumentacioni sektor PSBiH, donosi članak o učešću članova kolegija oba doma PSBiH na Konferenciji predsjedavajućih parlamenata u Bosni i Hercegovini, koja je održana u Mostaru. „Parlament“ prenosi da je na Konferenciji, koja je održana u okviru Twinning projekta „Podrška Evropske unije (EU) parlamentima u Bosni i Hercegovini u poslovima evropskih integracija“, usvojen Plan prioriteta za parlamente u BiH za ubrzanje procesa evropskih integracija, te potpisana Zajednička izjava u kojoj su najviši predstavnici parlamenata u BiH izrazili posvećenost i spremnost da poduzmu mjere na provođenju Plana prioriteta i na realizaciji 14 ključnih prioriteta iz Mišlјenja Evropske komisije o zahtjevu BiH za članstvo u EU.

U novom broju „Parlamenta“ objavljena je i vijest o sastanku rukovodstva PSBiH sa ministrom vanjskih poslova Republike Italije Luigijem Di Maiom, na kojem je, kako prenosi bilten, u fokusu razgovora sagovornika bila aktuelna situacija vezana za migrantsku krizu i pandemiju koronavirusa, te izazovi sa kojima se BiH susreće na putu ka članstvu u euroatlantskim integracijama.

„Parlament“ izvještava i o učešću delegacija PSBiH u međunarodnim aktivnostima, te izdvaja učešće članova Delegacije PSBiH u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Evrope (PSVE) na prvom dijelu redovnog godišnjeg zasjedanja PSVE.

Štampani bilten PSBiH donosi i informacije o aktivnostima radnih tijela PSBiH i sadržajima njihovih sjednica, s posebnim akcentom na sjednice Privremene istražne komisije Predstavničkog doma PSBiH za utvrđivanje stanja u pravosudnim institucijama BiH, na kojima su članovi Komisije saslušali značajan broj svjedoka koji su govorili o stanju u bh. pravosuđu.

Opširnu informaciju „Parlament“ donosi i o održanoj tematskoj sjednici Zajedničke komisije za ljudska prava, na kojoj je obavljena rasprava o ljudskim pravima žena u BiH, te o mogućnostima poboljšanja položaja žena u društvu i unapređenja sistema zaštite žena od rodno zasnovanog nasilja.

U novom broju biltena PSBiH objavljene su i vijesti o aktivnostima drugih parlamentarnih tijela PSBiH, prvenstveno Nezavisnog odbora PSBiH, koji je održao konstituirajuću sjednicu novog saziva.

Osim aktivnosti radnih tijela PSBiH, u novom broju „Parlamenta“ izvještava se i o tome da je Sekretarijat PSBiH počeo sa primjenom Metodologije za raspoređivanje zaposlenih unutar platnih razreda, te o Uputstvu o izmijenjenom načinu rada, koje je, zbog pogoršane epidemiološke situacije, usvojio Kolegij Sekretarijata PSBiH. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću