MENI
12.5.2022.

Заказана 29. сједница Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ

Предсједавајући Представничког дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине Небојша Радмановић сазвао је 29. сједницу Представничког дома за уторак, 7. јуни 2022. године, са почетком у 11 часова.

За сједницу је предложен сљедећи дневни ред: 

У складу сачланом 167. Пословника, на почетку сједнице, а прије расправе о дневном реду, посланицима ће бити омогућено постављање посланичких питања у усменој форми. 

 1. Усвајање Записника са 28. сједнице Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ;
 2. Коментари на добијене одговоре на посланичка питања;
 3. Приједлог амандмана II, III, IV и V на Устав Босне и Херцеговине, предлагачи посланици: Предраг Којовић, Мирјана Маринковић Лепић и Дамир Арнаут, број: 01-01-1-1794/21 од 27. 09. 2021. (прво читање);
 4. Приједлог амандмана II на Устав Босне и Херцеговине, предлагач: посланик Џенан Ђонлагић, број: 01-01-1-573/22 од 13. 04. 2022. (прво читање);
 5. Захтјев посланика Саше Магазиновића за разматрање Приједлога закона о допуни Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима у Босни и Херцеговини по хитном поступку, у складу сачланом 133. Пословника, број: 01-02-1-687/22 од 29. 04. 2022;
 6. Приједлог закона о измјенама Изборног закона Босне и Херцеговине, предлагачи посланици: Нермин Никшић, Саша Магазиновић, Нада Младина и Зукан Хелез, број: 01-02-1-863/21 од 21. 04. 2021. (друго читање);
 7. Приједлог закона о допуни Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима у Босни и Херцеговини, предлагач: посланик Дамир Арнаут, број: 01-02-1-1904/21 од 14. 10. 2021. (друго читање);
 8. Приједлог закона о измјенама и допунама Изборног закона Босне и Херцеговине, предлагачи посланици: Адил Османовић, Халид Гењац, Алма Чоло, Сафет Софтић, Шемсудин Дедић, Нермин Мандра, Шемсудин Мехмедовић, Един Мушић, Едита Ђапо, Саша Магазиновић, Нермин Никшић, Зукан Хелез, Мирјана Маринковић Лепић, Аида Баручија, Дамир Арнаут, Предраг Којовић и Денис Звиздић, број: 01-02-1-563/22 од 11. 04. 2022, скраћени поступак (прво читање);
 9. Извјештај комисије Колегијума Представничког дома о настојању за постизање сагласности о приједлогу посланика Дамира Арнаута да се у дневни ред 28. сједнице Представничког дома уврсти нова тачка која гласи: Одлука Представничког дома која гласи: „Представнички дом обавјештава Дом народа да у име Представничког дома, у својству представника предлагача, сједницама Дома народа, комисија тог дома и заједничких комисија може присуствовати било који посланик који је био предлагач датог закона у Представничком дому или други посланик којег посебним закључком одреди Представнички дом“, предлагач: посланик Дамир Арнаут, број: 01-50-1-15-28/22, веза: 01-50-1-667/22 од 28. 04. 2022;
 10. Извјештај комисије Колегијума Представничког дома о настојању за постизање сагласности о Захтјеву посланице Мирјане Маринковић Лепић за разматрање Приједлога закона о измјени и допуни Закона о одбрани Босне и Херцеговине по хитном поступку, у складу сачланом 133. Пословника, број: 01-02-1-505/22 од 28. 04. 2022;
 11. Извјештај комисије Колегијума Представничког дома о настојању за постизање сагласности о Захтјеву посланика Николе Ловриновића за разматрање Приједлога закона о упису припадности конститутивном народу, националној мањини и осталим у Босни и Херцеговини по хитном поступку, у складу сачланом 133. Пословника,број: 01-02-1-529/22 од 28. 04. 2022;
 12. Извјештај комисије Колегијума Представничког дома о настојању за постизање сагласности о Захтјеву посланика Адила Османовића за разматрање Приједлога закона о допуни Закона о јавним набавкама по хитном поступку, у складу сачланом 133. Пословника,број: 01-02-1-652/22 од 28. 04. 2022;
 13. Извјештај комисије Колегијума Представничког дома о настојању за постизање сагласности о Извјештају о раду Савјета националних мањина БиХ за 2021. годину, број: 05/7-39-1-269/22 од 28. 04. 2022;
 14. Извјештај комисије Колегијума Представничког дома о настојању за постизање сагласности о Извјештају о раду Независне комисије за праћење услова боравка у заводима, поступање и поштовање људских права лица над којима се извршавају кривичне санкције и друге мјере које је изрекао у кривичном поступку Суд Босне и Херцеговине, страни судови за дјела предвиђена Кривичним законом Босне и Херцеговине или међународним уговором чија је потписница Босна и Херцеговина или други суд у складу са законом Босне и Херцеговине за 2021. годину, број: 05/6-50-15-364/22 од 28. 04. 2022;
 15. Извјештај комисије Колегијума Представничког дома о настојању за постизање сагласности о Извјештају о питањима примјене Кодекса понашања посланика и делегата у Парламентарној скупштини Босне и Херцеговине за 2020. годину, број: 01,02-02-4-369/22 од 28. 04. 2022;
 16. Извјештај комисије Колегијума Представничког дома о настојању за постизање сагласности о Извјештају о извршеној ревизији учинка о теми: „Основне претпоставке за ефикасно управљање таксама и накнадама институција БиХ, подносилац: Канцеларијаза ревизију институција БиХ, број: 01/4-16-1-2201/21 од 28. 04. 2021;
 17. Извјештај комисије Колегијума Представничког дома о настојању за постизање сагласности о Извјештају о извршеној ревизији учинка о теми: „Електронско управљање документима у институцијама БиХ, подносилац: Канцеларија за ревизију институцијама БиХ, број: 01/4-16-1-2224/21 од 28. 04. 2021;
 18. Извјештај комисије Колегијума Представничког дома о настојању за постизање сагласности о Извјештају о раду и Финансијски извјештај Агенције за поштански саобраћај Босне и Херцеговине за 2021. годину, број: 01,02-50-18-402/22 од 28. 04. 2022;
 19. Извјештај комисије Колегијума Представничког дома о настојању за постизање сагласности о Извјештају о раду Државне регулаторне комисије за електричну енергију у 2021. години, број: 01,02-50-18-420/22 од 28. 04. 2022;
 20. Извјештај комисије Колегијума Представничког дома о настојању за постизање сагласности о Годишњем извјештају Централне банке БиХ за 2021. годину, број: 01-50-18-507/22 од 28. 04. 2022;
 21. Извјештај комисије Колегијума Представничког дома о настојању за постизање сагласности о Приједлогу закључака посланика Јасмина Ермића поводом расправе о Информацији Управног одбора Јавног РТВ сервиса Босне и Херцеговине о посљедицама финансијске блокаде БХРТ-а који гласе:
  1. „Представнички дом Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине задужује Министарство правде Босне и Херцеговине да у року од 30 дана изради и достави у законодавни поступак измјене Закона о извршном поступку Босне и Херцеговине на начин да се потраживање за РТВ таксу сматра вјеродостојном исправом.
  2. Представнички дом Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине задужује Министарство комуникација и транспорта Босне и Херцеговине да у најкраћем року предложи измјене Закона о јавном РТВ систему Босне и Херцеговине на начин да се осигура одрживо финансирање сва три јавна РТВ сервиса Босне и Херцеговине.“, број: 01-50-1-15-28/22, веза број: 01,02-50-18-476/22 од 28. 04. 2022;
 22. Извјештај комисије Колегијума Представничког дома о настојању за постизање сагласности о Приједлогу закључака посланика из Клуба СДА поводом расправе о Информацији Управног одбора Јавног РТВ сервиса Босне и Херцеговине о посљедицама финансијске блокаде БХРТ-а који гласе:
  1. „Тражимо од Пореске управе ФБиХ да, у сарадњи са Владом ФБиХ, деблокира рачун БХРТ-а.
  2. Позивамо Савјет министара БиХ да што прије узме у разматрање актуелну ситуацију у вези са финансирањем Јавног сервиса.
  3. Тражимо да надлежни суд убрза рјешавање предмета који се односе на поврат дуга од прикупљања РТВ таксе.
  4. Тражимо од Владе ФБиХ и Парламента ФБиХ да ускладе свој Закон о извршном поступку ФБиХ у дијелу принудне наплате са истим законом у РС.
  5. Предлажемо Одбору ЈРТ система БиХ да изради нови модел наплате РТВ таксе којим би се на јединствен начин прикупљала РТВ такса на цијелом простору БиХ.“, број: 01-50-1-15-28/22, веза број: 01,02-50-18-476/22 од 28. 04. 2022;
 23. Извјештај комисије Колегијума Представничког дома о настојању за постизање сагласности о Приједлогу закључка посланика Нермина Никшића поводом расправе о Информацији Управног одбора Јавног РТВ сервиса Босне и Херцеговине о посљедицама финансијске блокаде БХРТ-а који гласи:„Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ налаже Савјету министара БиХ и ресорном Министарству комуникација и транспорта БиХ да хитно предузме активности на рјешавању блокаде рачуна БХРТ-а, осигуравању наплате потраживања, те стварања претпоставки за наставак нормалног и стабилног функционисања БХРТ-а“, број: 01-50-1-15-28/22, веза број: 01,02-50-18-476/22 од 28. 04. 2022;
 24. Извјештај комисије Колегијума Представничког дома о настојању за постизање сагласности о Приједлогу закључка посланика: Мирјане Маринковић Лепић, Аиде Баручије и Предрага Којовића поводом расправе о Информацији Управног одбора Јавног РТВ сервиса Босне и Херцеговине о посљедицама финансијске блокаде БХРТ-а који гласи:„Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ тражи од РТВ Федерације да средства која на име неуплаћених средстава од РТВ таксе дугује РТРС-у, у износу од око 15 милиона КМ, дозначи БХРТ-у, с циљем санирања дијела дуга од преко 60 милиона КМ, који на име неуплаћених средстава од РТВ таксе дугује БХРТ-у“, број: 01-50-1-15-28/22, веза број: 01,02-50-18-476/22 од 28. 04. 2022;
 25. Извјештај комисије Колегијума Представничког дома о настојању за постизање сагласности о Приједлогу закључка посланика: Мирјане Маринковић Лепић, Аиде Баручије и Предрага Којовића поводом расправе о Информацији Управног одбора Јавног РТВ сервиса Босне и Херцеговине о посљедицама финансијске блокаде БХРТ-а који гласи:„Тражи се од Савјета министара БиХ да, у року од 30 дана, обезбиједи ефикасну наплату РТВ таксе у свим дијеловима Босне и Херцеговине, исплату свих дуговања на име РТВ таксе од стране других емитера, те достави све информације о избјегавању наплате и исплате дуговања надлежним тужилаштвима“, број: 01-50-1-15-28/22, веза број: 01,02-50-18-476/22 од 28. 04. 2022;
 26. Извјештај комисије Колегијума Представничког дома о настојању за постизање сагласности о Информацији Управног одбора Јавног РТВ сервиса Босне и Херцеговине о посљедицама финансијске блокаде БХРТ-а, број: 01,02-50-18-476/22 од 28. 04. 2022;
 27. Извјештај комисије Колегијума Представничког дома о настојању за постизање сагласности о посланичкој иницијативи Предрага Којовића, Мирјане Маринковић Лепић и Дамира Арнаута којом се налаже Савјету министара БиХ да у року од 30 дана усвоји одлуку о квалитету нафтних течних горива која је неопходан услов за чланство Босне и Херцеговине у Свјетској трговинској организацији и упути је у парламентарну процедуру, број: 01-50-1-267/22 од 28. 04. 2022;
 28. Извјештај комисије Колегијума Представничког дома о настојању за постизање сагласности о модификованој посланичкој иницијативи Дамира Арнаута којом се тражи од Министарства комуникација и транспорта БиХ да у року од 75 дана од дана усвајања ове иницијативе припреми и у парламентарну процедуру достави Приједлог измјена и допуна Закона о безбједности саобраћаја на путевима у Босни и Херцеговини, којим ће се значајно пооштрити санкције за одређена дјела прописана наведеним законом, број: 01-50-1-352-2/22 од 28. 04. 2022;
 29. Извјештај комисије Колегијума Представничког дома о настојању за постизање сагласности о посланичкој иницијативи Мирјане Маринковић Лепић којом се налаже Савјету министара БиХ да, у року од 60 дана, стави на дневни ред и одлучи по захтјевима институција Босне и Херцеговине за давање сагласности на правилнике или измјене и допуне правилника о систематизацији државних институција. Такође, Савјетминистара БиХ обавезује се да институције које још увијек нису доставиле на вријеме захтјеве за сагласност за наведене акте обавеже на достављање аката у року од максимално 180 дана, те да у истом року ријеши евентуално спорна питања саинституцијама Босне и Херцеговине, број: 01-50-1-521/22 од 28. 04. 2022;
 30. Извјештај комисије Колегијума Представничког дома о настојању за постизање сагласности о модификованој посланичкој иницијативи Мирјане Маринковић Лепић којом се предлаже Управи за индиректно опорезивање БиХ и Управном одбору Управе за индиректно опорезивање БиХ да у року од 90 дана покрену иницијативу према Савјету министара БиХ којом ће се кориговати цијена таксе која се плаћа приликом издавања увјерења о измиреним обавезама по основу индиректних пореза, осталих прихода и такси“, број: 01-50-1-543/22 од 28. 04. 2022;
 31. Извјештај комисије Колегијума Представничког дома о настојању за постизање сагласности о Приједлогу резолуције, предлагач: посланик Никола Ловриновић, број: 01-02-1-544/22 од 28. 04. 2022;
 32. Извјештај Привремене заједничке комисије оба дома о утврђивању идентичног текста Закона озаштити права на суђење у разумном року пред Судом Босне и Херцеговине, закон број: 01,02-02-1-764/21 од 30. 04. 2021;
 33. Годишњи ревизорски извјештај о главним налазима и препорукама за 2020. годину, подносилац: Канцеларијаза ревизију институција БиХ, број: 01-16-9-1724/21 од 10. 09. 2021;
 34. Извјештаји Канцеларијиза ревизију институција БиХ о финансијској ревизији институција БиХ за 2020. годину:
  1)    Агенције за антидопиншкуконтролу БиХ, број: 01-16-9-1259/21 од 22. 06. 2021;
  2)    Агенције за осигурање у БиХ, број: 01-16-9-1260/21 од 22. 06. 2021;
  3)    Агенције за полицијску подршку БиХ, број: 01-16-9-1261/21 од 22. 06. 2021;
  4)    Агенције за поштански саобраћај БиХ, број: 01-16-9-1262/21 од 22. 06. 2021;
  5)    Агенције за предшколско, основно и средње образовање БиХ, број: 01-16-9-1263/21 од 22. 06. 2021;
  6)    Агенције за развој високог образовања и обезбјеђивање квалитета БиХ, број: 01-16-9-1264/21 од 22. 06. 2021;
  7)    Агенције за безбједност хране БиХ, број: 01-16-9-1265/21 од 22. 06. 2021;
  8)    Агенције за школовање и стручно усавршавање кадрова БиХ, број: 01-16-9-1266/21 од 22. 06. 2021;
  9)    Агенције за заштиту личних података у БиХ, број: 01-16-9-1267/21 од 22. 06. 2021;
  10)  Центра за информисање и признавање докумената из области високог образовања БиХ, број: 01-16-9-1268/21 од 22. 06. 2021;
  11)  Дирекције за европске интеграције БиХ, број: 01-16-9-1269/21 од 22. 06. 2021;
  12)  Фонда за повратак БиХ, број: 01-16-9-1270/21 од 22. 06. 2021;
  13)  Института за интелектуалну својину БиХ, број: 01-16-9-1271/21 од 22. 06. 2021;
  14)  Института за метрологију БиХ, број: 01-16-9-1272/21 од 22. 06. 2021;
  15)  Комисије за концесије БиХ, број: 01-16-9-1273/21 од 22. 06. 2021;
  16)  Конкуренцијског савјета БиХ, број: 01-16-9-1274/21 од 22. 06. 2021;
  17)  Министарства за људска права и избјеглице БиХ, број: 01-16-9-1275/21 од 22. 06. 2021;
  18)  Парламентарне скупштине БиХ, број: 01-16-9-1276/21 од 22. 06. 2021;
  19)  Службе за заједничке послове институција БиХ, број: 01-16-9-1277/21 од 22. 06. 2021;
  20)  Централне изборне комисије БиХ, број: 01-16-9-1278/21 од 22. 06. 2021;
  21)  Тужилаштва БиХ, број: 01-16-9-1279/21 од 22. 06. 2021;
  22)  Канцеларијекоординатора за реформу јавне управе БиХ, број: 01-16-9-1280/21 од 22. 06. 2021;
  23)  Канцеларијеза законодавство БиХ, број: 01-16-9-1281/21 од 22. 06. 2021;
  24)  Агенције за форензичка испитивања и вјештачења БиХ, број: 01-16-9-1471/21 од 23. 07. 2021;
  25)  Агенције за јавне набавке БиХ, број: 01-16-9-1472/21 од 23. 07. 2021;
  26)  Агенције за надзор над тржиштем БиХ, број: 01-16-9-1474/21 од 23. 07. 2021;
  27)  Агенције за превенцију корупције и координацију борбе против корупције БиХ, број: 01-16-9-1475/21 од 23. 07. 2021;
  28)  Агенције за рад и запошљавање БиХ, број: 01-16-9-1480/21 од 23. 07. 2021;
  29)  Агенције за унапређење страних инвестиција БиХ, број: 01-16-9-1482/21 од 23. 07. 2021;
  30)  Архива БиХ, број: 01-16-9-1483/21 од 23. 07. 2021;
  31)  Центра за уклањање мина у БиХ, број: 01-16-9-1484/21 од 23. 07. 2021;
  32)  Дирекције за економско планирање БиХ, број: 01-16-9-1486/21 од 23. 07. 2021;
  33)  Државне регулаторне агенције за радијациону и нуклеарну безбједност, број: 01-16-9-1487/21 од 23. 07. 2021;
  34)  Институције омбудсмена за људска права БиХ, број: 01-16-9-1488/21 од 23. 07. 2021;
  35)  Институције омбудсмена за заштиту потрошача БиХ, број: 01-16-9-1489/21 од 23. 07. 2021;
  36)  Института за акредитовање БиХ, број: 01-16-9-1490/21 од 23. 07. 2021;
  37)  Меморијалног центра Сребреница-Поточари – Спомен-обиљежје и мезарје за жртве геноцида из 1995. године, број: 01-16-9-1491/21 од 23. 07. 2021;
  38)  Министарства безбједности БиХ, број: 01-16-9-1493/21 од 23. 07. 2021;
  39)  Одбора државне службе за жалбе, број: 01-16-9-1494/21 од 23. 07. 2021;
  40)  Комисије за очување националних споменика БиХ, број: 01-16-9-1496/21 од 23. 07. 2021;
  41)  Управе БиХ за заштиту здравља биља, број: 01-16-9-1497/21 од 23. 07. 2021;
  42)  Канцеларије за хармонизацију и координацију система плаћања у пољопривреди, исхрани и руралном развоју БиХ, број: 01-16-9-1498/21 од 23. 07. 2021;
  43)  Канцеларије за ветеринарство БиХ, број: 01-16-9-1499/21 од 23. 07. 2021;
  44)  Уставног суда БиХ, број: 01-16-9-1501/21 од 23. 07. 2021;
  45)  Савјета за државну помоћ БиХ, број: 01-16-9-1503/21 од 23. 07. 2021;
  46)  Агенције за државну службу БиХ, број: 01-16-9-1549/21 од 02. 08. 2021;
  47)  Агенције за идентификациона документа, евиденцију и размјену података БиХ, број: 01-16-9-1550/21 од 02. 08. 2021;
  48)  Агенције за лијекове и медицинска средства БиХ, број: 01-16-9-1551/21 од 02. 08. 2021;
  49)  Агенције за статистику БиХ, број: 01-16-9-1552/21 од 02. 08. 2021;
  50)  Дирекције за цивилно ваздухопловство БиХ, број: 01-16-9-1553/21 од 02. 08. 2021;
  51)  Дирекције за координацију полицијских тијела БиХ, број: 01-16-9-1554/21 од 02. 08. 2021;
  52)  Државне агенције за истраге и заштиту, број: 01-16-9-1555/21 од 02. 08. 2021;
  53)  Генералног секретаријата Савјета министара БиХ, број: 01-16-9-1556/21 од 02. 08. 2021;
  54)  Граничне полиције БиХ, број: 01-16-9-1557/21 од 02. 08. 2021;
  55)  Института за нестале особе БиХ, број: 01-16-9-1558/21 од 02. 08. 2021;
  56)  Института за стандардизацију БиХ, број: 01-16-9-1559/21 од 02. 08. 2021;
  57)  Министарства цивилних послова БиХ, број: 01-16-9-1560/21 од 02. 08. 2021;
  58)  Министарства финансија и трезора БиХ, број: 01-16-9-1561/21 од 02. 08. 2021;
  59)  Министарства одбране БиХ, број: 01-16-9-1562/21 од 02. 08. 2021;
  60)  Министарства правде БиХ, број: 01-16-9-1563/21 од 02. 08. 2021;
  61)  Министарства комуникација и транспорта БиХ, број: 01-16-9-1564/21 од 02. 08. 2021;
  62)  Министарства спољне трговине и економских односа БиХ, број: 01-16-9-1565/21 од 02. 08. 2021;
  63)  Министарства иностраних послова БиХ, број: 01-16-9-1566/21 од 02. 08. 2021;
  64)  Правобранилаштва БиХ, број: 01-16-9-1567/21 од 02. 08. 2021;Предсједништва БиХ, број: 01-16-9-1568/21 од 02. 08. 2021;
  65)  Предсједништва БиХ, број: 01-16-9-1568/21 од 02. 08. 2021;
  66)  Регулаторне агенције за комуникације БиХ, број: 01-16-9-1569/21 од 02. 08. 2021;
  67)  Службе за послове са странцима БиХ, број: 01-16-9-1570/21 од 02. 08. 2021;
  68)  Централнејединице за хармонизацију Министарства финансија и трезора БиХ, број: 01-16-9-1571/21 од 02. 08. 2021;
  69)  Суда БиХ, број: 01-16-9-1572/21 од 02. 08. 2021;
  70)  Управе за индиректно опорезивање БиХ, број: 01-16-9-1573/21 од 02. 08. 2021;
  71)  Канцеларије за разматрање жалби БиХ, број: 01-16-9-1574/21 од 02. 08. 2021;
  72)  Високог судског и тужилачког савјета БиХ, број: 01-16-9-1575/21 од 02. 08. 2021;
  73)  Завода за извршење кривичних санкција, притвора и других мјера БиХ, број: 01-16-9-1576/21 од 02. 08. 2021;
 35. Извјештај о активностима Канцеларијеза ревизију институција БиХ за 2021. годину, број: 01/4-16-9-526/22 од 05. 04. 2022;
 36. Извјештај о раду Независног одбора као независног тијела полицијске структуре Босне и Херцеговине за 2021. годину, број: 05/1-50-15-646/22 од 25. 04. 2022. и План рада Независног одбора као независног тијела полицијске структуре Босне и Херцеговине за 2022. годину, број: 05/1-50-15-647/22 од 25. 04. 2022;
 37. Извјештаји о раду сталних комисија Представничког дома за 2021. годину:
  1)    Извјештај о раду Уставноправне комисије, број: 01/1-50-3-55/22 од 02. 02. 2022,
  2)    Извјештај о раду Комисије за спољну трговину и царине, број: 01-50-3-55-2/22 од 07.   03. 2022;
  3)    Извјештај о раду Комисије за саобраћај и комуникације, број: 01-50-3-55-3/22 од 10. 03. 2022;
  4)    Извјештај о раду Комисије за финансије и буџет, број: 01-50-3-55/22 од 15. 03. 2022;
  5)    Извјештај о раду Комисије за спољне послове, број: 01/2-50-3-55/22 од 26. 04. 2022;
 38. Извјештаји о раду сталних заједничких комисија оба дома Парламентарне скупштине БиХ за 2021. годину:
  1)    Извјештај о раду Заједничке комисије за европске интеграције, број: 01,02-50-14-245/22 од 11. 02. 2022;
  2)    Извјештај о раду Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ, број: 01,02-50-14-245/22 од 07. 03. 2022;
  3)    Извјештај о раду Заједничке комисије за људска права, број: 03/6-50-14-12-17/22, веза: 01,02-50-14-245/22 од 08. 03. 2022;
  4)    Извјештај о раду Заједничке комисије за административне послове, број: 01,02-50-14-245/22 од 10. 03. 2022;
 39. Информација о раду Тужилаштва БиХ за 2021. годину, број: 01-09-555/22 од 07. 04. 2022;
 40. Приједлог одлуке о именовању чланова Савјета националних мањина БиХ, број: 03/6-34-1-684/22 од 29. 04. 2022;
 41. Посланичка иницијатива Мирјане Маринковић Лепић „којом се налаже Министарству цивилних послова БиХ да, у року од 90 дана, коригује цијену таксе која се плаћа приликом одрицања од босанскохерцеговачког држављанства те је усклади сатаксама држава у региону“, број: 01-50-1-542/22 од 06. 04. 2022;
 42. Посланичка иницијатива Аиде Баручије, Саше Магазиновића, Едите Ђапо, Џенана Ђонлагића, Јасмина Емрића, Мирјане Маринковић Лепић и Шемсудина Мехмедовића којом се Савјетминистара БиХ обавезује да, најкасније у року од 60 дана, припреми и у парламентарну процедуру упути измјене Кривичног закона Босне и Херцеговине којим ће се напад на новинаре/ке третирати као посебно кривично дјело, број: 01-50-1-633/22 од 21. 04. 2022;
 43. Посланичка иницијатива Едите Ђапо, Саше Магазиновића и Јасмина Емрића којом се Савјет министара БиХ обавезује да, у року од 15 дана, усвоји Одлуку којом се суспендује царинска стопа на увоз електричних и значајно умањује царинска стопа на увоз хибридних аутомобила, број: 01-50-1-744/22 од 11. 05. 2022;
 44. Давање сагласности за ратификацију Споразума између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Уједињеног Краљевства Велике Британије и Сјеверне Ирске о запошљавању чланова породица који чине дио домаћинства чланова дипломатско-конзуларних мисија, број: 01,02-21-1-611/22 од 15. 04. 2022;
 45. Давање сагласности за ратификацију Споразума између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Аустралије о запошљавању чланова породица дипломатског и конзуларног особља, број: 01,02-21-1-612/22 од 15. 04. 2022;
 46. Давање сагласности за ратификацију Уговора између Босне и Херцеговине и Чешке Републике о социјалном осигурању, број: 01,02-21-1-713/22 од 05. 05. 2022;
 47. Давање сагласности за ратификацију Споразума између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Републике Србије о пограничном саобраћају, број: 01,02-21-1-714/22 од 05. 05. 2022;
 48. Давање сагласности за ратификацију Административног споразума за спровођење Уговора о социјалном осигурању између Босне и Херцеговине и Чешке Републике, број: 01,02-21-1-715/22 од 05. 05. 2022. (крај)

 

 


ПРЕС
КОНТАКТ
Сектор за односе с јавношћу