MENI
30.8.2022

Održana 20. sjednica Komisije za vanjsku trgovinu i carine

Na 20. sjednici Komisije za vanjsku trgovinu i carine Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) podržana je poslanička inicijativa Dženana Đonlagića kojom se zadužuje Vijeće ministara BiH da hitno, a najkasnije u roku od 30 dana od usvajanja ove poslaničke inicijative, donese Odluku o privremenoj suspenziji poreza na dodatu vrijednost (PDV) prilikom uvoza gasa u Bosnu i Hercegovinu, i to za sljedeću robu: gas.

Komisija je podržala i poslaničku inicijativu Zlatana Begića kojom Predstavnički dom PSBiH zahtijeva od Vijeća ministara BiH da uskladi član 220. stav (2) Odluke o provođenju Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, br. 13/19, 54/19, 21/20, 47/21, 49/21, 4/22, 23/22) sa Zakonom o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, br. 58/15), koji stupa na snagu 1. 8. 2022., tako što će brisati dio teksta: „Kao pojednostavljena carinska deklaracija ne može se koristiti trgovinski ili službeni dokument“.

Podržana je i poslanička inicijativa Denisa Zvizdića kojom Predstavnički dom PSBiH zadužuje Upravu za indirektno oporezivanje BiH da, u saradnji s Graničnom policijom BiH, u što kraćem roku, u skladu sa Zakonom o graničnoj kontroli („Službeni glasnik BiH“, br. 53/09, 54/10 i 47/14) i Pravilnikom o standardima i uslovima izgrađenosti i opremljenosti graničnih prijelaza („Službeni glasnik BiH“, br. 43/17) postavi na svim graničnim prijelazima uredne, čiste i pravilno istaknute zastave Bosne i Hercegovine. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću