MENI
22.6.2022.

Članovi Zajedničkog povjerenstva za ljudska prava razgovarali sa visokom povjerenicom UN za ljudska prava

Predsjedatelj Zajedničkog povjerenstva za ljudska prava Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Lazar Prodanović i članovi Zajedničkog povjerenstva Marina Pendeš, Jakov Galić, Ljubica Miljanović, Munib Jusufović, Mirjana Marinković – Lepić i Zlatko Miletić razgovarali su danas sa visokom povjerenicom Ujedinjenih naroda (UN) za ljudska prava Michelle Bachelet, koja boravi u višednevnom zvaničnom posjetu našoj zemlji.

U otvorenom razgovoru s članovima Zajedničkog povjerenstva, visoka povjerenica UN za ljudska prava interesirala se za stanje ljudskih prava u BiH, za napredak u procesu pomirenja, ukidanje diskriminacije i ustavne reforme s tim u svezi, kao i za ukupnu političku situaciju u zemlju, posebno u pogledu ispunjavanja europskih standarda u procesu europskih integracija Bosne i Hercegovine.

Zahvaljujući se na posjetu visoke dužnosnice UN, članovi Zajedničkog povjerenstva u svojim izlaganjima konstatirali su da proces pomirenja i suočavanja sa posljedicama tragične prošlosti nije u dovoljnoj mjeri napredovao, kao i da lideri političkih stranaka, posebno vladajućih, trebaju pokazati više hrabrosti i političke volje kako bi se taj proces uspješno okončao. Također su upozorili na činjenicu da BiH nije uspjela da implementira presude Europskog suda za ljudska prava i ukloni diskriminatorske odredbe iz Ustava BiH, kao i na to da položaj pripadnika nacionalnih manjina treba da bude značajno poboljšan, posebno u pogledu ravnopravnog pristupa obrazovnom i zdravstvenom sustavu.

Izražavajući zabrinutost situacijom u BiH, visoka povjerenica UN-a za ljudska prava naglasila je da je naša zemlja usvojila i prihvatila brojne međunarodne dokumente i standarde u području ljudskih prava i da je, bez obzira na brojne izazove, potrebno da politički lideri pokažu više volje i da se fokusiraju na ispunjavanje obveza što, kako je rečeno, može pozitivno uticati i na ubrzavanje procesa europskih integracija naše zemlje.

Visoka povjerenica apelirala je na parlamentarce da u najvišoj zakonodavnoj instituciji u BiH pokrenu dijalog o donošenju državnog zakona o zaštiti civilnih žrtava rata i torture, kao i izmjena i dopuna Zakona o Instituciji ombudsmana za ljudska prava BiH, kojima bi se osnažila ta institucija. Prema riječima gospođe Bachelet, u BiH, kao i u svim drugim demokratskim zemljama svijeta, treba da se čuje i poštuje glas institucija i nevladinih organizacija koje rade na promociji i zaštiti ljudskih prava. 

Sastanku je nazočila i rezidentna koordinatorica UN za BiH Ingrid Macdonald, koja je naglasila da će ured kojim rukovodi nastaviti da institucijama BiH pruža punu potporu u daljnjim aktivnostima na ispunjavanju standarda, zadataka i ciljeva u području zaštite ljudskih prava. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću