MENI
22.11.2022

Parlamentarni vojni povjerenik BiH Boško Šiljegović razgovarao sa komandantom EUFOR-a u BiH

Parlamentarni vojni povjerenik BiH Boško Šiljegović razgovarao je danas sa komandantom snaga Evropske unije za Operaciju „Althea“ (EUFOR) general – majorom Antonom Wesselyem.

Tokom radne posjete Uredu parlamentarnog vojnog povjerenika BiH komandant snaga EUFOR-a informisan je o stanju ljudskih prava u Oružanim snagama BiH, o rezultatima terenskih posjeta parlamentarnog vojnog povjerenika, te o stanju materijalnih i materijalno – tehničkih sredstava u Oružanim snagama BiH, sa posebnim naglaskom na situaciju sa energentima i teškoćama s kojima su se tokom proteklog perioda suočavala profesionalna vojna lica u Oružanim snagama BiH.

General Wessely podržao je rad parlamentarnog vojnog povjerenika BiH, te naglasio potrebu da se nastavi dugogodišnja dobra i profesionalna saradnja Komande EUFOR-a i Ureda parlamentarnog vojnog povjerenika BiH. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću