MENI
29.11.2022

Održana 22. sjednica Odbora za žalbe građana

Na 22. sjednici Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) razmatrano je 12 žalbi na rad i postupanje policijskih službenika Granične policije Bosne i Hercegovine, zajedno sa izvještajima Ureda za profesionalne standarde i unutrašnju kontrolu Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama.

Nakon rasprave o predmetima, Odbor za žalbe građana PSBiH zaključio je da je jedna žalba osnovana, te je protiv odgovornog policijskog službenika podnesen prijedlog za vođenje disciplinskog postupka za težu povredu službene dužnosti.

Odbor za žalbe građana PSBiH ocijenio je neosnovanim preostalih 11 žalbi na rad i postupanje policijskih službenika Granične policije Bosne i Hercegovine. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću