MENI
13.9.2023

Poslanica u Predstavničkom domu i članica Delegacije PSBiH u PSVE Sabina Ćudić učestvovat će na sjednici Komiteta za jednakost i nediskriminaciju PSVE

Poslanica u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) i članica Delegacije PSBiH u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Evrope (PSVE) Sabina Ćudić učestvovat će na sjednici Komiteta za jednakost i nediskriminaciju PSVE, koja će se održati 14. i 15. septembra u Parizu.

Dnevnim redom sjednice predviđeno je prezentiranje izvještaja i rasprava na temu „Sprečavanje i borba protiv nasilja nad ženama sa hendikepom“, „Zaštita prava žena braniteljki ljudskih prava i lica koja brane prava žena u Evropi“, kao i saslušanje na temu „Nasilje zasnovano na rodnoj pripadnosti – pitanje pristanka“, koje će biti obavljeno zajedno sa članicama parlamentarne mreže „Žene oslobođene nasilja“.

Članovi Komiteta raspravljat će i o izvještaju na temu „Žene u ekonomiji: zapošljavanje, preduzetništvo i rodno budžetiranje“, kao i o izvještaju o radu parlamentarne mreže „Žene oslobođene nasilja“, parlamentarne alijanse „Bez mržnje“ i parlamentarne platforme za prava LGBTI lica u Evropi.

Tokom dvodnevne sjednice Komiteta raspravljat će se i o slobodi izražavanja i okupljanja LGBTI lica u Evropi, kao i o temi rasizma i netolerancije u Evropi.

Komitet će, kako je najavljeno, imenovati izvjestioce za nekoliko tema iz nadležnosti Komiteta. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću