MENI
14.9.2023

Članovi Delegacije PSBiH u PSVE Sabina Ćudić i Branislav Borenović učestvovali u Parizu na sjednicama Monitoring komiteta i Komiteta za jednakost i nediskriminaciju PSVE

Poslanica u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) i članica Komiteta za poštovanje obaveza i angažmana zemalja članica Vijeća Evrope (Monitoring komitet) Sabina Ćudić i poslanik u Predstavničkom domu i član Delegacije PSBiH u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Evrope (PSVE) Branislav Borenović učestvovali su na sjednici Monitoring komiteta PSVE u Parizu na kojoj se raspravljalo i o Bosni i Hercegovini.

Kao jedina članica Monitoring komiteta iz Bosne i Hercegovine, poslanica Ćudić izložila je podatke o zabilježenim neregularnostima na izborima 2022. godine, te govorila o neophodnosti usvajanja mjera zaštite integriteta izbora u Bosni i Hercegovini.  

Poslanik Borenović, koji je učestvovao u dijelu sjednice Monitoring komiteta koji se bavio dešavanjima na posljednjim Općim izborima u BiH, također je istaknuo važnost izmjena Izbornog zakona BiH s ciljem usvajanja paketa integriteta kojim bi se uvelo skeniranje glasačkih listića, bolja identifikacija birača i poboljšao rad biračkih odbora kao ključni preduuslov da bi se ostvario ozbiljan i vidljiv napredak na putu ka punoj vladavini zakona i odgovornijim politikama u BiH. Borenović je upozorio na to da zbog, kako je naveo, ogromnih razmjera izbornih prevara, korupcija koja svoje ishodište dobija na ovakvim izborima, nažalost, i dalje dominantno vlada u BiH.

Poslanica Ćudić sudjeluje i na sjednici Komiteta za jednakost i nediskriminaciju PSVE, na kojoj se, između ostalog, raspravlja i o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama. Razgovara se i o zaštiti žena branilaca ljudskih prava, kao i svih onih koji brane prava žena u Evropi.

Članovi Komiteta također razmatraju prijedloge kandidatura za dodjelu Vigdis nagrade PSVE za osnaživanje žena.

Na dvodnevnom zasjedanju Komiteta raspravlja se i o rasizmu i netoleranciji u Evropi, te o ulozi žena u ekonomiji sa posebnim osvrtom na zapošljavanje, preduzetništvo i rodno budžetiranje.

Članovi Komiteta razmatraju i rad Parlamentarne mreže “Pravo žena da žive bez nasilja”, Parlamentarne mreže “Bez mržnje” i Parlamentarne platforme za prava LGBTI lica u Evropi.

Na sjednici Komiteta članovima se obratio i predsjednik PSVE Tiny Kox. (kraj)

 


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću