MENI
10.6.2024

Predstavnici vladajućih stranaka u PSBiH održali sastanak sa Delegacijom Venecijanske komisije

U okviru višednenog boravka u našoj zemlji s ciljem pripreme Mišljenja na nacrt zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH (VSTVBiH), Delegacija Evropske komisije za demokratiju kroz pravo (Venecijanska komisija) Vijeća Evrope razgovarala je sa predstavnicima političkih stranaka koje čine parlamentarnu većinu u Parlamentarnoj skupštini BiH (PSBiH).

Predstavnici PSBiH, a sastanku su prisustvovali predsjedavajući Doma naroda Kemal Ademović, delegatkinja Marina Pendeš, poslanici Mia Karamehić-Abazović, Miroslav Vujičić, Milorad Kojić, Predrag Kožul, Predrag Kojović i Milan Petković, istaknuli su tokom razgovora da je stanje u bh. pravosuđu konstantno loše. Karakterizira ga, zajednička je ocjena, tromost, neefikasnost, snažan utjecaj politike pa i još uvijek prisutna zbunjenost neadekvatnim rješenjima unutar provedenih reformi pravosuđa. U takvom okolnostima, VSTV nije podigao nivo nezavisnosti pravosuđa, niti je na najbolji način ispunio svoju ulogu i stvorio ambijent u kojem bi se ukupno stanje popravilo a odgovornost sudija i tužilaca bila podignuta na najviši mogući nivo.

U razgovoru sa Delegacijom Venecijanske komisije prisutni poslanici i delegati su u individualnim istupima ukazali na brojne nedostatke u pravosuđu za koje Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH kroz svoj rad nije ponudilo odgovarajući odgovor i za šta ovo tijelo snosi značajan dio odgovornosti. Tako, kako je moglo čuti, VSTV nije utjecao na smanjenje broja predmeta koji nisu uzeti u rad ili na praksu favoriziranja rada na manje složenim predmetima kako bi se lakše ispunile sudijske norme. Također, ukazano je na nepromijenjenu praksu višegodišnjih suđenja u procesima koji objektivno zahtijevaju mnogo brža rješenja.

U više navrata VSTV je opisano kao otuđeni centar moći sa vrlo snažnim interesnim grupama koje ne dozvoljavaju kvalitetne pomake naprijed. Jedan od zadataka koji, rečeno je danas, nisu realizirani je uspostava imovinskih kartona pravosudnih zvaničnika pa su za manje od jedne petine sudija i tužilaca u BiH poznati obim i porijeklo imovine. Pri tome, u različitim administrativnim jedinicama BiH poštivaju se standardi koji su potpuno neujednačeni.

Dio poslanika i delegata PSBiH ukazao je i na nezadovoljavajuću entitetsku i etničku zastupljenost kako među članovima Vijeća tako i među službenicima Sekretarijata VSTV dok se mogla čuti i drugačija mišljenja prema kojima insistiranje na bilo kakvom etničkom principu u pravosuđu neprijhvatljivo.  

Nakon što su saslušali izlaganja predstavnika PSBiH, članovi Delegacije Venecijanske komisije posebno su se interesirali za poteze koji se čine na podizanju efikasnosti pravosuđa i skraćenju trajanja suđenja, prihvatljive modele proširenja broja članova VSTV kao i razmišljanja da li reforma pravosuđa treba početi od VSTV-a.

Kroz niz sastanaka sa zvaničnicima BiH, Delegacija Venecijanske komisije, kako je danas rečeno, nastoji pripremiti što kvalitetnije Mišljenje na nacrt zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH (VSTVBiH). Taj dokument trebao bi biti sačinjen naredne sedmice da bi 21. i 22. juna bio prezentiran na plenarnoj sjednici ovog ekspertskog tijela Vijeća Evrope. Konačan cilj tog materijala, istaknuto je, je doprinos većem kvalitetu Zakona o VSTV-a i unaprjeđenju funkcioniranja pravosuđa u skladu s evropskim standardima. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću