MENI
14.10.2014

Organiziran seminar za stručno osoblje PSBiH o izgradnji institucionalnih kapaciteta

Ured rezidentnog koordinatora Ujedinjenih nacija (UN) u Bosni i Hercegovini, u saradnji sa ustavnopravnim komisijama oba doma Parlamentarne skupštine BiH (PSBiH), organizovao je seminar o izgradnji institucionalnih kapaciteta stručnog osoblja PSBiH na temu „Poboljšanje efikasne implementacije parlamentarnih procedura“.

Učesnici četverodnevnog seminara, među kojima su i službenici ureda Komisije za ostvarivanje ravnopravnosti spolova Predstavničkog doma PSBiH, te Zakonodavno-pravnog sektora i Istraživačkog sektora Sekretarijata PSBiH, razgovaraju o identifikaciji relevantnih elemenata u pravilnicima oba doma PSBiH, o analizi postojećih praksi i pregledu profesionalnih standarda, kao i o pristupima koji mogu poboljšati učinak provođenja pravilnika i zakonodavnog posla u vezi sa parlamentarnim procedurama.

Razmijenjena su mišljenja i o upotrebi modernih tehnologija u komparativnom istraživanju ustavnog prava i izradi zakonodavnih nacrta, o informacionim tehnologijama u sastavljanju legislativnih nacrta, o rukovođenju legislativnim dokumentima i izvorima web istraživanja za ustavni dizajn, te o parlamentarnim procedurama u kontekstu pristupanja Evropskoj uniji.

Također, učesnici su se upoznali i sa profesionalnim standardima i pravilnicima stručnih službi u PSBiH. (kraj)

PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću