MENI
30.3.2007

PREDSJEDAVAJUĆI FILIPOVIĆ I BELKIĆ RAZGOVARALI S AMBASADORICOM R GRČKE U BIH, CONSTANTINOM MAUROSKELIDOURepublika Grčka će pružati punu podršku naporima Bosne i Hercegovine da u ambijentu ubrzanih reformi uhvati priključak sa razvijenom Evropom i njenim institucijama, istakla je ambasadorica Grčke u BiH Constantina Mauroskelidou prilikom današnjeg susreta sa Ilijom Filipovićem i Berizom Belkićem predsjedavajućim Doma naroda odnosno Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH.

Gospođa Mauroskelidou izrazila je uvjerenje da i Evropska unija želi da naša zemlja što prije potpiše Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Inače, ambasadorica Grčke složila se sa tvrdnjom gospode Filipovića i Belkića da je bosanskohercegovačka budućnost u rukama domaćih političara ali da je još uvijek važno da oni imaju potporu prijatelja izvan BiH. Način da se ona ostvari je uz sve vidove međusobne saradnje i zajednički napor unutar Vijeća Evrope kako bi se kreirao kvalitetan odnos prema ovom dijelu Evrope i promovirala potreba čvršćeg regionalnog nastupa zemalja regiona. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću