MENI

Skupina za Zapadnu Europu

 

Nadležnosti

Skupina prijateljstva za Zapadnu Europu nadležna je za uspostavu kontakata i suradnje sa predstavnicima parlamenata Njemačke, Švicarske, Nizozemske, Belgije, Luksemburga, Lihtenštajna, Španjolske, Norveške, Švedske, Danske, Finske, Islanda, Francuske, Velike Britanije, Irske i Portugala.

Na osnovu Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju članova interparlamentarnih skupina prijateljstva Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za bilateralnu suradnju s parlamentarnim tijelima drugih zemalja u Skupini prijateljstva za Zapadnu Europu, donesene na 17. sjednici Zastupničkog doma, 16.9.2015. godine Asima Sarajlića zamijenila je Hanka Vajzović.