MENI

Савјет националних мањина БиХ

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ:

Сваток, Андрија

ПРВА ЗАМЈЕНИЦА ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋЕГ:

Вучуревић, Тијана

ДРУГИ ЗАМЈЕНИК ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋЕГ:

Кувач, Велибор

ЧЛАНОВИ: Бицај, Халил
Ебнер, Давор
Финци, Јакоб
Гајић, Вјерочка
Грбић, Марија
Јовановић, Тодорка
Јусић, Неџад
Кнежичек, Тихомир
Манзаловић Шалака, Јованка
Марковић, Драган
Пашић Јухас, Ева
Пиотровски, Дејан
Радмиловић, Младен
Варан, Хакан
Вујовић, Силвија
КОНТАКТ

 

Надлежности

Савјет националних мањина БиХ је посебно савјетодавно тијело Парламентарне скупштине БиХ које даје мишљења, савјете и предлоге Парламентарној скупштини БиХ о свим питањима која се тичу права, положаја и интереса националних мањина у Босни и Херцеговини. Такође, Савјет може делегирати стручњаке за рад уставноправних комисија и Заједничке комисије за људска права, права дјетета, младе, имиграцију, избјеглице, азил и етику ПСБиХ, када она расправљају о правима, положају и интересима националних мањина.

Ово савјетодавно тијело чине по један представник сваке законски признате националне мањине, а то су: Албанци, Црногорци, Чеси, Италијани, Јевреји, Мађари, Македонци, Нијемци, Пољаци, Роми, Румуни, Руси, Русини, Словаци, Словенци, Турци и Украјинци. Парламентарна скупштина БиХ одлуком именује чланове Савјета, на предлог Заједничке комисије за људска права, права дјетета, младе, имиграцију, избјеглице, азил и етику ПСБиХ, која је у фази избора кандидата дужна да се савјетује о националним мањинама с удружењима националних мањина или другим невладиним организацијама.

Савјет националних мањина БиХ конституише се избором предсједавајућег и два замјеника међу именованим члановима Савјета. Мандат чланова Савјета траје четири године и прати мандат изабраних чланова Парламентарне скупштине БиХ.

На конститутивној сједници Савјета националниох мањина, коју су за 18. 09. 2013. године сазвали предсједавајући Представничког и Дома народа ПСБиХ, за предсједавајућег Савјета изабран је представник италијанске националне мањине Тихомир Кнежичек, за првог замјеника предсједавајућег представник украјинске националне мањине Андрија Сваток, а за другог замјеника предсједавајућег представница црногорске националне мањине Нада Путица.

Савјет националних мањина Босне и Херцеговине на својој 5. сједници за другу замјеницу предсједавајућег изабрало је Тијану Вучуревић, представницу русинске националне мањине у БиХ. Тијана Вучуревић је на тој позицији замијенила представницу црногорске националне мањине Наду Путицу, којој је 31. јануара 2014. године истекао мандат у овом Савјету.
Осим њих, чланови Савјета су представници сљедећих националних мањина: албанске – Халил Бицај, црногорске - Драган Марковић, чешке - Јованка Манзаловић-Шалака, јеврејске - Јакоб Финци, мађарске - Ева Пашић-Јухас, словачке - Вјерочка Гајић, македонске – Тодорка Јовановић, њемачке – Велибор Кувач, пољске - Дејан Пиотровски, турске – Хакан Варан, румунске - Силвија Вујовић, словенске – Марија Грбић, руске – Младен Радмиловић, ромске – Неџад Јусић и аустријске - Давор Ебнер. 

Савјет националних мањина Босне и Херцеговине, на својој 46. сједници, промјенило је руководство овог савјетодавног тијела Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине. За предсједавајућег Савјета изабран је представник украјинске националне мањине у БиХ Андрија Сваток.
Прва замјеница предсједавајућег је представница русинске националне мањине Тијана Вучуревић, док је за другог замјеника предсједавајућег изабран представник њемачке националне мањине Велибор Кувач.
Осим њих, чланови Савјета су представници сљедећих националних мањина: албанске – Халил Бицај, црногорске - Драган Марковић, чешке - Јованка Манзаловић-Шалака, италијанске - Тихомир Кнежичек, јеврејске - Јакоб Финци, мађарске - Ева Пашић-Јухас, словачке - Вјерочка Гајић, македонске – Тодорка Јовановић, пољске - Дејан Пиотровски, турске – Хакан Варан, румунске - Силвија Вујовић, словенске – Марија Грбић, руске – Младен Радмиловић, ромске – Неџад Јусић и аустријске - Давор Ебнер.

 

Сједнице