MENI

Zajedničko povjerenstvo za obranu i sigurnost BiH

 

Nadležnosti


Zajedničko povjerenstvo za obranu i sigurnost Bosne i Hercegovine razmatra i prati provedbu sigurnosne i obrambene politike Bosne i Hercegovine; provodi parlamentarni nadzor u cilju unaprjeđenja učinkovitosti, transparentnosti i funkcionalnosti. Provođenje parlamentarnog nadzora utemeljeno je na načelima ustavnosti, zakonitosti, demokratičnosti te poštivanju ljudskih prava i sloboda.

Zajedničko povjerenstvo za obranu i sigurnost BiH parlamentarni nadzor provodi nad sljedećim institucijama:

  • institucijama obrane: Ministarstvom obrane BiH i Oružanim snagama BiH;
  • institucijama sigurnosti: Ministarstvom sigurnosti BiH, Graničnom policijom BiH, Državnom agencijom za istrage i zaštitu (SIPA), Službom za poslove sa strancima, Direkcijom za koordinaciju policijskih tijela BiH, Agencijom za foreznička ispitivanja i vještačenja, Agencijom za školovanje i stručno usavršavanje kadrova i Agencijom za policijsku potporu;
  • drugim institucijama i tijelima Bosne i Hercegovine u granicama njihovih nadležnosti koje se tiču pitanja obrane i sigurnosti: Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH u dijelu koji se odnosi na uvoz, izvoz i provoz oružja, vojne opreme i proizvoda dvojne namjene, kao i Ministarstvom civilnih poslova BiH u dijelu koji se odnosi na deminiranje;
  • tijelima Parlamentarne skupštine BiH u okvirima u kojima je njihov rad predmetom parlamentarnog nadzora: Neovisnim odborom Parlamentarne skupštine BiH, Odborom za žalbe građana na rad policijskih službenika u policijskim tijelima BiH i Uredom parlamentarnog vojnog povjerenika BiH;
  • drugim institucijama Bosne i Hercegovine ako Parlamentarna skupština BiH o tome donese posebnu odluku

Zajedničko povjerenstvo za obranu i sigurnost BiH razmatra i zakone i amandmane iz područja nadležnosti Zajedničkog povjerenstva; prati zakonitost i usklađenost rada nadziranih institucija s obrambenom politikom i sigurnosnom politikom Bosne i Hercegovine; razmatra izvješća, kratkoročne i dugoročne planove u vezi sa strukturom Oružanih snaga BiH, kadrovskom politikom i novačenjem, plaćama i naknadama, obrazovanjem i obukom pripadnika Oružanih snaga BiH, profesionalnim ponašanjem i etičkim standardima za civilno i vojno osoblje; nadzire procedure opremanja vojske, nabave sredstava i uvoz i izvoz oružja i vojne opreme, materijalnu pomoć i ugovore sa stranim tvrtkama koje pružaju usluge obrambenim institucijama na komercijalnoj osnovi, borbenu spremnost, vojne vježbe, proces vojnog deminiranja i operacije, uključujući izvršenje međunarodnih obveza i međunarodne operacije potpore miru; prati i razmatra stanje ljudskih prava i sloboda u sektoru obrane i sigurnosti; prati poštivanje političke, ideološke i interesne neutralnosti u radu nadziranih institucija; prati i razmatra primjenu sredstava i metoda u obavljanju posebnih istražnih radnji u nadziranim institucijama; razmatra izvješća o izvršenju proračuna, kao i izvješća o reviziji nadziranih institucija; razmatra i usvaja izvješća o radu nadziranih institucija; pokreće inicijative i podnosi prijedloge zakona iz područja nadležnosti nadziranih institucija; razmatra prigovore zaposlenika u nadziranim institucijama, osim pitanja iz radnopravnog odnosa; razmatra prijedloge i peticije koje su upućene Parlamentarnoj skupštini BiH ili Zajedničkom povjerenstvu u vezi s radom nadziranih institucija, predlaže Parlamentarnoj skupštini BiH mjere za rješavanje pitanja sadržanih u prijedlozima i peticijama i o tome obavještava podnositelje; utvrđuje činjenice i uzima izjave od izabranih ili imenovanih dužnosnika, savjetnika, državnih službenika, uposlenika, policijskih službenika, vojnih ili civilnih osoba na službi u Oružanim snagama BiH u slučajevima uočenih nezakonitosti ili nepravilnosti u radu nadziranih institucija; razmatra pitanja suradnje Bosne i Hercegovine s tijelima Europske unije, Ujedinjenih naroda, NATO-a, OESS-a, Vijeća za regionalnu suradnju (RCC) i drugih međunarodnih organizacija iz područja obrane i sigurnosti; razmatra aktivnosti stalnih i privremenih izaslanstava Bosne i Hercegovine u međunarodnim i međuparlamentarnim institucijama iz područja obrane i sigurnosti; ostvaruje suradnju s nadležnim parlamentarnim povjerenstvima bh. entiteta, drugih država, kao i s međunarodnim organizacijama i drugim tijelima iz područja obrane i sigurnosti; razmatra i druga pitanja iz područja obrane i sigurnosti Bosne i Hercegovine.

Zajedničko povjerenstvo može nadzirati svaku aktivnost Oružanih snaga BiH, uključujući i vojne vježbe, pomaganje civilnim tijelima vlasti u kriznim situacijama, aktivnosti vojnog deminiranja i biti nazočno ovim aktivnostima. Zajedničko povjerenstvo može najaviti ministru obrane BiH i načelniku Zajedničkog stožera Oružanih snaga BiH nazočenje nadziranim aktivnostima. O svojim aktivnostima Zajedničko povjerenstvo podnosi izvješća Parlamentarnoj skupštini BiH i o svojim zaključcima i prijedlozima izvješćuje Parlamentarnu skupštinu BiH u skladu s odredbama Poslovnika.

Sjednice