Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama i drugim naknadama u susdskim i tužilaćkim institucijama na nivou Bosne i Hercegovine
• Datum ulaska u proceduru: 11.10.16
• Predlagač: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine
Tekst prijedloga»
Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine
• Datum ulaska u proceduru: 10.10.16
• Predlagač: poslanik Šemsudin Mehmedović
Tekst prijedloga»
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o međunarodnom i međuentitetskom cestovnom prijevozu
• Datum ulaska u proceduru: 28.09.16
• Predlagač: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine
Tekst prijedloga»
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravi Bosne i Hercegovine
• Datum ulaska u proceduru: 26.08.16
• Predlagač: Vijeće ministara BiH
Tekst prijedloga»
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine
• Datum ulaska u proceduru: 05.08.16
• Predlagač: Vijeće ministara BiH
Tekst prijedloga»
Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o Pravobranilaštvu Bosne i Hercegovine
• Datum ulaska u proceduru: 02.08.16
• Predlagač: Vijeće ministara BiH
Tekst prijedloga»
Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine
• Datum ulaska u proceduru: 18.07.16
• Predlagač: poslanik Damir Arnaut
Tekst prijedloga»
Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o uplatama na jedinstveni račun i raspodjeli prihoda
• Datum ulaska u proceduru: 07.07.16
• Predlagač: Vijeće ministara BiH
Tekst prijedloga»
Prijedlog zakona o pružanju beplatne pravne pomoći
• Datum ulaska u proceduru: 28.06.16
• Predlagač: Vijeće ministara BiH
Tekst prijedloga»
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaduživanju, dugu i garancijama Bosne i Hercegovine
• Datum ulaska u proceduru: 20.05.16
• Predlagač: Vijeće ministara BiH
Tekst prijedloga»
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti
• Predlagač: Vijeće ministara BiH
• Usvojen u Predstavničkom domu: 16.6.2016. / 31. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
• Usvojen u Domu naroda: 16.6.2016. / 20. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH
• Broj Službenog glasnika BiH: 46/16
Tekst usvojenog zakona»
Zakon o dopunama Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine
• Predlagač: poslanici Mladen Bosić, Šefik Džaferović i Borjana Krišto
• Usvojen u Predstavničkom domu: 24.5.2016. / 30. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
• Usvojen u Domu naroda: 30.5.2016. / 19. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH
• Broj Službenog glasnika BiH: 41/16
Tekst usvojenog zakona»
Zakon o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine
• Predlagač: Interresorna radna grupa za izradu izmjena izbornog zakonodavstva
• Usvojen u Predstavničkom domu: 27.4.2016. / 28. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
• Usvojen u Domu naroda: 27.4.2016. / 3. hitna sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH
• Broj Službenog glasnika BiH: 31/16
Tekst usvojenog zakona»
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o finansiranju političkih stranaka
• Predlagač: Interresorna radna grupa za izradu izmjena izbornog zakonodavstva
• Usvojen u Predstavničkom domu: 24.5.2016. / 30. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
• Usvojen u Domu naroda: 30.5.2016. / 19. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH
• Broj Službenog glasnika BiH: 41/16
Tekst usvojenog zakona»
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o upravnom postupku
• Predlagač: Vijeće ministara BiH
• Usvojen u Predstavničkom domu: 27.6.2016. / 32. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
• Usvojen u Domu naroda: 14.7.2016. / 21. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH
• Broj Službenog glasnika BiH: 53/16
Tekst usvojenog zakona»
Zakon o kontroli vanjskotrgovinskog prometa roba dvojne namjene
• Predlagač: Vijeće ministara BiH
• Usvojen u Predstavničkom domu: 16.6.2016. / 31. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
• Usvojen u Domu naroda: 14.7.2016. / 21. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH
• Broj Službenog glasnika BiH: 53/16
Tekst usvojenog zakona»
Zakon o kontroli vanjskotrgovinskog prometa oružja, vojne opreme i roba posebne namjene
• Predlagač: Vijeće ministara BiH
• Usvojen u Predstavničkom domu: 16.6.2016. / 31. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
• Usvojen u Domu naroda: 14.7.2016. / 21. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH
• Broj Službenog glasnika BiH: 53/16
Tekst usvojenog zakona»
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sportu u Bosni i Hercegovini
• Predlagač: poslanica Maja Gasal - Vražalica
• Usvojen u Predstavničkom domu: 16.6.2016. / 31. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
• Usvojen u Domu naroda: 31.8.2016. / 22. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH
• Broj Službenog glasnika BiH:
Tekst usvojenog zakona»
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radnom vremenu, obaveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za evidentiranje u drumskom prijevozu BiH
• Predlagač: Vijeće ministara BiH
• Usvojen u Predstavničkom domu: 1.9.2016. / 34. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
• Usvojen u Domu naroda: 31.8.2016. / 22. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH
• Broj Službenog glasnika BiH:
Tekst usvojenog zakona»
Zakon o izmjeni Zakona o javnom radiotelevizijskom sistemu Bosne i Hercegovine
• Predlagač: Vijeće ministara BiH
• Usvojen u Predstavničkom domu: 24.3.2016. / 26. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
• Usvojen u Domu naroda: 4.4.2016. / 17. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH
• Broj Službenog glasnika BiH: 25/16
Tekst usvojenog zakona»
Krivični zakon Bosne i Hercegovine - Neslužbeni prečišćeni tekst
Zakon o postupku prinudne naplate indirektnih poreza - Neslužbeni prečišćeni tekst
Zakon o zaduživanju, dugu i garancijama Bosne i Hercegovine - Neslužbeni prečišćeni tekst
Zakon o radnom vremenu, obaveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za evidentiranje u drumskom prijevozu - Neslužbeni prečišćeni tekst
Zakon o zabrani diskiminacije - Neslužbeni prečišćeni tekst
Zakon o sportu u Bosni i Hercegovini - Neslužbeni prečišćeni tekst
Zakon o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine - Neslužbeni prečišćeni tekst
Zakon o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine - Neslužbeni prečišćeni tekst
Zakon o upravnom postupku - Neslužbeni prečišćeni tekst
Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti - Neslužbeni prečišćeni tekst
Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o Javnom radiotelevizijskom sistemu Bosne i Hercegovine
• Datum ulaska u proceduru: 28.07.16
• Predlagač: poslanik Mirsad Mešić
• Datum neusvajanja: 30.8.2016. / 35. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
Tekst prijedloga»
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini
• Datum ulaska u proceduru: 07.07.16
• Predlagač: Vijeće ministara BiH
• Datum neusvajanja: 19.10.2016. / 36. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
Tekst prijedloga»
Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja u Bosni i Hercegovini
• Datum ulaska u proceduru: 07.07.16
• Predlagač: Vijeće ministara BiH
• Datum neusvajanja: 19.10.2016. / 36. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
Tekst prijedloga»
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnom radio - televizijskom sistemu Bosne i Hercegovine
• Datum ulaska u proceduru: 13.05.16
• Predlagač: poslanici Amir Fazlić i Mirsad Đonlagić
• Datum neusvajanja: 20.7.2016. / 33. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
Tekst prijedloga»
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine
• Datum ulaska u proceduru: 28.04.16
• Predlagač: poslanici Damir Bećirović i Mirsad Mešić
• Datum neusvajanja: 11.5.2016. / 29. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
Tekst prijedloga»
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine
• Datum ulaska u proceduru: 25.04.16
• Predlagač: Klub poslanika SDA i SBB BiH
• Datum neusvajanja: 27.4.2016. / 28. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
Tekst prijedloga»
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine - (dostupno samo na hrvatskom jeziku)
• Datum ulaska u proceduru: 21.04.16
• Predlagač: poslanica Borjana Krišto
• Datum neusvajanja: 27.4.2016. / 28. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
Tekst prijedloga»
Prijedlog Zakona o volonterskim aktivnostima organiziranim od strane udruženja i fondacija, crkava i vjerskih zajednica i institucija Bosne i Hercegovine
• Datum ulaska u proceduru: 20.04.16
• Predlagač: Vijeće ministara BiH
• Datum neusvajanja: 20.7.2016. / 33. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
Tekst prijedloga»
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine
• Datum ulaska u proceduru: 14.04.16
• Predlagač: poslanici Damir Bećirović i Mirsad Mešić
• Datum neusvajanja: 27.4.2016. / 28. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
Tekst prijedloga»
Prijedlog zakona o dopuni Zakona o službi u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine - (dostupno samo na hrvatskom jeziku)
• Datum ulaska u proceduru: 05.04.16
• Predlagač: delegat Mario Karamatić
• Datum neusvajanja: 31.8.2016. / 22. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH
Tekst prijedloga»
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine
• Datum ulaska u proceduru: 04.05.16
• Predlagač: poslanik Željko Komšić
• Datum neusvajanja:
Tekst prijedloga»
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravi
• Datum ulaska u proceduru: 22.12.15
• Predlagač: Vijeće ministara BiH
• Datum neusvajanja:
Tekst prijedloga»
Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine
• Datum ulaska u proceduru: 06.10.15
• Predlagač: Vijeće ministara BiH
• Datum neusvajanja:
Tekst prijedloga»
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine - (u proceduri od 03.11.2014. godine)
• Datum ulaska u proceduru: 30.11.14
• Predlagač: Vijeće ministara BiH
• Datum neusvajanja:
Tekst prijedloga»
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine - (u proceduri od 09.09.2014. godine)
• Datum ulaska u proceduru: 30.11.14
• Predlagač: Klub bošnjačkog naroda
• Datum neusvajanja:
Tekst prijedloga»
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine (dostupno na srpskom jeziku)
• Datum ulaska u proceduru: 10.03.14
• Predlagač: poslanik Mladen Bosić
• Datum neusvajanja:
Tekst prijedloga»
Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Izbornog zakona Bosne i Hercegovine - (dostupno samo na srpskom jeziku)
• Datum ulaska u proceduru: 04.12.13
• Predlagač: poslanik Milorad Živković
• Datum neusvajanja:
Tekst prijedloga»
Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o jedinstvenom matičnom broju (dostupno na srpskom jeziku)
• Datum ulaska u proceduru: 06.06.13
• Predlagač: Klub poslanika SDS i Klub poslanika SNSD
• Datum neusvajanja:
Tekst prijedloga»
Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o jedinstvenom matičnom broju
• Datum ulaska u proceduru: 06.06.13
• Predlagač: poslanice Danijela Martinović, Nermina Zaimović - Uzunović, Nermina Ćemalović
• Datum neusvajanja:
Tekst prijedloga»
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine
• Datum ulaska u proceduru: 17.04.13
• Predlagač: poslanik Mirsad Đugum
• Datum neusvajanja:
Tekst prijedloga»
Prijedlog zakona o dopunama Zakona o javnim nabavkama
• Datum ulaska u proceduru: 04.05.16
• Predlagač: poslanik Damir Bećirović
• Datum neusvajanja:
Tekst prijedloga»
Prijedlog zakona o dopuni Zakona o Vijeću ministara BiH
• Datum ulaska u proceduru: 04.05.16
• Predlagač: poslanik Damir Bećirović
• Datum neusvajanja:
Tekst prijedloga»
Prijedlog okvirnog zakona o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom
• Datum ulaska u proceduru: 17.03.16
• Predlagač: Komisija za ostvarivanje ravnopravnosti spolova
• Datum neusvajanja:
Tekst prijedloga»
Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine
• Datum ulaska u proceduru: 24.02.16
• Predlagač: delegat Mario Karamatić
• Datum neusvajanja:
Tekst prijedloga»
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravnom postupku
• Datum ulaska u proceduru: 18.02.16
• Predlagač: Vijeće ministara BiH
• Datum neusvajanja:
Tekst prijedloga»
Prijedlog zakona o Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine (Ispravka zakona) - (dostupno samo na srpskom jeziku)
• Datum ulaska u proceduru: 26.01.16
• Predlagač: delegat Sredoje Nović
• Datum neusvajanja:
Tekst prijedloga»
Prijedlog zakona o izmjeni Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (Ispravka zakona) - (dostupno samo na bosanskom jeziku)
• Datum ulaska u proceduru: 26.01.16
• Predlagač: Delegat Sredoje Nović
• Datum neusvajanja:
Tekst prijedloga»
Prijedlog zakona o Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine (dostupno samo na srpskom jeziku)
• Datum ulaska u proceduru: 11.01.16
• Predlagač: Klub poslanika SNSD i SDS
• Datum neusvajanja:
Tekst prijedloga»
Prijedlog zakona o izmjeni Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (dostupno samo na srpskom jeziku)
• Datum ulaska u proceduru: 11.01.16
• Predlagač: Klub poslanika SNSD i SDS
• Datum neusvajanja:
Tekst prijedloga»
Prijedlog zakona o Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine - (dostupno samo na srpskom jeziku)
• Datum ulaska u proceduru: 23.12.15
• Predlagač: Klub srpskog naroda
• Datum neusvajanja:
Tekst prijedloga»

O ZAKONODAVNOJ PROCEDURI

 

Procedura ostvarivanja zakonodavne uloge PSBiH propisana je Poslovnikom Predstavničkog doma i Poslovnikom Doma naroda PSBiH.

Poslovnicima je propisano da se zakoni dostavljeni u Parlamentarnu skupštinu BiH mogu razmatrati u osnovnom, skraćenom ili hitnom zakonodavnom postupku. Proceduralno, osnovni i skraćeni zakonodavni postupak se ne razlikuju, osim što su u skraćenom zakonodavnom postupku rokovi skraćeni na pola u odnosu na osnovni zakonodavni postupak. S druge strane, hitni postupak primjenjuje se samo kada se radi o prijedlogu zakona visokog stepena hitnosti, odnosno o prijedlogu zakona definiranom na tako jednostavan način da se samo može usvojiti ili odbaciti. Ako se razmatra po hitnom postupku, prijedlog zakona ne razmatraju komisije domova, te ne postoji mogućnost amandmanskog djelovanja na tekst prijedloga zakona.

Zakone i druge akte dostavljene Parlamentarnoj skupštini BiH, u pravilu, prvo razmatra Predstavnički dom. Međutim, na prijedlog Kolegija Doma naroda, zakone i druge akte može prvo razmatrati i Dom naroda. Također, zakonodavna procedura može se odvijati i  uporedo u oba doma. 

 

SHEMATSKI PRIKAZ ZAKONODAVNOG POSTUPKA

 

 

PREGLED ZAKONODAVNOG POSTUPKA

 

 

PODNOŠENJE ZAKONA

Prijedlog zakona može podnijeti svaki poslanik, odnosno delegat, komisije doma, zajedničke komisije domova, domovi, kao i Predsjedništvo BiH i Vijeće ministara BiH, u okviru svojih nadležnosti.

 

POSTUPANJE KOLEGIJA DOMA

Prijedlog zakona podnosi se predsjedavajućem doma, koji ga odmah dostavlja kolegiju doma. Kolegij potom dostavlja prijedlog zakona ustavnopravnoj komisiji i nadležnoj komisiji, radi davanja mišljenja o prijedlogu zakona. Ako kolegij doma zaključi da je za razmatranje zakona nadležna zajednička komisija oba doma Parlamentarne skupštine BiH, prijedlog zakona dostavlja se Zajedničkom kolegiju na postupanje u skladu s poslovnicima domova.

 

PRVA KOMISIJSKA FAZA

 

Svaki prijedlog zakona u prvoj fazi razmatraju i ustavnopravna komisija i nadležna komisija.

USTAVNOPRAVNA KOMISIJA u prvoj komisijskoj fazi razmatra usaglašenost prijedloga zakona sa Ustavom BiH i pravnim sistemom BiH. Mišljenje ustavnopravne komisije o prijedlogu zakona može biti pozitivno ili negativno.

Pozitivno mišljenje: Ustavnopravna komisija daje pozitivno mišljenje ako utvrdi da je prijedlog zakona usaglašen sa Ustavom BiH i pravnim sistemom BiH. Pozitivno mišljenje ustavnopravne komisije dostavlja se domu, u skladu s propisanom procedurom, na daljnje postupanje.

 

Negativno mišljenje: Ako ustavnopravna komisija utvrdi da prijedlog zakona nije usaglašen sa Ustavom BiH ili pravnim sistemom BiH, mišljenje komisije o prijedlogu zakona bit će negativno. Mišljenje se, potom, u skladu s propisanom procedurom, dostavlja domu na daljnje postupanje.

 

NADLEŽNA KOMISIJA u prvoj komisijskoj fazi razmatra principe na kojima je prijedlog zakona zasnovan. Mišljenje nadležne komisije može biti pozitivno ili negativno.

Pozitivno mišljenje: Kada nadležna komisija podrži principe zakona na kojima je prijedlog zakona zasnovan, daje pozitivno mišljenje, te ga, u skladu s propisanom procedurom, dostavlja domu na daljnje postupanje.

Negativno mišljenje: Kada nadležna komisija ne podrži principe na kojima je zakon zasnovan, ona daje negativno mišljenje s obaveznim obrazloženjem, te to mišljenje, u skladu s procedurom, dostavlja domu na daljnje postupanje.

 

PRVO  ČITANJE – DOM

 

Kada primi mišljenja ustavnopravne komisije i nadležne komisije, dom se o njima izjašnjava, odnosno pristupa glasanju o prijedlogu zakona u prvom čitanju.

Ako su mišljenja i ustavnopravne i nadležne komisije pozitivna, dom u prvom čitanju usvaja prijedlog zakona, te se nastavlja daljnja zakonodavna procedura.

Ako su mišljenja ustavnopravne i/ili nadležne komisije negativna, dom se izjašnjava o dostavljenim mišljenjima. Ako dom prihvati negativna mišljenja ustavnopravne ili nadležne komisije, prijedlog zakona smatra se odbijenim.

Ako dom odbije negativno mišljenje ustavnopravne ili nadležne komisije, prijedlog zakona ponovo se vraća na razmatranje u komisiju čije je mišljenje negativno.

 

 

 

 

Javna rasprava

 

Prije ulaska prijedloga zakona u drugu komisijsku fazu, nadležne komisije mogu odlučiti da otvore javnu raspravu o predloženom zakonu uz učešće zainteresiranih tijela, stručnih institucija i pojedinaca koja neće trajati duže od 15 dana.

Pozvani pojedinci i predstavnici tijela i institucija iznose svoje mišljenje o pitanjima u vezi s predloženim zakonom, ako to komisija bude tražila. Komisija u svoj izvještaj uključuje zaključke i rezultate javne rasprave i u aneksu prilaže radove i materijale podnesene tokom njenog trajanja. Ako postoji, prilaže se i transkript rasprave.

 

 

DRUGA KOMISIJSKA FAZA

 

U drugoj komisijskoj fazi nadležna komisija raspravlja o samom tekstu prijedloga zakona te o, eventualno, podnesenim amandmanima. Nakon što nadležna komisija razmotri tekst prijedloga zakona, ona dostavlja svoj izvještaj domu, u skladu s propisanom procedurom. Izvještaj nadležne komisije može biti pozitivan ili negativan.

 

Pozitivan izvještaj: Ako nadležna komisija prihvati tekst prijedloga zakona, izvještaj će biti pozitivan i u skladu s procedurom dostavljen domu na daljnje postupanje.

Negativan izvještaj: Ako nadležna komisija odbije tekst prijedloga zakona, negativan izvještaj komisije s obrazloženjem, dostavlja se domu u skladu s procedurom, na daljnje postupanje.

 

DRUGO  ČITANJE – DOM

 

Kada dom primi izvještaj nadležne komisije o tekstu prijedloga zakona, on pristupa raspravi o tekstu prijedloga zakona i o, eventualno, podnesenim amandmanima - ako je izvještaj komisije pozitivan. Ako je izvještaj komisije negativan, dom pristupa raspravi o izvještaju komisije.

 

Ako dom prihvati negativan izvještaj nadležne komisije, prijedlog zakona smatra se odbijenim.

Ako dom odbije negativan izvještaj nadležne komisije, prijedlog zakona ponovo se vraća na razmatranje nadležnoj komisiji.

 

Ako dom prihvati tekst prijedloga zakona, on se smatra usvojenim, te se navedena procedura ponavlja i u drugom domu.

 

Vitalni nacionalni interes

Predložena odluka Parlamentarne skupštine BiH u Domu naroda može biti proglašena destruktivnom po vitalni interes jednog od tri konstitutivna naroda većinom glasova bošnjačkih, hrvatskih ili srpskih delegata. Takvu predloženu odluku morat će odobriti u Domu naroda većina bošnjačkih, hrvatskih i srpskih delegata koji su prisutni i glasaju.
U slučaju protivljenja ovoj odluci većine bošnjačkih, hrvatskih ili srpskih delegata, predsjedavajući Doma naroda saziva komisiju, koja se sastoji od tri delegata, po jedan iz svakog kluba naroda, s ciljem rješavanja tog pitanja. Ako zajednička komisija ne uspije u roku od pet dana riješiti to pitanje, predmet se upućuje Ustavnom sudu BiH koji će po hitnom postupku preispitati proceduralnu ispravnost slučaja.

 

 

Ostali akti

Sporazum između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Kraljevine Maroko o uzajamnom ukidanju viza za nosioce diplomatskih, službenih i posebnih pasoša
Sporazum o finansiranju državnog programa aktivnosti za Bosnu i Hercegovinu za 2015. godinu između Evropske unije, koju predstavlja Evropska komisija i Bosne i Hercegovine koju predstavlja Direkcija za evropske integracije Vijeća ministara Bosne i Hercegovine
Prvi amandman na Sporazum o finansiranju (Projekat hitnog oporavka od polplava) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne asocijacije za razvoj
Sporazum između Republike Srbije i Bosne i Hercegovine za IPA II Program prekogranične saradnje Srbija – Bosne i Hercegovina
Sporazum o finansiranju Programa aktivnosti prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Srbija za 2015. godinu između Bosne i Hercegovine, Evropske komisije i Vlade Republike Srbije
Sporazum između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Hrvatske o suradnji u oblasti zaštite životne sredine i održivog razvoja
Sporazum između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Makedonije o kolokaciji diplomatsko-konzularnih predstavništava
Sporazum između Vijeća ministarav Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Turske o saradnji u vojnoj obuci
Izmjene i dopune Statuta i njegovog Aneksa (Pravila finansiranja) koji je usvojila Generalna skupština od osnivanja Svjetske turističke organizacije (UNWTO)
Ugovor o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke - Modernizacija cesta Federacije Bosne i Hercegovine
Sporazum između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Kraljevine Saudijske Arabije o saradnji u oblasti borbe protiv kriminala

• Ratificiran u Predstavničkom domu: 1.9.2016. / 34. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
• Ratificiran u Domu naroda: 31.8.2016. / 22. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH
• Broj Službenog glasnika BiH:

Sporazum o grantu između Razvojen banke Vijeća Evrope i Bosne i Hercegovine u vezi s Regionalnim programom stambenog zbrinjavanja - BiH4 (2015).

• Ratificiran u Predstavničkom domu: 20.7.2016. / 33. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
• Ratificiran u Domu naroda: 31.8.2016. / 22. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH
• Broj Službenog glasnika BiH:

Ugovor o grantu (Projekat vodosnabdjevanja Gradačca) između Bosne i Hercegovine i JP „Komunalac“, d.d. Gradačac i Evropske banke za obnovu i razvoj

• Ratificiran u Predstavničkom domu: 20.7.2016. / 33. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
• Ratificiran u Domu naroda: 31.8.2016. / 22. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH
• Broj Službenog glasnika BiH:

Sporazum o zajmu između Bosne i Hercegovine i OPEC fonda za međunarodni razvoj (OFID) - Projekat razvoja ruralnog preduzetništva

• Ratificiran u Predstavničkom domu: 20.7.2016. / 33. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
• Ratificiran u Domu naroda: 31.8.2016. / 22. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH
• Broj Službenog glasnika BiH:

Sporazum o finansiranju državnog programa aktivnosti za Bosnu i Hercegovinu za 2014. godinu između Bosne i Hercegovine koju predstavlja Direkcija za evropske integracije Vijeća ministara BiH, i Evropske unije, koju predstavlja Evropska komisija

• Ratificiran u Predstavničkom domu: 27.6.2016. / 32. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
• Ratificiran u Domu naroda: 14.7.2016. / 21. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH
• Broj Službenog glasnika BiH:

Sporazum o finansiranju programa aktivnosti prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina - Crna Gora za 2014. godinu između Bosne i Hercegovine i Evropske unije, koju predstavlja Evropska komisija

• Ratificiran u Predstavničkom domu: 27.6.2016. / 32. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
• Ratificiran u Domu naroda: 14.7.2016. / 21. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH
• Broj Službenog glasnika BiH:

Amandman na Sporazum o finansiranju za tehničku pomoć za autoput Koridor Vc-BiH zaključen između Bosne i Hercegovine, JP-a „Autoceste FBiH doo.“ Mostar i Europske investicione banke

• Ratificiran u Predstavničkom domu: 27.6.2016. / 32. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
• Ratificiran u Domu naroda: 14.7.2016. / 21. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH
• Broj Službenog glasnika BiH:

Sporazum između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Kabineta ministara Ukrajine o saradnji u borbi protiv kriminala

• Ratificiran u Predstavničkom domu: 27.6.2016. / 32. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
• Ratificiran u Domu naroda: 14.7.2016. / 21. сједницa Дома народа Парламентарне скупштине БиХ
• Broj Službenog glasnika BiH:

Sporazum između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Austrije o naučnoj i tehnološkoj saradnji

• Ratificiran u Predstavničkom domu: 24.5.2016. / 30. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
• Ratificiran u Domu naroda: 16.6.2016. / 20. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH
• Broj Službenog glasnika BiH: 3/16

Ugovor o Centru za istraživanje i inovacije Zapadnog Balkana - WISE

• Ratificiran u Predstavničkom domu: 24.5.2016. / 30. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
• Ratificiran u Domu naroda: 16.6.2016. / 20. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH
• Broj Službenog glasnika BiH: 3/16

Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH o međunarodnih obaveza BiH za period I – IV 2016. godine
Godišnji izvještaj za 2015. godinu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine
Specijalni izvještaj o pravima LGBT osoba u Bosni i Hercegovini
Nacrt budžeta Ureda za reviziju institucija Bosne i Hercegovine za 2017. godine
Izvještaji o reviziji institucija BiH za 2015. godinu - I dio
Godišnji revizorski izvještaj za 2015. godinu
Izvještaji o reviziji institucija BiH za 2015. godinu - II dio
Finansijski izvještaj Ureda za reviziju institucija Bosne i Hercegovine za period 1.1-30.6.2016. godine
Izvještaj na temu „Praćenje realizacije preporuka revizije učinka“
Izvještaj o zbrinjavanju osoba pod međunarodnom zaštitom u Bosni i Hercegovini za 2015. godinu
Izvještaj o pregledanom stanju finansijskog poslovanja političkih stranaka u 2014. godini
Informacija o raspodjeli i korištenju sredstava tekuće budžetske rezerve za period I – VI 2016. godine
Informacija u vezi sa usvajanjenjem Okvirne strategije prometa Bosne i Hercegovine za period 2016.-2030. godine
Finansijski plan Državne regulatorne komisije za električnu energiju za 2017. godinu
Informacija o kretanju makroekonomskih pokazatelja za period januar - juni 2016. godine
Rezultati popisa - Popis stanovništva, domaćinstva i stanova u Bosni i Hercegovini, 2013.
Informacija o prihvatu i integraciji bosanskohercegovačkih državljana koji se vraćaju u Bosnu i Hercegovinu po osnovu sporazuma o readmisiji za period 1. januar 2015. – 31. decembar 2015. godine
Informacija o planiranim i preduzetim aktivnostima na realizaciji preporuka iz Izvještaja o obavljenoj reviziji učinka o temi „Uspostavljanje javnih internih finansijskih kontrola (PIFC)“
Informacija o stanju na graničnim prelazima Bosne i Hercegovine
Informacija o stanju i pojavama vršnjačkog nasilja i nasilja među djecom u Bosni i Hercegovini s prijedlogom mjera
Odluka Predsjedništva Bosne i Hercegovine o učešću grupe podoficira Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u operaciji podrške miru Odlučna podrška u Islamskoj Republici Afganistan
Odluka o učešću policijskih službenika iz Bosne i Hercegovine u transformisanoj UNMIS misiji (Sudan) u UNMISS (Južni Sudan) i UNISFA (Abeyei)
Okvirna konvencija za zaštitu nacionalnih manjina
Odluka o učešću grupe instruktora Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u operacijama Snaga međunarodne sigurnosne pomoći u Islamskoj Republici Afganistan
Odluka o nastavku rada Foruma o digitalnoj zemaljskoj televiziji Bosne i Hercegovine (DTT Forum) - (dostupno samo na hrvatskom jeziku)
Odluka o izmjenama Odluke o imenovanju članova Upravnog odbora Memorijalnog centra Srebrenica - Potočari spomen obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995. godine
Odluka o produženju mandata o izmjeni misije pješadijske jedinice Oružanih snaga Bosne i Hercegovine
Odluka o produženju mandata i izmjeni misije pješadijske jedinice Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u operaciji snaga međunarodne sigurnosne pomoći (ISAF) u Islamskoj Republici Afganistan
Odluka Predsjedništva BiH o imenovanju Predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine - (dostupno samo na srpskom jeziku)
Odluka o dopuni Odluke o imenovanju Komisije za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije
• Usvojena u Predstavničkom domu: 1.9.2016. / 34. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
• Usvojena u Domu naroda: 31.8.2016. / 22. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH
• Broj Službenog glasnika BiH: 66/16
Zaključak o osnivanju Privremene zajedničke komisije oba doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za provođenje procedure za izbor tri člana Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta
• Usvojena u Predstavničkom domu: 1.9.2016. / 34. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
• Usvojena u Domu naroda: 31.8.2016. / 22. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH
• Broj Službenog glasnika BiH: 66/16
Odluka o imenovanju direktora i dva zamjenika direktora Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije
• Usvojena u Predstavničkom domu: 1.9.2016. / 34. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
• Usvojena u Domu naroda: 31.8.2016. / 22. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH
• Broj Službenog glasnika BiH: 66/16
Poslovnik o dopunama Poslovnika Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine
• Usvojena u Predstavničkom domu:
• Usvojena u Domu naroda: 14.7.2016. / 21. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH
• Broj Službenog glasnika BiH: 53/16
Odluka o imenovanju sekretara Zajedničke službe Sekretarijata Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine
• Usvojena u Predstavničkom domu: 16.6.2016. / 31. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
• Usvojena u Domu naroda: 30.5.2016. / 19. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH
• Broj Službenog glasnika BiH: 46/16
Odluka o razrješenju sekretara Zajedničke službe Sekretarijata Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine
• Usvojena u Predstavničkom domu: 16.6.2016. / 31. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
• Usvojena u Domu naroda: 30.5.2016. / 19. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH
• Broj Službenog glasnika BiH: 46/16
Odluka o dopuni Odluke o imenovanju članova Vijeća nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine
• Usvojena u Predstavničkom domu: 11.5.2016. / 29. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
• Usvojena u Domu naroda: 30.5.2016. / 19. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH
• Broj Službenog glasnika BiH: 41/16
Odluka o izboru tri člana Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguravanje kvaliteta
• Usvojena u Predstavničkom domu: 27.4.2016. / 28. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
• Usvojena u Domu naroda: 30.5.2016. / 19. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH
• Broj Službenog glasnika BiH: 41/16
Odluka o imenovanju članova Državne regulatorne komisije za električnu energiju iz Federacije Bosne i Hercegovine
• Usvojena u Predstavničkom domu: 11.5.2016. / 29. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
• Usvojena u Domu naroda: 30.5.2016. / 19. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH
• Broj Službenog glasnika BiH: 41/16
Deklaracija o osudi govora mržnje
• Usvojena u Predstavničkom domu: 24.5.2016. / 30. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
• Usvojena u Domu naroda:
• Broj Službenog glasnika BiH:
SVI DOKUMENTI
Sljedeće sjednice
27.10.
2016
Dom narodaDNEVNI RED »
Parlament uživo
Trenutno nema prijenosa