Prijedlog zakona o konverziji kredita u Švicarskim francima u konvertibilne marke - (dostupno na hrvatskom jezik)
• Datum ulaska u proceduru: 16.09.15
• Predlagač: delegat Mario Karamatić
Tekst prijedloga»
Prijedlog zakona o strancima
• Datum ulaska u proceduru: 11.09.15
• Predlagač: Vijeće ministara BiH
Tekst prijedloga»
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Okvirnog zakona o osnovnom i srednjem obrazovanju u Bosni i Hercegovini - (dostupno na hrvatskom jeziku)
• Datum ulaska u proceduru: 07.09.15
• Predlagač: poslanik Nikola Lovrinović
Tekst prijedloga»
Prijedlog Zakona o dopunama Zakona o zaštiti potrošača u Bosni i Hercegovini
• Datum ulaska u proceduru: 07.09.15
• Predlagač: Vijeće ministara BiH
Tekst prijedloga»
Prečišćeni tekst Zakona Bosne i Hercegovine o izvršenju krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera
• Datum ulaska u proceduru: 31.08.15
• Predlagač: Vijeće ministara BiH
Tekst prijedloga»
Prijedlog zakona o azilu
• Datum ulaska u proceduru: 06.08.15
• Predlagač: Vijeće ministara BiH
Tekst prijedloga»
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sportu u Bosni i Hercegovini
• Datum ulaska u proceduru: 30.07.15
• Predlagač: poslanica Maja Gasal - Vražalica
Tekst prijedloga»
Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine - (dostupno na srpskom jeziku)
• Datum ulaska u proceduru: 28.07.15
• Predlagač: delegati Ognjen Tadić i Darko Babalj
Tekst prijedloga»
Prijedlog zakona o dopunama Zakona o prekršajima
• Datum ulaska u proceduru: 02.07.15
• Predlagač: Vijeće ministara BiH
Tekst prijedloga»
Prijedlog zakona o dopunama Zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine
• Datum ulaska u proceduru: 29.05.15
• Predlagač: poslanik Damir Arnaut
Tekst prijedloga»
Zakon o izmjeni Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine
• Predlagač: Vijeće ministara BiH
• Usvojen u Predstavničkom domu: 16.9.2015. / 17. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
• Usvojen u Domu naroda: 17.9.2015. / 9. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH
• Broj Službenog glasnika BiH: 75/15
Tekst usvojenog zakona»
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prebivalištu i boravištu državljana Bosne i Hercegovine
• Predlagač:
• Usvojen u Predstavničkom domu: 18.7.2013. / 50. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
• Usvojen u Domu naroda: 15.7.2015. / 7. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH
• Broj Službenog glasnika BiH: 58/15
Tekst usvojenog zakona»
Zakon o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine
• Predlagač: Vijeće ministara BiH
• Usvojen u Predstavničkom domu: 13.5.2015. / 11. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
• Usvojen u Domu naroda: 18.5.2015. / 4. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH
• Broj Službenog glasnika BiH: 40/15
Tekst usvojenog zakona»
Zakon o Budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2015. godinu
• Predlagač: Predsjedništvo BiH
• Usvojen u Predstavničkom domu: 13.5.2015. / 11. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
• Usvojen u Domu naroda: 18.5.2015. / 4. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH
• Broj Službenog glasnika BiH: 40/15
Tekst usvojenog zakona»
Zakon o izmjeni Zakona o javnom radiotelevizijskom sistemu Bosne i Hercegovine
• Predlagač: poslanik Mirsad Mešić
• Usvojen u Predstavničkom domu: 28.5.2015. / 12. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
• Usvojen u Domu naroda: 24.6.2015. / 6. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH
• Broj Službenog glasnika BiH: 51/15
Tekst usvojenog zakona»
Zakon o izmjeni Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine
• Predlagač: Klub delegata srpskog naroda
• Usvojen u Predstavničkom domu: 11.3.2015. / 8. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
• Usvojen u Domu naroda: 5.3.2015. / 2. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH
• Broj Službenog glasnika BiH:
Tekst usvojenog zakona»
Zakon o obligacionim odnosima u civilnom zrakoplovstvu Bosne i Hercegovine - (u proceduri od 24.07.2014. godine)
• Predlagač: Vijeće ministara BiH
• Usvojen u Predstavničkom domu: 10.6.2015. / 13. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
• Usvojen u Domu naroda: 24.6.2015. / 6. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH
• Broj Službenog glasnika BiH: 51/15
Tekst usvojenog zakona»
Zakon o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini
• Predlagač: Vijeće ministara BiH
• Usvojen u Predstavničkom domu: 6.7.2015. / 14. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine
• Usvojen u Domu naroda: 15.7.2015. / 7. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH
• Broj Službenog glasnika BiH: 58/15
Tekst usvojenog zakona»
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o politici direktnih stranih ulaganja u Bosni i Hercegovini
• Predlagač: Vijeće ministara BiH
• Usvojen u Predstavničkom domu: 25.9.2014. / 73. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
• Usvojen u Domu naroda: 5.3.2015. / 2. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH
• Broj Službenog glasnika BiH: 22/15
Tekst usvojenog zakona»
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i Međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2014. godinu
• Predlagač: Vijeće ministara BiH
• Usvojen u Predstavničkom domu: 24.7.2014. / 70. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
• Usvojen u Domu naroda: 25.7.2014. / 40. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH
• Broj Službenog glasnika BiH: 60/14
Tekst usvojenog zakona»
Zakon o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine - Neslužbeni prečišćeni tekst
Zakon o politici direktnih stranih ulaganja u Bosni i Hercegovini - Neslužbeni prečišćeni tekst
Zakon o prebivalištu i boravištu državljana Bosne i Hercegovine - Neslužbeni prečišćeni tekst
Zakon o javnom radio-televizijskom sistemu Bosne i Hercegovine - Neslužbeni prečišćeni tekst
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sportu u Bosni i Hercegovini
• Datum ulaska u proceduru: 26.02.15
• Predlagač: poslanik dr. Denis Bećirović
• Datum neusvajanja:
Tekst prijedloga»
Prijedlog zakona o dopuni Izbornog zakona Bosne i Hercegovine
• Datum ulaska u proceduru: 23.02.15
• Predlagač: poslanik Damir Arnaut
• Datum neusvajanja: 13.5.2015. / 11. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
Tekst prijedloga»
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine - (u proceduri od 23.09.2014. godine)
• Datum ulaska u proceduru: 30.11.14
• Predlagač: Vijeće ministara BiH
• Datum neusvajanja: 29.12.2014. / 2. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
Tekst prijedloga»
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o zrakoplovstvu Bosne i Hercegovine - (u proceduri od 12.06.2014. godine)
• Datum ulaska u proceduru: 30.11.14
• Predlagač: poslanik Mirsad Mešić
• Datum neusvajanja: 11.2.2015. / 6. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
Tekst prijedloga»
Prijedlog zakona o proceduri glasanja državljana drugih država na teritoriji Bosne i Hercegovovine
• Datum ulaska u proceduru: 01.07.14
• Predlagač: Vijeće ministara BiH
• Datum neusvajanja: 4.9.2014. / 72. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
Tekst prijedloga»
Prijedlog zakona o dopuni Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosnei Hercegovine
• Datum ulaska u proceduru: 27.05.14
• Predlagač: Vijeće ministara BiH
• Datum neusvajanja: 3.7.2014. / 69. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
Tekst prijedloga»
Prijedlog zakona o dopunama Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine
• Datum ulaska u proceduru: 26.05.14
• Predlagač: poslanik Denis Bećirović
• Datum neusvajanja: 4.9.2014. / 72. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
Tekst prijedloga»
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine
• Datum ulaska u proceduru: 15.05.14
• Predlagač: Vijeće ministara BiH
• Datum neusvajanja: 12.6.2014. / 68. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
Tekst prijedloga»
Prijedlog zakona o neradnim danima u vrijeme vjerskih praznika u Bosni i Hercegovini - (dostupno na hrvatskom jeziku)
• Datum ulaska u proceduru: 08.05.14
• Predlagač: poslanik Mato Franjičević
• Datum neusvajanja: 12.6.2014. / 68. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
Tekst prijedloga»
Prijedlog zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u građanskim stvarima
• Datum ulaska u proceduru: 17.04.14
• Predlagač: Vijeće ministara BiH
• Datum neusvajanja: 12.6.2014. / 68. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
Tekst prijedloga»
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine - (u proceduri od 03.11.2014. godine)
• Datum ulaska u proceduru: 30.11.14
• Predlagač: Vijeće ministara BiH
• Datum neusvajanja:
Tekst prijedloga»
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine - (u proceduri od 09.09.2014. godine)
• Datum ulaska u proceduru: 30.11.14
• Predlagač: Klub bošnjačkog naroda
• Datum neusvajanja:
Tekst prijedloga»
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine (dostupno na srpskom jeziku)
• Datum ulaska u proceduru: 10.03.14
• Predlagač: poslanik Mladen Bosić
• Datum neusvajanja:
Tekst prijedloga»
Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Izbornog zakona Bosne i Hercegovine - (dostupno samo na srpskom jeziku)
• Datum ulaska u proceduru: 04.12.13
• Predlagač: poslanik Milorad Živković
• Datum neusvajanja:
Tekst prijedloga»
Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o jedinstvenom matičnom broju (dostupno na srpskom jeziku)
• Datum ulaska u proceduru: 06.06.13
• Predlagač: Klub poslanika SDS i Klub poslanika SNSD
• Datum neusvajanja:
Tekst prijedloga»
Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o jedinstvenom matičnom broju
• Datum ulaska u proceduru: 06.06.13
• Predlagač: poslanice Danijela Martinović, Nermina Zaimović - Uzunović, Nermina Ćemalović
• Datum neusvajanja:
Tekst prijedloga»
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine
• Datum ulaska u proceduru: 17.04.13
• Predlagač: poslanik Mirsad Đugum
• Datum neusvajanja:
Tekst prijedloga»
Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o jedinstvenom matičnom broju (dostupno na srpskom jeziku)
• Datum ulaska u proceduru: 26.02.13
• Predlagač: delegat Krstan Simić
• Datum neusvajanja:
Tekst prijedloga»
Prijedlog zakona o izmjenama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine (dostupno na srpskom jeziku)
• Datum ulaska u proceduru: 26.02.13
• Predlagač: delegat Krstan Simić
• Datum neusvajanja:
Tekst prijedloga»
Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o poštama Bosne i Hercegovine (dostupno samo na srpskom jeziku)
• Datum ulaska u proceduru: 22.11.12
• Predlagač: Klub poslanika SDS-a
• Datum neusvajanja:
Tekst prijedloga»
Prijedlog zakona o dopunama Zakona o ombudsmenu za ljudska prava Bosne i Hercegovine
• Datum ulaska u proceduru: 07.05.14
• Predlagač: Vijeće ministara BiH
• Datum neusvajanja:
Tekst prijedloga»
Prijedlog zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti
• Datum ulaska u proceduru: 20.11.13
• Predlagač: Vijeće ministara BiH
• Datum neusvajanja:
Tekst prijedloga»
Prijedlog zakona o pravima žrtava torture
• Datum ulaska u proceduru: 05.11.13
• Predlagač: poslanici Azra Hadžiahmetović i Beriz Belkić
• Datum neusvajanja:
Tekst prijedloga»
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine - (dostupno na srpskom jeziku)
• Datum ulaska u proceduru: 12.09.13
• Predlagač: delegati Krstan Simić i Dragutin Rodić
• Datum neusvajanja:
Tekst prijedloga»
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine
• Datum ulaska u proceduru: 17.06.13
• Predlagač: Vijeće ministara BiH
• Datum neusvajanja:
Tekst prijedloga»
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službi u Oružanim snagama BiH - (dostupno samo na srpskom jeziku)
• Datum ulaska u proceduru: 23.05.12
• Predlagač: poslanik Milorad Živković
• Datum neusvajanja:
Tekst prijedloga»
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državljanstvu
• Datum ulaska u proceduru: 09.05.12
• Predlagač: Vijeće ministara BiH
• Datum neusvajanja:
Tekst prijedloga»
Prijedlog Zakona o prestanku važenja Zakona o Sudu Bosne i Hercegovine
• Datum ulaska u proceduru: 01.02.12
• Predlagač: poslanici Drago Kalabić i Darko Babalj - srpski jezik
• Datum neusvajanja:
Tekst prijedloga»
Prijedlog zakona o prestanku važenja Zakona o Tužilaštvu Bosne i Hercegovine
• Datum ulaska u proceduru: 01.02.12
• Predlagač: poslanici Drago Kalabić i Darko Babalj - srpski jezik
• Datum neusvajanja:
Tekst prijedloga»
Prijedlog zakona o zabrani negiranja, minimiziranja, opravdavanja ili odobravanja holokausta, zločina genocida i zločina protiv čovječnosti
• Datum ulaska u proceduru: 05.09.11
• Predlagač: poslanici Azra Hadžiahmetović i Beriz Belkić
• Datum neusvajanja:
Tekst prijedloga»

O ZAKONODAVNOJ PROCEDURI

 

Procedura ostvarivanja zakonodavne uloge PSBiH propisana je Poslovnikom Predstavničkog doma i Poslovnikom Doma naroda PSBiH.

Poslovnicima je propisano da se zakoni dostavljeni u Parlamentarnu skupštinu BiH mogu razmatrati u osnovnom, skraćenom ili hitnom zakonodavnom postupku. Proceduralno, osnovni i skraćeni zakonodavni postupak se ne razlikuju, osim što su u skraćenom zakonodavnom postupku rokovi skraćeni na pola u odnosu na osnovni zakonodavni postupak. S druge strane, hitni postupak primjenjuje se samo kada se radi o prijedlogu zakona visokog stepena hitnosti, odnosno o prijedlogu zakona definiranom na tako jednostavan način da se samo može usvojiti ili odbaciti. Ako se razmatra po hitnom postupku, prijedlog zakona ne razmatraju komisije domova, te ne postoji mogućnost amandmanskog djelovanja na tekst prijedloga zakona.

Zakone i druge akte dostavljene Parlamentarnoj skupštini BiH, u pravilu, prvo razmatra Predstavnički dom. Međutim, na prijedlog Kolegija Doma naroda, zakone i druge akte može prvo razmatrati i Dom naroda. Također, zakonodavna procedura može se odvijati i  uporedo u oba doma. 

 

SHEMATSKI PRIKAZ ZAKONODAVNOG POSTUPKA

 

 

PREGLED ZAKONODAVNOG POSTUPKA

 

 

PODNOŠENJE ZAKONA

Prijedlog zakona može podnijeti svaki poslanik, odnosno delegat, komisije doma, zajedničke komisije domova, domovi, kao i Predsjedništvo BiH i Vijeće ministara BiH, u okviru svojih nadležnosti.

 

POSTUPANJE KOLEGIJA DOMA

Prijedlog zakona podnosi se predsjedavajućem doma, koji ga odmah dostavlja kolegiju doma. Kolegij potom dostavlja prijedlog zakona ustavnopravnoj komisiji i nadležnoj komisiji, radi davanja mišljenja o prijedlogu zakona. Ako kolegij doma zaključi da je za razmatranje zakona nadležna zajednička komisija oba doma Parlamentarne skupštine BiH, prijedlog zakona dostavlja se Zajedničkom kolegiju na postupanje u skladu s poslovnicima domova.

 

PRVA KOMISIJSKA FAZA

 

Svaki prijedlog zakona u prvoj fazi razmatraju i ustavnopravna komisija i nadležna komisija.

USTAVNOPRAVNA KOMISIJA u prvoj komisijskoj fazi razmatra usaglašenost prijedloga zakona sa Ustavom BiH i pravnim sistemom BiH. Mišljenje ustavnopravne komisije o prijedlogu zakona može biti pozitivno ili negativno.

Pozitivno mišljenje: Ustavnopravna komisija daje pozitivno mišljenje ako utvrdi da je prijedlog zakona usaglašen sa Ustavom BiH i pravnim sistemom BiH. Pozitivno mišljenje ustavnopravne komisije dostavlja se domu, u skladu s propisanom procedurom, na daljnje postupanje.

 

Negativno mišljenje: Ako ustavnopravna komisija utvrdi da prijedlog zakona nije usaglašen sa Ustavom BiH ili pravnim sistemom BiH, mišljenje komisije o prijedlogu zakona bit će negativno. Mišljenje se, potom, u skladu s propisanom procedurom, dostavlja domu na daljnje postupanje.

 

NADLEŽNA KOMISIJA u prvoj komisijskoj fazi razmatra principe na kojima je prijedlog zakona zasnovan. Mišljenje nadležne komisije može biti pozitivno ili negativno.

Pozitivno mišljenje: Kada nadležna komisija podrži principe zakona na kojima je prijedlog zakona zasnovan, daje pozitivno mišljenje, te ga, u skladu s propisanom procedurom, dostavlja domu na daljnje postupanje.

Negativno mišljenje: Kada nadležna komisija ne podrži principe na kojima je zakon zasnovan, ona daje negativno mišljenje s obaveznim obrazloženjem, te to mišljenje, u skladu s procedurom, dostavlja domu na daljnje postupanje.

 

PRVO  ČITANJE – DOM

 

Kada primi mišljenja ustavnopravne komisije i nadležne komisije, dom se o njima izjašnjava, odnosno pristupa glasanju o prijedlogu zakona u prvom čitanju.

Ako su mišljenja i ustavnopravne i nadležne komisije pozitivna, dom u prvom čitanju usvaja prijedlog zakona, te se nastavlja daljnja zakonodavna procedura.

Ako su mišljenja ustavnopravne i/ili nadležne komisije negativna, dom se izjašnjava o dostavljenim mišljenjima. Ako dom prihvati negativna mišljenja ustavnopravne ili nadležne komisije, prijedlog zakona smatra se odbijenim.

Ako dom odbije negativno mišljenje ustavnopravne ili nadležne komisije, prijedlog zakona ponovo se vraća na razmatranje u komisiju čije je mišljenje negativno.

 

 

 

 

Javna rasprava

 

Prije ulaska prijedloga zakona u drugu komisijsku fazu, nadležne komisije mogu odlučiti da otvore javnu raspravu o predloženom zakonu uz učešće zainteresiranih tijela, stručnih institucija i pojedinaca koja neće trajati duže od 15 dana.

Pozvani pojedinci i predstavnici tijela i institucija iznose svoje mišljenje o pitanjima u vezi s predloženim zakonom, ako to komisija bude tražila. Komisija u svoj izvještaj uključuje zaključke i rezultate javne rasprave i u aneksu prilaže radove i materijale podnesene tokom njenog trajanja. Ako postoji, prilaže se i transkript rasprave.

 

 

DRUGA KOMISIJSKA FAZA

 

U drugoj komisijskoj fazi nadležna komisija raspravlja o samom tekstu prijedloga zakona te o, eventualno, podnesenim amandmanima. Nakon što nadležna komisija razmotri tekst prijedloga zakona, ona dostavlja svoj izvještaj domu, u skladu s propisanom procedurom. Izvještaj nadležne komisije može biti pozitivan ili negativan.

 

Pozitivan izvještaj: Ako nadležna komisija prihvati tekst prijedloga zakona, izvještaj će biti pozitivan i u skladu s procedurom dostavljen domu na daljnje postupanje.

Negativan izvještaj: Ako nadležna komisija odbije tekst prijedloga zakona, negativan izvještaj komisije s obrazloženjem, dostavlja se domu u skladu s procedurom, na daljnje postupanje.

 

DRUGO  ČITANJE – DOM

 

Kada dom primi izvještaj nadležne komisije o tekstu prijedloga zakona, on pristupa raspravi o tekstu prijedloga zakona i o, eventualno, podnesenim amandmanima - ako je izvještaj komisije pozitivan. Ako je izvještaj komisije negativan, dom pristupa raspravi o izvještaju komisije.

 

Ako dom prihvati negativan izvještaj nadležne komisije, prijedlog zakona smatra se odbijenim.

Ako dom odbije negativan izvještaj nadležne komisije, prijedlog zakona ponovo se vraća na razmatranje nadležnoj komisiji.

 

Ako dom prihvati tekst prijedloga zakona, on se smatra usvojenim, te se navedena procedura ponavlja i u drugom domu.

 

Vitalni nacionalni interes

Predložena odluka Parlamentarne skupštine BiH u Domu naroda može biti proglašena destruktivnom po vitalni interes jednog od tri konstitutivna naroda većinom glasova bošnjačkih, hrvatskih ili srpskih delegata. Takvu predloženu odluku morat će odobriti u Domu naroda većina bošnjačkih, hrvatskih i srpskih delegata koji su prisutni i glasaju.
U slučaju protivljenja ovoj odluci većine bošnjačkih, hrvatskih ili srpskih delegata, predsjedavajući Doma naroda saziva komisiju, koja se sastoji od tri delegata, po jedan iz svakog kluba naroda, s ciljem rješavanja tog pitanja. Ako zajednička komisija ne uspije u roku od pet dana riješiti to pitanje, predmet se upućuje Ustavnom sudu BiH koji će po hitnom postupku preispitati proceduralnu ispravnost slučaja.

 

 

Ostali akti

Bilateralni ugovor između Bosne i Hercegovine i Republike Italije uz Evropsku konvenciju o izručenju od 13.12.1975. godine u cilju proširenja i olakšanja njene primjene
Sporazum između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Ruske Federacije o readmisiji i Provedbi protokola o procedurama implementacije Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Ruske Federacije o readmisiji
Sporazum između Evropske unije Bosne i Hercegovine o učešću Bosne i Hercegovine u programu Unije „Carine 2020“
Sporazum o grantu Specijalnog fonda za klimatske promjene (SCCF) za pripremu regionalnog projekta upravljanja slivom rijeke Drine između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj u funkciji Agencije za implementaciju Specijalnog fonda za klimatske promjene
Sporazum o grantu globalnog fonda za životnu sredinu (GEF) za pripremu regionalnog projekta upravljanja slivom rijeke Drine između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj u funkciji Agencije za implementaciju globalnog fonda za životnu sredinu
Ugovor između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Hrvatske o pravima i obavezama korištenja voda iz javnih sistema za vodosnabdijevanje presječenih državnom granicom
Sporazum između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Moldavije o putovanju državljana bez viza
Protokol o upravljanju nanosom uz Okvirni sporazum o slivu rijeke Save
Konvencija između Bosne i Hercegovine i Republike Poljske za izbjegavanje dvostrukog oporezivanja i sprječavanje utaje poreza za poreze na dohodak i kapital
Međunarodna konferencija rada „Preporuka 200“ Preporuka o HIV-u, AIDS-u i svijetu rada, koju je usvojila Konferencija na svom 99. zasjedanju, Ženeva - (u proceduri od 12.10.2011. godine)
Sporazum o saradnji u oblasti nauke i tehnologije između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Turske

• Ratificiran u Predstavničkom domu: 16.9.2015. / 17. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
• Ratificiran u Domu naroda: 17.9.2015. / 9. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH
• Broj Službenog glasnika BiH:

Sporazum o uspostavljanju Međunarodne organizacije ST-EP (Eliminacija siromaštva putem održivog turizma)

• Ratificiran u Predstavničkom domu: 16.9.2015. / 17. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
• Ratificiran u Domu naroda: 17.9.2015. / 9. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH
• Broj Službenog glasnika BiH:

Dopuna sporazuma o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Evropske komisije o programu prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora u okviru komponente prekogranična saradnja programa IPA za 2011. godinu - (dostupno samo na hrvatskom jeziku)

• Ratificiran u Predstavničkom domu: 16.9.2015. / 17. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
• Ratificiran u Domu naroda: 17.9.2015. / 9. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH
• Broj Službenog glasnika BiH:

Provedbeni protokol između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Slovačke Republike o implementaciji Sporazuma između Evropske zajednice i Bosne i Hercegovine o readmisiji lica koja borave bez dozvola

• Ratificiran u Predstavničkom domu: 16.9.2015. / 17. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
• Ratificiran u Domu naroda: 17.9.2015. / 9. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH
• Broj Službenog glasnika BiH:

Sporazum između Evropske unije i Bosne i Hercegovine o učešću Bosne i Hercegovine u programu Unije Fiscalis 2020. (sporazum publiciran u raspoloživoj verziji)

• Ratificiran u Predstavničkom domu: 16.9.2015. / 17. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
• Ratificiran u Domu naroda: 17.9.2015. / 9. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH
• Broj Službenog glasnika BiH:

Ugovor između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Turske o saradnji u oblasti veterinarstva

• Ratificiran u Predstavničkom domu: 16.9.2015. / 17. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
• Ratificiran u Domu naroda: 17.9.2015. / 9. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH
• Broj Službenog glasnika BiH:

Sporazum između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Turske o međunarodnom drumskom prevozu putnika i tereta

• Ratificiran u Predstavničkom domu: 16.9.2015. / 17. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
• Ratificiran u Domu naroda: 17.9.2015. / 9. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH
• Broj Službenog glasnika BiH:

Sporazum o grantu između Razvojne banke Vijeća Evrope i Bosne i Hercegovine u vezi s Regionalnim stambenim programom u BiH 2(2013)

• Ratificiran u Predstavničkom domu: 27.8.2015. / 16. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
• Ratificiran u Domu naroda: 17.9.2015. / 9. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH
• Broj Službenog glasnika BiH:

Dopuna broj 2 Sporazuma o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Evropske komisije koji se odnosi na horizontalni program o nuklearnoj sigurnosti i zaštiti od zračenja u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć za 2011. godinu

• Ratificiran u Predstavničkom domu: 22.7.2015. / 15. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
• Ratificiran u Domu naroda: 30.7.2015. / 8. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH
• Broj Službenog glasnika BiH:

Nota sporazum – razmjena između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Japana o realizaciji grant pomoći Vlade Japana Bosni i Herecegovini za nabavku vozila nove generacije
Odluka o davanju saglasnosti za ratifikaciju Note sporazuma – razmjena nota između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Japana o realizaciji grant pomoći Vlade Japana Bosni i Hercegovini za nabavku vozila nove generacije, potpisanog 11. marta 2015. godine
• Ratificiran u Predstavničkom domu: 27.8.2015. / 16. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
• Ratificiran u Domu naroda: 15.7.2015. / 7. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH
• Broj Službenog glasnika BiH: 7/15

Izvještaj o reviziji izvještaja o izvršenju budžeta institucija Bosne i Hercegovine za 2014. godinu - (Izvještaj publikovan u raspoloživoj verziji)
Specijalni izvještaj o stanju zaštite majke i materinstva na području Federacije BiH
Izvještaj o učešću pripadnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine i policijskih službenika u operacijama podrške miru u periodu od 01. jula do 31. decembra 2014. godine
Izvještaj o finansijskoj reviziji Parlamentarne skupštine BiH za 2014. godinu - (Izvještaj publikovan u raspoloživoj verziji)
Izvještaj o operativnom i tehničkom nadzoru u oblasti zaštite tajnih podataka u 2014. godini - (Izvještaj publikovan u raspoloživoj verziji)
Izvještaji o reviziji institucija BiH za 2014. godinu - III dio
Izvještaji o reviziji institucija BiH za 2014. godinu - II dio
Izvještaji o reviziji institucija BiH za 2014. godinu - I dio
Izvještaj iz oblasti poljoprivrede, ishrane i ruralnog razvoja za Bosnu i Hercegovinu za 2014. godinu
Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2014. godinu
Informacija o procjenama i mogućnostima Bosne i Hercegovine po pitanju izbjegličke krize u regionu i Evropskoj uniji i Plan hitnih mjera obezbjeđenja dodatnih kapaciteta, kontrolu i upravljanje prilivom masovnog broja migranata/izbjeglica u BiH
Informacija o raspodjeli i korištenju sredstava tekuće budžetske rezerve za period I – VI 2015. godine
Strategija Bosne i Hercegovine za prihvat i integraciju državljana BiH koji se vraćaju u BiH po osnovu sporazuma o readmisiji i Akcioni plan za period 2015 – 2018. godina
Informacija o stanju sigurnosti u Bosni i Hercegovini u 2014. godini
Strategija za borbu protiv korupcije 2015. - 2019. i Akcioni plan za provođenje Strategije za borbu protiv korupcije 2015 – 2019.godina
Informacija o stanju javne zaduženosti Bosne i Hercegovine na dan 31.12.2014. godine
Državni akcioni plan o hitnim slučajevima zaštite stanovništva od jonizirajućeg zračenja u slučaju vanrednog događaja, nuklearnog udesa ili nastanka nuklearne štete
Strategija Vijeća Evrope o pravima djeteta (2012.-2015.)
Nacrt Strategije rasta izvoza BiH od 2012. do 2015. godine
Odluka o učešću grupe podoficira Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u operaciji podrške miru Odlučna podrška u Islamskoj Republici Afganistan
Odluka o učešću policijskih službenika iz Bosne i Hercegovine u transformisanoj UNMIS misiji (Sudan) u UNMISS (Južni Sudan) i UNISFA (Abeyei)
Okvirna konvencija za zaštitu nacionalnih manjina
Odluka o učešću grupe instruktora Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u operacijama Snaga međunarodne sigurnosne pomoći u Islamskoj Republici Afganistan
Odluka o nastavku rada Foruma o digitalnoj zemaljskoj televiziji Bosne i Hercegovine (DTT Forum) - (dostupno samo na hrvatskom jeziku)
Odluka o izmjenama Odluke o imenovanju članova Upravnog odbora Memorijalnog centra Srebrenica - Potočari spomen obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995. godine
Odluka o produženju mandata o izmjeni misije pješadijske jedinice Oružanih snaga Bosne i Hercegovine
Odluka o produženju mandata i izmjeni misije pješadijske jedinice Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u operaciji snaga međunarodne sigurnosne pomoći (ISAF) u Islamskoj Republici Afganistan
Odluka Predsjedništva BiH o imenovanju Predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine - (dostupno samo na srpskom jeziku)
Odluka o imenovanju zamjenika direktora Agencije za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini
• Usvojena u Predstavničkom domu: 27.8.2015. / 16. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
• Usvojena u Domu naroda: 17.9.2015. / 9. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH
• Broj Službenog glasnika BiH: 75/15
Odluka o imenovanju članova Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u Parlamentarni odbor za stabilizaciju i pridruživanje između Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i Evropskog parlamenta
• Usvojena u Predstavničkom domu: 27.8.2015. / 16. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
• Usvojena u Domu naroda: 17.9.2015. / 9. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH
• Broj Službenog glasnika BiH: 75/15
Zaključak o formiranju Privremene zajedničke komisije oba doma Parlamentarne skupštine BiH za preispitivanje rada Nezavisnog odbora Parlamentarne skupštine BiH
• Usvojena u Predstavničkom domu: 27.8.2015. / 16. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
• Usvojena u Domu naroda: 17.9.2015. / 9. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH
• Broj Službenog glasnika BiH: 75/15
Zaključak o produženju mandata članovima Privremene zajedničke komisije oba doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za provođenje procedure za izbor tri člana Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta iz Doma naroda
• Usvojena u Predstavničkom domu:
• Usvojena u Domu naroda: 17.9.2015. / 9. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH
• Broj Službenog glasnika BiH: 75/15
Okvirna saobraćajna politika Bosne i Hercegovine za period od 2015. do 2030. godine
• Usvojena u Predstavničkom domu: 22.7.2015. / 15. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
• Usvojena u Domu naroda: 30.7.2015. / 8. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH
• Broj Službenog glasnika BiH: 62/15
Odluka o usvajanju Okvirne saobraćajne politike Bosne i Hercegovine za period od 2015. do 2030. godine
• Usvojena u Predstavničkom domu: 22.7.2015. / 15. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
• Usvojena u Domu naroda: 30.7.2015. / 8. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH
• Broj Službenog glasnika BiH: 62/15
Zaključak o osnivanju Privremene zajedničke komisije oba doma Parlamentarne skupštine BiH za provođenje procedure za imenovanje generalnog revizora i zamjenika generalnog revizora Ureda za reviziju institucija Bosne i Hercegovine
• Usvojena u Predstavničkom domu: 28.5.2015. / 12. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
• Usvojena u Domu naroda: 15.7.2015. / 7. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH
• Broj Službenog glasnika BiH: 58/15
Odluka o izboru članova Zajedničke komisije za nadzor nad radom Obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine
• Usvojena u Predstavničkom domu: 10.6.2015. / 13. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
• Usvojena u Domu naroda: 24.6.2015. / 6. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH
• Broj Službenog glasnika BiH: 51/15
Odluka o imenovanju članova interparlamentarnih grupa prijateljstva Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za bilateralnu saradnju s parlamentarnim tijelima drugih zemalja
• Usvojena u Predstavničkom domu: 10.6.2015. / 13. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
• Usvojena u Domu naroda: 24.6.2015. / 6. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH
• Broj Službenog glasnika BiH: 51/15
Zaključak o izmjeni Zaključka o formiranju Interresorne radne skupine za izmjenu izbornog zakonodavstva BiH
• Usvojena u Predstavničkom domu:
• Usvojena u Domu naroda: 29.5.2015. / 5. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH
• Broj Službenog glasnika BiH: 45/15
SVI DOKUMENTI
Sljedeće sjednice
7.10.
2015
Predstavnički domDNEVNI RED »
Parlament uživo
Trenutno nema prijenosa