Danas je: 28.11.2015
Prijedlog zakona o štrajku zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine
• Datum ulaska u proceduru: 13.11.15
• Predlagač: Vijeće ministara BiH
Tekst prijedloga»
Prečišćen tekst Zakona o državljanstvu Bosne i Hercegovine
• Datum ulaska u proceduru: 09.11.15
• Predlagač: Ministarstvo civilnih poslova BiH
Tekst prijedloga»
Prijedlog zakona o neradnim danima u vrijeme vjerskih praznika u Bosni i Hercegovini
• Datum ulaska u proceduru: 28.10.15
• Predlagač: Vijeće ministara BiH
Tekst prijedloga»
Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine
• Datum ulaska u proceduru: 06.10.15
• Predlagač: Vijeće ministara BiH
Tekst prijedloga»
Prijedlog zakona o konverziji kredita u Švicarskim francima u konvertibilne marke - (dostupno na hrvatskom jezik)
• Datum ulaska u proceduru: 16.09.15
• Predlagač: delegat Mario Karamatić
Tekst prijedloga»
Prečišćeni tekst Zakona Bosne i Hercegovine o izvršenju krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera
• Datum ulaska u proceduru: 31.08.15
• Predlagač: Vijeće ministara BiH
Tekst prijedloga»
Prijedlog zakona o azilu
• Datum ulaska u proceduru: 06.08.15
• Predlagač: Vijeće ministara BiH
Tekst prijedloga»
Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine - (dostupno na srpskom jeziku)
• Datum ulaska u proceduru: 28.07.15
• Predlagač: delegati Ognjen Tadić i Darko Babalj
Tekst prijedloga»
Prijedlog zakona o dopunama Zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine
• Datum ulaska u proceduru: 29.05.15
• Predlagač: poslanik Damir Arnaut
Tekst prijedloga»
Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine
• Datum ulaska u proceduru: 08.01.15
• Predlagač: Klub poslanika SBB - Fahrudin Radončić
Tekst prijedloga»
Zakon o dopuni Zakona o jedinstvenom matičnom broju
• Predlagač: delegat Sredoje Nović
• Usvojen u Predstavničkom domu: 28.10.2015. / 19. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
• Usvojen u Domu naroda: 14.10.2015. / 10. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH
• Broj Službenog glasnika BiH: 84/15
Tekst usvojenog zakona»
Zakon o strancima
• Predlagač: Vijeće ministara BiH
• Usvojen u Predstavničkom domu: 28.10.2015. / 19. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
• Usvojen u Domu naroda: 10.11.2015. / 11. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH
• Broj Službenog glasnika BiH: 88/15
Tekst usvojenog zakona»
Zakon o dopunama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine
• Predlagač:
• Usvojen u Predstavničkom domu: 16.9.2015. / 17. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
• Usvojen u Domu naroda: 10.11.2015. / 11. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH
• Broj Službenog glasnika BiH:
Tekst usvojenog zakona»
Zakon o izmjeni Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine
• Predlagač: Vijeće ministara BiH
• Usvojen u Predstavničkom domu: 16.9.2015. / 17. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
• Usvojen u Domu naroda: 17.9.2015. / 9. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH
• Broj Službenog glasnika BiH: 75/15
Tekst usvojenog zakona»
Zakon o dopunama Zakona o zaštiti potrošača u Bosni i Hercegovini
• Predlagač: Vijeće ministara BiH
• Usvojen u Predstavničkom domu: 28.10.2015. / 19. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
• Usvojen u Domu naroda: 10.11.2015. / 11. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH
• Broj Službenog glasnika BiH: 88/15
Tekst usvojenog zakona»
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prebivalištu i boravištu državljana Bosne i Hercegovine
• Predlagač:
• Usvojen u Predstavničkom domu: 18.7.2013. / 50. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
• Usvojen u Domu naroda: 15.7.2015. / 7. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH
• Broj Službenog glasnika BiH: 58/15
Tekst usvojenog zakona»
Zakon o dopunama Zakona o prekršajima
• Predlagač: Vijeće ministara BiH
• Usvojen u Predstavničkom domu: 16.9.2015. / 17. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
• Usvojen u Domu naroda: 14.10.2015. / 10. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH
• Broj Službenog glasnika BiH: 81/15
Tekst usvojenog zakona»
Zakon o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine
• Predlagač: Vijeće ministara BiH
• Usvojen u Predstavničkom domu: 13.5.2015. / 11. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
• Usvojen u Domu naroda: 18.5.2015. / 4. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH
• Broj Službenog glasnika BiH: 40/15
Tekst usvojenog zakona»
Zakon o Budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2015. godinu
• Predlagač: Predsjedništvo BiH
• Usvojen u Predstavničkom domu: 13.5.2015. / 11. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
• Usvojen u Domu naroda: 18.5.2015. / 4. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH
• Broj Službenog glasnika BiH: 40/15
Tekst usvojenog zakona»
Zakon o izmjeni Zakona o javnom radiotelevizijskom sistemu Bosne i Hercegovine
• Predlagač: poslanik Mirsad Mešić
• Usvojen u Predstavničkom domu: 28.5.2015. / 12. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
• Usvojen u Domu naroda: 24.6.2015. / 6. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH
• Broj Službenog glasnika BiH: 51/15
Tekst usvojenog zakona»
Poslovnik Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine - Neslužbeni prečišćeni tekst
Poslovnik Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine - Neslužbeni prečišćeni tekst
Zakon o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine - Neslužbeni prečišćeni tekst
Zakon o zaštiti potrošača u Bosni i Hercegovini - Neslužbeni prečišćeni tekst
Zakon o uplatama na jedinstveni račun i raspodjeli prihoda - Neslužbeni prečišćeni tekst
Zakon o sistemu indirektnog oporezivanja u Bosni i Hercegovini - Neslužbeni prečišćeni tekst
Krivični zakon Bosne i Hercegovine - Neslužbeni prečišćeni tekst
Zakon o prekršajima - Neslužbeni prečišćeni tekst
Zakon o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine - Neslužbeni prečišćeni tekst
Zakon o politici direktnih stranih ulaganja u Bosni i Hercegovini - Neslužbeni prečišćeni tekst
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Okvirnog zakona o osnovnom i srednjem obrazovanju u Bosni i Hercegovini - (dostupno na hrvatskom jeziku)
• Datum ulaska u proceduru: 07.09.15
• Predlagač: poslanik Nikola Lovrinović
• Datum neusvajanja: 28.10.2015. / 19. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
Tekst prijedloga»
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sportu u Bosni i Hercegovini
• Datum ulaska u proceduru: 30.07.15
• Predlagač: poslanica Maja Gasal - Vražalica
• Datum neusvajanja: 16.9.2015. / 17. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
Tekst prijedloga»
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sportu u Bosni i Hercegovini
• Datum ulaska u proceduru: 26.02.15
• Predlagač: poslanik dr. Denis Bećirović
• Datum neusvajanja:
Tekst prijedloga»
Prijedlog zakona o dopuni Izbornog zakona Bosne i Hercegovine
• Datum ulaska u proceduru: 23.02.15
• Predlagač: poslanik Damir Arnaut
• Datum neusvajanja: 13.5.2015. / 11. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
Tekst prijedloga»
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine - (u proceduri od 23.09.2014. godine)
• Datum ulaska u proceduru: 30.11.14
• Predlagač: Vijeće ministara BiH
• Datum neusvajanja: 29.12.2014. / 2. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
Tekst prijedloga»
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o zrakoplovstvu Bosne i Hercegovine - (u proceduri od 12.06.2014. godine)
• Datum ulaska u proceduru: 30.11.14
• Predlagač: poslanik Mirsad Mešić
• Datum neusvajanja: 11.2.2015. / 6. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
Tekst prijedloga»
Prijedlog zakona o proceduri glasanja državljana drugih država na teritoriji Bosne i Hercegovovine
• Datum ulaska u proceduru: 01.07.14
• Predlagač: Vijeće ministara BiH
• Datum neusvajanja: 4.9.2014. / 72. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
Tekst prijedloga»
Prijedlog zakona o dopuni Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosnei Hercegovine
• Datum ulaska u proceduru: 27.05.14
• Predlagač: Vijeće ministara BiH
• Datum neusvajanja: 3.7.2014. / 69. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
Tekst prijedloga»
Prijedlog zakona o dopunama Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine
• Datum ulaska u proceduru: 26.05.14
• Predlagač: poslanik Denis Bećirović
• Datum neusvajanja: 4.9.2014. / 72. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
Tekst prijedloga»
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine
• Datum ulaska u proceduru: 15.05.14
• Predlagač: Vijeće ministara BiH
• Datum neusvajanja: 12.6.2014. / 68. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
Tekst prijedloga»
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine - (u proceduri od 03.11.2014. godine)
• Datum ulaska u proceduru: 30.11.14
• Predlagač: Vijeće ministara BiH
• Datum neusvajanja:
Tekst prijedloga»
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine - (u proceduri od 09.09.2014. godine)
• Datum ulaska u proceduru: 30.11.14
• Predlagač: Klub bošnjačkog naroda
• Datum neusvajanja:
Tekst prijedloga»
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine (dostupno na srpskom jeziku)
• Datum ulaska u proceduru: 10.03.14
• Predlagač: poslanik Mladen Bosić
• Datum neusvajanja:
Tekst prijedloga»
Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Izbornog zakona Bosne i Hercegovine - (dostupno samo na srpskom jeziku)
• Datum ulaska u proceduru: 04.12.13
• Predlagač: poslanik Milorad Živković
• Datum neusvajanja:
Tekst prijedloga»
Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o jedinstvenom matičnom broju (dostupno na srpskom jeziku)
• Datum ulaska u proceduru: 06.06.13
• Predlagač: Klub poslanika SDS i Klub poslanika SNSD
• Datum neusvajanja:
Tekst prijedloga»
Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o jedinstvenom matičnom broju
• Datum ulaska u proceduru: 06.06.13
• Predlagač: poslanice Danijela Martinović, Nermina Zaimović - Uzunović, Nermina Ćemalović
• Datum neusvajanja:
Tekst prijedloga»
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine
• Datum ulaska u proceduru: 17.04.13
• Predlagač: poslanik Mirsad Đugum
• Datum neusvajanja:
Tekst prijedloga»
Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o jedinstvenom matičnom broju (dostupno na srpskom jeziku)
• Datum ulaska u proceduru: 26.02.13
• Predlagač: delegat Krstan Simić
• Datum neusvajanja:
Tekst prijedloga»
Prijedlog zakona o izmjenama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine (dostupno na srpskom jeziku)
• Datum ulaska u proceduru: 26.02.13
• Predlagač: delegat Krstan Simić
• Datum neusvajanja:
Tekst prijedloga»
Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o poštama Bosne i Hercegovine (dostupno samo na srpskom jeziku)
• Datum ulaska u proceduru: 22.11.12
• Predlagač: Klub poslanika SDS-a
• Datum neusvajanja:
Tekst prijedloga»
Prijedlog zakona o dopunama Zakona o ombudsmenu za ljudska prava Bosne i Hercegovine
• Datum ulaska u proceduru: 07.05.14
• Predlagač: Vijeće ministara BiH
• Datum neusvajanja:
Tekst prijedloga»
Prijedlog zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti
• Datum ulaska u proceduru: 20.11.13
• Predlagač: Vijeće ministara BiH
• Datum neusvajanja:
Tekst prijedloga»
Prijedlog zakona o pravima žrtava torture
• Datum ulaska u proceduru: 05.11.13
• Predlagač: poslanici Azra Hadžiahmetović i Beriz Belkić
• Datum neusvajanja:
Tekst prijedloga»
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine - (dostupno na srpskom jeziku)
• Datum ulaska u proceduru: 12.09.13
• Predlagač: delegati Krstan Simić i Dragutin Rodić
• Datum neusvajanja:
Tekst prijedloga»
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine
• Datum ulaska u proceduru: 17.06.13
• Predlagač: Vijeće ministara BiH
• Datum neusvajanja:
Tekst prijedloga»
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službi u Oružanim snagama BiH - (dostupno samo na srpskom jeziku)
• Datum ulaska u proceduru: 23.05.12
• Predlagač: poslanik Milorad Živković
• Datum neusvajanja:
Tekst prijedloga»
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državljanstvu
• Datum ulaska u proceduru: 09.05.12
• Predlagač: Vijeće ministara BiH
• Datum neusvajanja:
Tekst prijedloga»
Prijedlog Zakona o prestanku važenja Zakona o Sudu Bosne i Hercegovine
• Datum ulaska u proceduru: 01.02.12
• Predlagač: poslanici Drago Kalabić i Darko Babalj - srpski jezik
• Datum neusvajanja:
Tekst prijedloga»
Prijedlog zakona o prestanku važenja Zakona o Tužilaštvu Bosne i Hercegovine
• Datum ulaska u proceduru: 01.02.12
• Predlagač: poslanici Drago Kalabić i Darko Babalj - srpski jezik
• Datum neusvajanja:
Tekst prijedloga»
Prijedlog zakona o zabrani negiranja, minimiziranja, opravdavanja ili odobravanja holokausta, zločina genocida i zločina protiv čovječnosti
• Datum ulaska u proceduru: 05.09.11
• Predlagač: poslanici Azra Hadžiahmetović i Beriz Belkić
• Datum neusvajanja:
Tekst prijedloga»

O ZAKONODAVNOJ PROCEDURI

 

Procedura ostvarivanja zakonodavne uloge PSBiH propisana je Poslovnikom Predstavničkog doma i Poslovnikom Doma naroda PSBiH.

Poslovnicima je propisano da se zakoni dostavljeni u Parlamentarnu skupštinu BiH mogu razmatrati u osnovnom, skraćenom ili hitnom zakonodavnom postupku. Proceduralno, osnovni i skraćeni zakonodavni postupak se ne razlikuju, osim što su u skraćenom zakonodavnom postupku rokovi skraćeni na pola u odnosu na osnovni zakonodavni postupak. S druge strane, hitni postupak primjenjuje se samo kada se radi o prijedlogu zakona visokog stepena hitnosti, odnosno o prijedlogu zakona definiranom na tako jednostavan način da se samo može usvojiti ili odbaciti. Ako se razmatra po hitnom postupku, prijedlog zakona ne razmatraju komisije domova, te ne postoji mogućnost amandmanskog djelovanja na tekst prijedloga zakona.

Zakone i druge akte dostavljene Parlamentarnoj skupštini BiH, u pravilu, prvo razmatra Predstavnički dom. Međutim, na prijedlog Kolegija Doma naroda, zakone i druge akte može prvo razmatrati i Dom naroda. Također, zakonodavna procedura može se odvijati i  uporedo u oba doma. 

 

SHEMATSKI PRIKAZ ZAKONODAVNOG POSTUPKA

 

 

PREGLED ZAKONODAVNOG POSTUPKA

 

 

PODNOŠENJE ZAKONA

Prijedlog zakona može podnijeti svaki poslanik, odnosno delegat, komisije doma, zajedničke komisije domova, domovi, kao i Predsjedništvo BiH i Vijeće ministara BiH, u okviru svojih nadležnosti.

 

POSTUPANJE KOLEGIJA DOMA

Prijedlog zakona podnosi se predsjedavajućem doma, koji ga odmah dostavlja kolegiju doma. Kolegij potom dostavlja prijedlog zakona ustavnopravnoj komisiji i nadležnoj komisiji, radi davanja mišljenja o prijedlogu zakona. Ako kolegij doma zaključi da je za razmatranje zakona nadležna zajednička komisija oba doma Parlamentarne skupštine BiH, prijedlog zakona dostavlja se Zajedničkom kolegiju na postupanje u skladu s poslovnicima domova.

 

PRVA KOMISIJSKA FAZA

 

Svaki prijedlog zakona u prvoj fazi razmatraju i ustavnopravna komisija i nadležna komisija.

USTAVNOPRAVNA KOMISIJA u prvoj komisijskoj fazi razmatra usaglašenost prijedloga zakona sa Ustavom BiH i pravnim sistemom BiH. Mišljenje ustavnopravne komisije o prijedlogu zakona može biti pozitivno ili negativno.

Pozitivno mišljenje: Ustavnopravna komisija daje pozitivno mišljenje ako utvrdi da je prijedlog zakona usaglašen sa Ustavom BiH i pravnim sistemom BiH. Pozitivno mišljenje ustavnopravne komisije dostavlja se domu, u skladu s propisanom procedurom, na daljnje postupanje.

 

Negativno mišljenje: Ako ustavnopravna komisija utvrdi da prijedlog zakona nije usaglašen sa Ustavom BiH ili pravnim sistemom BiH, mišljenje komisije o prijedlogu zakona bit će negativno. Mišljenje se, potom, u skladu s propisanom procedurom, dostavlja domu na daljnje postupanje.

 

NADLEŽNA KOMISIJA u prvoj komisijskoj fazi razmatra principe na kojima je prijedlog zakona zasnovan. Mišljenje nadležne komisije može biti pozitivno ili negativno.

Pozitivno mišljenje: Kada nadležna komisija podrži principe zakona na kojima je prijedlog zakona zasnovan, daje pozitivno mišljenje, te ga, u skladu s propisanom procedurom, dostavlja domu na daljnje postupanje.

Negativno mišljenje: Kada nadležna komisija ne podrži principe na kojima je zakon zasnovan, ona daje negativno mišljenje s obaveznim obrazloženjem, te to mišljenje, u skladu s procedurom, dostavlja domu na daljnje postupanje.

 

PRVO  ČITANJE – DOM

 

Kada primi mišljenja ustavnopravne komisije i nadležne komisije, dom se o njima izjašnjava, odnosno pristupa glasanju o prijedlogu zakona u prvom čitanju.

Ako su mišljenja i ustavnopravne i nadležne komisije pozitivna, dom u prvom čitanju usvaja prijedlog zakona, te se nastavlja daljnja zakonodavna procedura.

Ako su mišljenja ustavnopravne i/ili nadležne komisije negativna, dom se izjašnjava o dostavljenim mišljenjima. Ako dom prihvati negativna mišljenja ustavnopravne ili nadležne komisije, prijedlog zakona smatra se odbijenim.

Ako dom odbije negativno mišljenje ustavnopravne ili nadležne komisije, prijedlog zakona ponovo se vraća na razmatranje u komisiju čije je mišljenje negativno.

 

 

 

 

Javna rasprava

 

Prije ulaska prijedloga zakona u drugu komisijsku fazu, nadležne komisije mogu odlučiti da otvore javnu raspravu o predloženom zakonu uz učešće zainteresiranih tijela, stručnih institucija i pojedinaca koja neće trajati duže od 15 dana.

Pozvani pojedinci i predstavnici tijela i institucija iznose svoje mišljenje o pitanjima u vezi s predloženim zakonom, ako to komisija bude tražila. Komisija u svoj izvještaj uključuje zaključke i rezultate javne rasprave i u aneksu prilaže radove i materijale podnesene tokom njenog trajanja. Ako postoji, prilaže se i transkript rasprave.

 

 

DRUGA KOMISIJSKA FAZA

 

U drugoj komisijskoj fazi nadležna komisija raspravlja o samom tekstu prijedloga zakona te o, eventualno, podnesenim amandmanima. Nakon što nadležna komisija razmotri tekst prijedloga zakona, ona dostavlja svoj izvještaj domu, u skladu s propisanom procedurom. Izvještaj nadležne komisije može biti pozitivan ili negativan.

 

Pozitivan izvještaj: Ako nadležna komisija prihvati tekst prijedloga zakona, izvještaj će biti pozitivan i u skladu s procedurom dostavljen domu na daljnje postupanje.

Negativan izvještaj: Ako nadležna komisija odbije tekst prijedloga zakona, negativan izvještaj komisije s obrazloženjem, dostavlja se domu u skladu s procedurom, na daljnje postupanje.

 

DRUGO  ČITANJE – DOM

 

Kada dom primi izvještaj nadležne komisije o tekstu prijedloga zakona, on pristupa raspravi o tekstu prijedloga zakona i o, eventualno, podnesenim amandmanima - ako je izvještaj komisije pozitivan. Ako je izvještaj komisije negativan, dom pristupa raspravi o izvještaju komisije.

 

Ako dom prihvati negativan izvještaj nadležne komisije, prijedlog zakona smatra se odbijenim.

Ako dom odbije negativan izvještaj nadležne komisije, prijedlog zakona ponovo se vraća na razmatranje nadležnoj komisiji.

 

Ako dom prihvati tekst prijedloga zakona, on se smatra usvojenim, te se navedena procedura ponavlja i u drugom domu.

 

Vitalni nacionalni interes

Predložena odluka Parlamentarne skupštine BiH u Domu naroda može biti proglašena destruktivnom po vitalni interes jednog od tri konstitutivna naroda većinom glasova bošnjačkih, hrvatskih ili srpskih delegata. Takvu predloženu odluku morat će odobriti u Domu naroda većina bošnjačkih, hrvatskih i srpskih delegata koji su prisutni i glasaju.
U slučaju protivljenja ovoj odluci većine bošnjačkih, hrvatskih ili srpskih delegata, predsjedavajući Doma naroda saziva komisiju, koja se sastoji od tri delegata, po jedan iz svakog kluba naroda, s ciljem rješavanja tog pitanja. Ako zajednička komisija ne uspije u roku od pet dana riješiti to pitanje, predmet se upućuje Ustavnom sudu BiH koji će po hitnom postupku preispitati proceduralnu ispravnost slučaja.

 

 

Ostali akti

Amandman na sporazum o grantu u okviru Državnog programa IPA 2009 za Bosnu i Hercegovinu - Poboljšanje infrastrukture regionalne osnovne saobraćajne mreže u BiH – željeznički saobraćaj – zaključen između Evropske investicione banke i Bosne i Hercegovine
Sporazum između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srbije o izgradnji međudržavnog mosta preko rijeke Drine sa pratećim putnim objektima na lokaciji Bratunac - Ljubovija
Ugovor o državnoj granici između Bosne i Hercegovine i Crne Gore
Sporazum o izmjeni Sporazuma između Vijeća ministara Bosnei Hercegovine i Vijeća ministara Republike Albanije o uzajamnim putovanjima državljana
Aneks IV Sporazuma između Bosne i Herecegovine i Kraljevine Norveške o finansiranju projekta u korist pravosuđa i/ili sudova i tužilaštva u Bosni i Hercegovini
Međunarodna konferencija rada „Preporuka 200“ Preporuka o HIV-u, AIDS-u i svijetu rada, koju je usvojila Konferencija na svom 99. zasjedanju, Ženeva - (u proceduri od 12.10.2011. godine)
Sporazum između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Države Izrael o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša - (dostupno samo na srpskom jeziku) - (u proceduri od 27.07.2011. godine)
Sporazum između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Crne Gore o saradnji u zaštiti od prirodnih i civilizacijskih katastrofa - (u proceduri od 05.09.2011. godine)
Sporazum o osnivanju Centra za razvoj finansija (CEF) - (u proceduri od 30.10.2014. godine) - (nije data saglasnost za ratifikaciju)
Kreditni sporazum za finansiranje Projekta nabavke medicinske opreme za potrebe Javne ustanove Opće bolnice "Prim. dr Abdulah Nakaš" između Bosne i Hercegovine i UniCredit Bank Austria AG - (u proceduri od 10.06.2014. godine)
Sporazum između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Savezne Republike Njemačke o finansijskoj saradnji u 2012. godini
Odluka o davanju saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Savezne Republike Njemačke o finansijskoj saradnji u 2012. godini, potpisanog 26. maja 2015. u Sarajevu
• Ratificiran u Predstavničkom domu: 28.10.2015. / 19. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
• Ratificiran u Domu naroda: 10.11.2015. / 11. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH
• Broj Službenog glasnika BiH:

Ugovor o grantu (Projekat centralnog grijanja Prijedor) između Bosne i Hercegovine i Republike Srpske i Toplana a.d. Prijedor i Evropske banke za obnovu i razvoj koji se odnosi na investicioni grant iz SIDA - EBRD Fonda za okolišne i klimatske programe
Odluka o davanju saglasnosti za ratifikaciju Ugovora o grantu (Projekat centralnog grijanja Prijedor) između Bosne i Hercegovine i Republike Srpske i Toplana a.d. Prijedor i Evropske banke za obnovu i razvoj koji se odnosi na investicioni grant iz SIDA – EBRD-ovog Fonda za ekološke i klimatske programe, potpisanog 9. jula 2015. u Sarajevu
• Ratificiran u Predstavničkom domu: 28.10.2015. / 19. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
• Ratificiran u Domu naroda: 10.11.2015. / 11. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH
• Broj Službenog glasnika BiH:

Izmjene Sporazuma o grantu u okviru nacionalnog programa IPA 2010. za Bosnu i Hercegovinu - dio I - Vodovod i kanalizacija u RS-u, zaključen između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke (EIB) 06.11.2012. godine u Luksemburgu i 20.11.2012. godine u Sarajevu (“Sporazum o grantu”)
Odluka o davanju saglasnosti za ratifikaciju Izmjene Sporazuma o grantu u okviru nacionalnog programa IPA 2010 za Bosnu i Hercegovinu - Dio I. - Vodovod i kanalizacija u Republici Srpskoj, sklopljen između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke 6. 11. 2012. u Luksemburgu i 20. 11. 2012. u Sarajevu, potpisane 25. juna 2015. u Sarajevu
• Ratificiran u Predstavničkom domu: 28.10.2015. / 19. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
• Ratificiran u Domu naroda: 10.11.2015. / 11. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH
• Broj Službenog glasnika BiH:

Bilateralni ugovor između Bosne i Hercegovine i Republike Italije uz Evropsku konvenciju o izručenju od 13.12.1975. godine u cilju proširenja i olakšanja njene primjene
Odluka o davanju saglasnosti za ratifikaciju Bilateralnog ugovora između Bosne i Hercegovine i Republike Italije uz Evropsku konvenciju o ekstradiciji od 13.12.1957., s ciljem proširenja i olakšanja njene primjene, potpisanog 19. juna 2015. godine u Rimu
• Ratificiran u Predstavničkom domu: 7.10.2015. / 18. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
• Ratificiran u Domu naroda: 14.10.2015. / 10. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH
• Broj Službenog glasnika BiH:

Sporazum između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Ruske Federacije o readmisiji i Provedbi protokola o procedurama implementacije Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Ruske Federacije o readmisiji
Odluka o davanju saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Ruske Federacije o readmisiji i Provedbenog protokola o procedurama provođenja Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Ruske Federacije o readmisiji, potpisanog 22. juna 2015. godine u Moskvi
• Ratificiran u Predstavničkom domu: 7.10.2015. / 18. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
• Ratificiran u Domu naroda: 14.10.2015. / 10. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH
• Broj Službenog glasnika BiH:

Sporazum između Evropske unije Bosne i Hercegovine o učešću Bosne i Hercegovine u programu Unije „Carine 2020“
Odluka o davanju saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Evropske unije i Bosne i Hercegovine o učešću Bosne i Hercegovine u Programu Unije Carine 2020, potpisanog 18. i 22. decembra 2014. godine u Briselu
• Ratificiran u Predstavničkom domu: 7.10.2015. / 18. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
• Ratificiran u Domu naroda: 14.10.2015. / 10. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH
• Broj Službenog glasnika BiH:

Sporazum o grantu Specijalnog fonda za klimatske promjene (SCCF) za pripremu regionalnog projekta upravljanja slivom rijeke Drine između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj u funkciji Agencije za implementaciju Specijalnog fonda za klimatske promjene
Odluka o davanju saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o grantu Specijalnog fonda za klimatske promjene (SCCF) za pripremu regionalnog projekta upravljanja slivom rijeke Drine između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj u funkciji agencije za implementaciju Specijalnog fonda za klimatske promjene, potpisanog 12. maja 2015. godine u Sarajevu
• Ratificiran u Predstavničkom domu: 7.10.2015. / 18. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
• Ratificiran u Domu naroda: 14.10.2015. / 10. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH
• Broj Službenog glasnika BiH:

Sporazum o grantu globalnog fonda za životnu sredinu (GEF) za pripremu regionalnog projekta upravljanja slivom rijeke Drine između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj u funkciji Agencije za implementaciju globalnog fonda za životnu sredinu
Odluka o davanju saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o grantu Globalnog fonda za okoliš (GEF) za pripremu regionalnog projekta upravljanja slivom rijeke Drine između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj u funkciji agencije za implementaciju Globalnog fonda za okoliš, potpisanog 12. maja 2015. godine u Sarajevu
• Ratificiran u Predstavničkom domu: 7.10.2015. / 18. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
• Ratificiran u Domu naroda: 14.10.2015. / 10. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH
• Broj Službenog glasnika BiH:

Ugovor između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Hrvatske o pravima i obavezama korištenja voda iz javnih sistema za vodosnabdijevanje presječenih državnom granicom
Odluka o davanju saglasnosti za ratifikaciju Ugovora između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Hrvatske o pravima i obavezama korištenja voda iz javnih sistema za vodosnabdijevanje presječenih državnom granicom, potpisanog 6. jula 2015. godine u Brčkom
• Ratificiran u Predstavničkom domu: 7.10.2015. / 18. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
• Ratificiran u Domu naroda: 14.10.2015. / 10. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH
• Broj Službenog glasnika BiH:

Sporazum između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Moldavije o putovanju državljana bez viza
Odluka o davanju saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Moldavije o putovanju državljana bez viza, potpisanog 22. maja 2015. godine u Tirani
• Ratificiran u Predstavničkom domu: 7.10.2015. / 18. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
• Ratificiran u Domu naroda: 14.10.2015. / 10. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH
• Broj Službenog glasnika BiH:

Izvještaj o pojavama diskriminacije u Bosni i Hercegovini i Akcioni plan za realizaciji prijedloga mjera za sprečavanje pojava diskriminacije u Bosni i Hercegovini - (Izvještaj publikovan u raspoloživoj verziji)
Finansijski izvještaj o izvršenju budžeta Ureda za reviziju institucija BiH za period 01.01. – 30.09.2015. godine
Izvještaj o učešću pripadnika Oružanih snaga BiH i policijskih službenika u operacijama podrške miru u periodu od 01.01. – 30.06.2015. godine - (Izvještaj publikovan u raspoloživoj verziji)
Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za period I – VI 2015. godine
Izvještaj o primjeni Jedinstvenih pravila za izradu pravnih propisa u institucijama Bosne i Hercegovine
Izvještaj revizije učinka - Тransparentnost rada institucija BiH
Izvještaj o reviziji izvještaja o izvršenju budžeta institucija Bosne i Hercegovine za 2014. godinu - (Izvještaj publikovan u raspoloživoj verziji)
Specijalni izvještaj o stanju zaštite majke i materinstva na području Federacije BiH
Izvještaj o učešću pripadnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine i policijskih službenika u operacijama podrške miru u periodu od 01. jula do 31. decembra 2014. godine
Izvještaj o finansijskoj reviziji Parlamentarne skupštine BiH za 2014. godinu - (Izvještaj publikovan u raspoloživoj verziji)
Prijedlog izmjena i dopuna Poslovnika Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine
Prijedlog izmjena i dopuna Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine
Odluka o učešu policijskih službenika iz Bosne i Hercegovine u mirovnoj misiji Ujedinjenih naroda na Haitiju - MINUSTAH
Akcijski plan za provedbu Reformske agende na razini Vijeća ministara Bosne i Hercegovine
Informacija o procjenama i mogućnostima Bosne i Hercegovine po pitanju izbjegličke krize u regionu i Evropskoj uniji i Plan hitnih mjera obezbjeđenja dodatnih kapaciteta, kontrolu i upravljanje prilivom masovnog broja migranata/izbjeglica u BiH
Informacija o raspodjeli i korištenju sredstava tekuće budžetske rezerve za period I – VI 2015. godine
Strategija Bosne i Hercegovine za prihvat i integraciju državljana BiH koji se vraćaju u BiH po osnovu sporazuma o readmisiji i Akcioni plan za period 2015 – 2018. godina
Informacija o stanju sigurnosti u Bosni i Hercegovini u 2014. godini
Strategija za borbu protiv korupcije 2015. - 2019. i Akcioni plan za provođenje Strategije za borbu protiv korupcije 2015 – 2019.godina
Informacija o stanju javne zaduženosti Bosne i Hercegovine na dan 31.12.2014. godine
Odluka o učešću grupe podoficira Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u operaciji podrške miru Odlučna podrška u Islamskoj Republici Afganistan
Odluka o učešću policijskih službenika iz Bosne i Hercegovine u transformisanoj UNMIS misiji (Sudan) u UNMISS (Južni Sudan) i UNISFA (Abeyei)
Okvirna konvencija za zaštitu nacionalnih manjina
Odluka o učešću grupe instruktora Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u operacijama Snaga međunarodne sigurnosne pomoći u Islamskoj Republici Afganistan
Odluka o nastavku rada Foruma o digitalnoj zemaljskoj televiziji Bosne i Hercegovine (DTT Forum) - (dostupno samo na hrvatskom jeziku)
Odluka o izmjenama Odluke o imenovanju članova Upravnog odbora Memorijalnog centra Srebrenica - Potočari spomen obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995. godine
Odluka o produženju mandata o izmjeni misije pješadijske jedinice Oružanih snaga Bosne i Hercegovine
Odluka o produženju mandata i izmjeni misije pješadijske jedinice Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u operaciji snaga međunarodne sigurnosne pomoći (ISAF) u Islamskoj Republici Afganistan
Odluka Predsjedništva BiH o imenovanju Predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine - (dostupno samo na srpskom jeziku)
Odluka o imenovanju generalnog revizora i zamjenika generalnog revizora Ureda za reviziju institucija Bosne i Hercegovine
• Usvojena u Predstavničkom domu: 28.10.2015. / 19. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
• Usvojena u Domu naroda: 10.11.2015. / 11. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH
• Broj Službenog glasnika BiH: 88/15
Izmjene Poslovnika Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine
• Usvojena u Predstavničkom domu:
• Usvojena u Domu naroda: 10.11.2015. / 11. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH
• Broj Službenog glasnika BiH: 88/15
Odluka o imenovanju tri ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine
• Usvojena u Predstavničkom domu: 28.10.2015. / 19. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
• Usvojena u Domu naroda: 10.11.2015. / 11. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH
• Broj Službenog glasnika BiH: 88/15
Kodeks ponašanja poslanika i delegata u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine
• Usvojena u Predstavničkom domu: 7.10.2015. / 18. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
• Usvojena u Domu naroda: 14.10.2015. / 10. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH
• Broj Službenog glasnika BiH: 84/15
Zaključak o imenovanju predstavnika Parlamentarne skupštine BiH u Radnu grupu za praćenje stanja i aktivnosti u vezi s mogućom izgradnjom odlagališta nuklearnog otpada na lokaciji Trgovska gora, općina Dvor
• Usvojena u Predstavničkom domu: 7.10.2015. / 18. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
• Usvojena u Domu naroda: 14.10.2015. / 10. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH
• Broj Službenog glasnika BiH: 81/15
Zaključak o osnivanju Privremene zajedničke komisije oba doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za pripremu i upućivanje u parlamentarnu proceduru Prijedloga zakona o parlamentarnom nadzoru
• Usvojena u Predstavničkom domu: 7.10.2015. / 18. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
• Usvojena u Domu naroda: 14.10.2015. / 10. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH
• Broj Službenog glasnika BiH: 81/15
Zaključak
• Usvojena u Predstavničkom domu: 7.10.2015. / 18. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
• Usvojena u Domu naroda: 14.10.2015. / 10. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH
• Broj Službenog glasnika BiH: 81/15
Odluka o imenovanju dva člana Ureda za razmatranje žalbi BiH i članova filijala u Banjoj Luci i Mostaru
• Usvojena u Predstavničkom domu: 7.10.2015. / 18. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
• Usvojena u Domu naroda: 14.10.2015. / 10. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH
• Broj Službenog glasnika BiH: 81/15
Odluka o imenovanju zamjenika direktora Agencije za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini
• Usvojena u Predstavničkom domu: 27.8.2015. / 16. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
• Usvojena u Domu naroda: 17.9.2015. / 9. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH
• Broj Službenog glasnika BiH: 75/15
Odluka o imenovanju članova Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u Parlamentarni odbor za stabilizaciju i pridruživanje između Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i Evropskog parlamenta
• Usvojena u Predstavničkom domu: 27.8.2015. / 16. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
• Usvojena u Domu naroda: 17.9.2015. / 9. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH
• Broj Službenog glasnika BiH: 75/15
SVI DOKUMENTI
Sljedeće sjednice
10.12.
2015
Dom narodaDNEVNI RED »
Parlament uživo
Trenutno nema prijenosa