Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti
• Datum ulaska u proceduru: 27.05.16
• Predlagač: Vijeće ministara BiH
Tekst prijedloga»
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaduživanju, dugu i garancijama Bosne i Hercegovine
• Datum ulaska u proceduru: 20.05.16
• Predlagač: Vijeće ministara BiH
Tekst prijedloga»
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Pravobranilaštvu Bosne i Hercegovine
• Datum ulaska u proceduru: 18.05.16
• Predlagač: Vijeće ministara BiH
Tekst prijedloga»
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnom radio - televizijskom sistemu Bosne i Hercegovine
• Datum ulaska u proceduru: 13.05.16
• Predlagač: poslanici Amir Fazlić i Mirsad Đonlagić
Tekst prijedloga»
Prijedlog zakona o dopunama Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine
• Datum ulaska u proceduru: 12.05.16
• Predlagač: poslanici Mladen Bosić, Šefik Džaferović i Borjana Krišto
Tekst prijedloga»
Prijedlog zakona o obilježavanju malog oružja, lakog naoružanja i pripadajuće municije
• Datum ulaska u proceduru: 09.05.16
• Predlagač: Vijeće ministara BiH
Tekst prijedloga»
Prijedlog zakona o dopunama Zakona o javnim nabavkama
• Datum ulaska u proceduru: 04.05.16
• Predlagač: poslanik Damir Bećirović
Tekst prijedloga»
Prijedlog zakona o dopuni Zakona o Vijeću ministara BiH
• Datum ulaska u proceduru: 04.05.16
• Predlagač: poslanik Damir Bećirović
Tekst prijedloga»
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine
• Datum ulaska u proceduru: 04.05.16
• Predlagač: poslanik Željko Komšić
Tekst prijedloga»
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine
• Datum ulaska u proceduru: 28.04.16
• Predlagač: poslanici Damir Bećirović i Mirsad Mešić
Tekst prijedloga»
Zakon o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine
• Predlagač: Interresorna radna grupa za izradu izmjena izbornog zakonodavstva
• Usvojen u Predstavničkom domu: 27.4.2016. / 28. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
• Usvojen u Domu naroda: 27.4.2016. / 3. hitna sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH
• Broj Službenog glasnika BiH: 31/16
Tekst usvojenog zakona»
Zakon o izmjeni Zakona o javnom radiotelevizijskom sistemu Bosne i Hercegovine
• Predlagač: Vijeće ministara BiH
• Usvojen u Predstavničkom domu: 24.3.2016. / 26. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
• Usvojen u Domu naroda: 4.4.2016. / 17. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH
• Broj Službenog glasnika BiH: 25/16
Tekst usvojenog zakona»
Zakon o dopunama Zakona o odlikovanjima Bosne i Hercegovine
• Predlagač: Vijeće ministara BiH
• Usvojen u Predstavničkom domu: 5.4.2016. / 27. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
• Usvojen u Domu naroda: 27.4.2016. / 18. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH
• Broj Službenog glasnika BiH: 34/16
Tekst usvojenog zakona»
Zakon Bosne i Hercegovine o izvršenju krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera - službeni prečišćeni tekst
• Predlagač: Ustavnopravna komisija Predstavničkog doma
• Usvojen u Predstavničkom domu: 24.3.2016. / 26. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
• Usvojen u Domu naroda: 24.3.2016. / 16. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH
• Broj Službenog glasnika BiH: 22/16
Tekst usvojenog zakona»
Zakon o državljanstvu Bosne i Hercegovine - službeni pročišćeni tekst
• Predlagač: Ustavnopravna komisija Predstavničkog doma
• Usvojen u Predstavničkom domu: 24.3.2016. / 26. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
• Usvojen u Domu naroda: 24.3.2016. / 16. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH
• Broj Službenog glasnika BiH: 22/16
Tekst usvojenog zakona»
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kontroli kretanja oružja i vojne opreme
• Predlagač: Vijeće ministara BiH
• Usvojen u Predstavničkom domu: 24.3.2016. / 26. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
• Usvojen u Domu naroda: 24.3.2016. / 16. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH
• Broj Službenog glasnika BiH: 22/16
Tekst usvojenog zakona»
Zakon o Budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2016. godinu
• Predlagač: Predsjedništvo BiH
• Usvojen u Predstavničkom domu: 30.12.2015. / 22. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
• Usvojen u Domu naroda: 31.12.2015. / 13. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH
• Broj Službenog glasnika BiH: 101/15
Tekst usvojenog zakona»
Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine
• Predlagač: Vijeće ministara BiH
• Usvojen u Predstavničkom domu: 3.2.2016. / 24. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
• Usvojen u Domu naroda: 2.3.2016. / 15. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH
• Broj Službenog glasnika BiH: 19/16
Tekst usvojenog zakona»
Zakon o dopuni Zakona o jedinstvenom matičnom broju
• Predlagač: Dom naroda
• Usvojen u Predstavničkom domu: 28.10.2015. / 19. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
• Usvojen u Domu naroda: 14.10.2015. / 10. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH
• Broj Službenog glasnika BiH: 84/15
Tekst usvojenog zakona»
Zakon o strancima
• Predlagač: Vijeće ministara BiH
• Usvojen u Predstavničkom domu: 28.10.2015. / 19. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
• Usvojen u Domu naroda: 10.11.2015. / 11. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH
• Broj Službenog glasnika BiH: 88/15
Tekst usvojenog zakona»
Zakon o Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije - Neslužbeni prečišćeni tekst
Zakon o odlikovanjima Bosne i Hercegovine - Neslužbeni prečišćeni tekst
Zakon o ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine - Neslužbeni prečišćeni tekst
Zakon o kontroli kretanja oružja i vojne opreme - Neslužbeni prečišćeni tekst
Zakon o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine - Neslužbeni prečišćeni tekst
Zakon o upravnim sporovima Bosne i Hercegovine - Neslužbeni prečišćeni tekst
Zakon o upravnom postupku - Neslužbeni prečišćeni tekst
Zakon o jedinstvenom matičnom broju - Neslužbeni prečišćeni tekst
Zakon o prebivalištu i boravištu državljana Bosne i Hercegovine - Neslužbeni prečišćeni tekst
Zakon o konkurenciji - Neslužbeni prečišćeni tekst
Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine
• Datum ulaska u proceduru: 28.04.16
• Predlagač: poslanici Salko Sokolović, Predrag Kožul i Borislav Bojić
• Datum neusvajanja: 11.5.2016. / 29. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
Tekst prijedloga»
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine
• Datum ulaska u proceduru: 25.04.16
• Predlagač: Klub poslanika SDA i SBB BiH
• Datum neusvajanja: 27.4.2016. / 28. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
Tekst prijedloga»
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine - (dostupno samo na hrvatskom jeziku)
• Datum ulaska u proceduru: 21.04.16
• Predlagač: poslanica Borjana Krišto
• Datum neusvajanja: 27.4.2016. / 28. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
Tekst prijedloga»
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine
• Datum ulaska u proceduru: 14.04.16
• Predlagač: poslanici Damir Bećirović i Mirsad Mešić
• Datum neusvajanja: 27.4.2016. / 28. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
Tekst prijedloga»
Prijedlog zakona o dopunama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH - (dostupno samo na hrvatskom jeziku)
• Datum ulaska u proceduru: 01.04.16
• Predlagač: delegatkinja Ljilja Zovko
• Datum neusvajanja: 27.4.2016. / 28. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
Tekst prijedloga»
Prijedlog zakona o zabrani javnog poricanja, minimiziranja, opravdavanja ili odobravanja holokausta, zločina genocida i zločina protiv čovječnosti
• Datum ulaska u proceduru: 22.03.16
• Predlagač: Klub poslanika SDP-a BiH
• Datum neusvajanja: 27.4.2016. / 28. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
Tekst prijedloga»
Prijedlog zakona o humanitarnim organizacijama Bosne i Hercegovine
• Datum ulaska u proceduru: 21.03.16
• Predlagač: Vijeće ministara BiH
• Datum neusvajanja: 11.5.2016. / 29. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
Tekst prijedloga»
Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Izbornog zakona Bosne i Hercegovine
• Datum ulaska u proceduru: 17.03.16
• Predlagač: Komisija za ostvarivanje ravnopravnosti spolova
• Datum neusvajanja: 27.4.2016. / 28. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
Tekst prijedloga»
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Pravobranilaštvu Bosne i Hercegovine
• Datum ulaska u proceduru: 19.02.16
• Predlagač: Vijeće ministara BiH
• Datum neusvajanja: 30.5.2016. / 19. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH
Tekst prijedloga»
Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine
• Datum ulaska u proceduru: 05.01.16
• Predlagač: Komisija za ostvarivanje ravnopravnosti spolova
• Datum neusvajanja: 24.5.2016. / 30. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
Tekst prijedloga»
Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine
• Datum ulaska u proceduru: 24.02.16
• Predlagač: delegat Mario Karamatić
• Datum neusvajanja:
Tekst prijedloga»
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine - (u proceduri od 03.11.2014. godine)
• Datum ulaska u proceduru: 30.11.14
• Predlagač: Vijeće ministara BiH
• Datum neusvajanja:
Tekst prijedloga»
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine - (u proceduri od 09.09.2014. godine)
• Datum ulaska u proceduru: 30.11.14
• Predlagač: Klub bošnjačkog naroda
• Datum neusvajanja:
Tekst prijedloga»
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine (dostupno na srpskom jeziku)
• Datum ulaska u proceduru: 10.03.14
• Predlagač: poslanik Mladen Bosić
• Datum neusvajanja:
Tekst prijedloga»
Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Izbornog zakona Bosne i Hercegovine - (dostupno samo na srpskom jeziku)
• Datum ulaska u proceduru: 04.12.13
• Predlagač: poslanik Milorad Živković
• Datum neusvajanja:
Tekst prijedloga»
Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o jedinstvenom matičnom broju (dostupno na srpskom jeziku)
• Datum ulaska u proceduru: 06.06.13
• Predlagač: Klub poslanika SDS i Klub poslanika SNSD
• Datum neusvajanja:
Tekst prijedloga»
Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o jedinstvenom matičnom broju
• Datum ulaska u proceduru: 06.06.13
• Predlagač: poslanice Danijela Martinović, Nermina Zaimović - Uzunović, Nermina Ćemalović
• Datum neusvajanja:
Tekst prijedloga»
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine
• Datum ulaska u proceduru: 17.04.13
• Predlagač: poslanik Mirsad Đugum
• Datum neusvajanja:
Tekst prijedloga»
Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o jedinstvenom matičnom broju (dostupno na srpskom jeziku)
• Datum ulaska u proceduru: 26.02.13
• Predlagač: delegat Krstan Simić
• Datum neusvajanja:
Tekst prijedloga»
Prijedlog zakona o izmjenama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine (dostupno na srpskom jeziku)
• Datum ulaska u proceduru: 26.02.13
• Predlagač: delegat Krstan Simić
• Datum neusvajanja:
Tekst prijedloga»
Prijedlog zakona o Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine (dostupno samo na srpskom jeziku)
• Datum ulaska u proceduru: 11.01.16
• Predlagač: Klub poslanika SNSD i SDS
• Datum neusvajanja:
Tekst prijedloga»
Prijedlog zakona o izmjeni Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (dostupno samo na srpskom jeziku)
• Datum ulaska u proceduru: 11.01.16
• Predlagač: Klub poslanika SNSD i SDS
• Datum neusvajanja:
Tekst prijedloga»
Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine - (dostupno na srpskom jeziku)
• Datum ulaska u proceduru: 28.07.15
• Predlagač: delegati Ognjen Tadić i Darko Babalj
• Datum neusvajanja:
Tekst prijedloga»
Prijedlog zakona o dopunama Zakona o ombudsmenu za ljudska prava Bosne i Hercegovine
• Datum ulaska u proceduru: 07.05.14
• Predlagač: Vijeće ministara BiH
• Datum neusvajanja:
Tekst prijedloga»
Prijedlog zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti
• Datum ulaska u proceduru: 20.11.13
• Predlagač: Vijeće ministara BiH
• Datum neusvajanja:
Tekst prijedloga»
Prijedlog zakona o pravima žrtava torture
• Datum ulaska u proceduru: 05.11.13
• Predlagač: poslanici Azra Hadžiahmetović i Beriz Belkić
• Datum neusvajanja:
Tekst prijedloga»
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine - (dostupno na srpskom jeziku)
• Datum ulaska u proceduru: 12.09.13
• Predlagač: delegati Krstan Simić i Dragutin Rodić
• Datum neusvajanja:
Tekst prijedloga»
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine
• Datum ulaska u proceduru: 17.06.13
• Predlagač: Vijeće ministara BiH
• Datum neusvajanja:
Tekst prijedloga»
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službi u Oružanim snagama BiH - (dostupno samo na srpskom jeziku)
• Datum ulaska u proceduru: 23.05.12
• Predlagač: poslanik Milorad Živković
• Datum neusvajanja:
Tekst prijedloga»
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državljanstvu
• Datum ulaska u proceduru: 09.05.12
• Predlagač: Vijeće ministara BiH
• Datum neusvajanja:
Tekst prijedloga»

O ZAKONODAVNOJ PROCEDURI

 

Procedura ostvarivanja zakonodavne uloge PSBiH propisana je Poslovnikom Predstavničkog doma i Poslovnikom Doma naroda PSBiH.

Poslovnicima je propisano da se zakoni dostavljeni u Parlamentarnu skupštinu BiH mogu razmatrati u osnovnom, skraćenom ili hitnom zakonodavnom postupku. Proceduralno, osnovni i skraćeni zakonodavni postupak se ne razlikuju, osim što su u skraćenom zakonodavnom postupku rokovi skraćeni na pola u odnosu na osnovni zakonodavni postupak. S druge strane, hitni postupak primjenjuje se samo kada se radi o prijedlogu zakona visokog stepena hitnosti, odnosno o prijedlogu zakona definiranom na tako jednostavan način da se samo može usvojiti ili odbaciti. Ako se razmatra po hitnom postupku, prijedlog zakona ne razmatraju komisije domova, te ne postoji mogućnost amandmanskog djelovanja na tekst prijedloga zakona.

Zakone i druge akte dostavljene Parlamentarnoj skupštini BiH, u pravilu, prvo razmatra Predstavnički dom. Međutim, na prijedlog Kolegija Doma naroda, zakone i druge akte može prvo razmatrati i Dom naroda. Također, zakonodavna procedura može se odvijati i  uporedo u oba doma. 

 

SHEMATSKI PRIKAZ ZAKONODAVNOG POSTUPKA

 

 

PREGLED ZAKONODAVNOG POSTUPKA

 

 

PODNOŠENJE ZAKONA

Prijedlog zakona može podnijeti svaki poslanik, odnosno delegat, komisije doma, zajedničke komisije domova, domovi, kao i Predsjedništvo BiH i Vijeće ministara BiH, u okviru svojih nadležnosti.

 

POSTUPANJE KOLEGIJA DOMA

Prijedlog zakona podnosi se predsjedavajućem doma, koji ga odmah dostavlja kolegiju doma. Kolegij potom dostavlja prijedlog zakona ustavnopravnoj komisiji i nadležnoj komisiji, radi davanja mišljenja o prijedlogu zakona. Ako kolegij doma zaključi da je za razmatranje zakona nadležna zajednička komisija oba doma Parlamentarne skupštine BiH, prijedlog zakona dostavlja se Zajedničkom kolegiju na postupanje u skladu s poslovnicima domova.

 

PRVA KOMISIJSKA FAZA

 

Svaki prijedlog zakona u prvoj fazi razmatraju i ustavnopravna komisija i nadležna komisija.

USTAVNOPRAVNA KOMISIJA u prvoj komisijskoj fazi razmatra usaglašenost prijedloga zakona sa Ustavom BiH i pravnim sistemom BiH. Mišljenje ustavnopravne komisije o prijedlogu zakona može biti pozitivno ili negativno.

Pozitivno mišljenje: Ustavnopravna komisija daje pozitivno mišljenje ako utvrdi da je prijedlog zakona usaglašen sa Ustavom BiH i pravnim sistemom BiH. Pozitivno mišljenje ustavnopravne komisije dostavlja se domu, u skladu s propisanom procedurom, na daljnje postupanje.

 

Negativno mišljenje: Ako ustavnopravna komisija utvrdi da prijedlog zakona nije usaglašen sa Ustavom BiH ili pravnim sistemom BiH, mišljenje komisije o prijedlogu zakona bit će negativno. Mišljenje se, potom, u skladu s propisanom procedurom, dostavlja domu na daljnje postupanje.

 

NADLEŽNA KOMISIJA u prvoj komisijskoj fazi razmatra principe na kojima je prijedlog zakona zasnovan. Mišljenje nadležne komisije može biti pozitivno ili negativno.

Pozitivno mišljenje: Kada nadležna komisija podrži principe zakona na kojima je prijedlog zakona zasnovan, daje pozitivno mišljenje, te ga, u skladu s propisanom procedurom, dostavlja domu na daljnje postupanje.

Negativno mišljenje: Kada nadležna komisija ne podrži principe na kojima je zakon zasnovan, ona daje negativno mišljenje s obaveznim obrazloženjem, te to mišljenje, u skladu s procedurom, dostavlja domu na daljnje postupanje.

 

PRVO  ČITANJE – DOM

 

Kada primi mišljenja ustavnopravne komisije i nadležne komisije, dom se o njima izjašnjava, odnosno pristupa glasanju o prijedlogu zakona u prvom čitanju.

Ako su mišljenja i ustavnopravne i nadležne komisije pozitivna, dom u prvom čitanju usvaja prijedlog zakona, te se nastavlja daljnja zakonodavna procedura.

Ako su mišljenja ustavnopravne i/ili nadležne komisije negativna, dom se izjašnjava o dostavljenim mišljenjima. Ako dom prihvati negativna mišljenja ustavnopravne ili nadležne komisije, prijedlog zakona smatra se odbijenim.

Ako dom odbije negativno mišljenje ustavnopravne ili nadležne komisije, prijedlog zakona ponovo se vraća na razmatranje u komisiju čije je mišljenje negativno.

 

 

 

 

Javna rasprava

 

Prije ulaska prijedloga zakona u drugu komisijsku fazu, nadležne komisije mogu odlučiti da otvore javnu raspravu o predloženom zakonu uz učešće zainteresiranih tijela, stručnih institucija i pojedinaca koja neće trajati duže od 15 dana.

Pozvani pojedinci i predstavnici tijela i institucija iznose svoje mišljenje o pitanjima u vezi s predloženim zakonom, ako to komisija bude tražila. Komisija u svoj izvještaj uključuje zaključke i rezultate javne rasprave i u aneksu prilaže radove i materijale podnesene tokom njenog trajanja. Ako postoji, prilaže se i transkript rasprave.

 

 

DRUGA KOMISIJSKA FAZA

 

U drugoj komisijskoj fazi nadležna komisija raspravlja o samom tekstu prijedloga zakona te o, eventualno, podnesenim amandmanima. Nakon što nadležna komisija razmotri tekst prijedloga zakona, ona dostavlja svoj izvještaj domu, u skladu s propisanom procedurom. Izvještaj nadležne komisije može biti pozitivan ili negativan.

 

Pozitivan izvještaj: Ako nadležna komisija prihvati tekst prijedloga zakona, izvještaj će biti pozitivan i u skladu s procedurom dostavljen domu na daljnje postupanje.

Negativan izvještaj: Ako nadležna komisija odbije tekst prijedloga zakona, negativan izvještaj komisije s obrazloženjem, dostavlja se domu u skladu s procedurom, na daljnje postupanje.

 

DRUGO  ČITANJE – DOM

 

Kada dom primi izvještaj nadležne komisije o tekstu prijedloga zakona, on pristupa raspravi o tekstu prijedloga zakona i o, eventualno, podnesenim amandmanima - ako je izvještaj komisije pozitivan. Ako je izvještaj komisije negativan, dom pristupa raspravi o izvještaju komisije.

 

Ako dom prihvati negativan izvještaj nadležne komisije, prijedlog zakona smatra se odbijenim.

Ako dom odbije negativan izvještaj nadležne komisije, prijedlog zakona ponovo se vraća na razmatranje nadležnoj komisiji.

 

Ako dom prihvati tekst prijedloga zakona, on se smatra usvojenim, te se navedena procedura ponavlja i u drugom domu.

 

Vitalni nacionalni interes

Predložena odluka Parlamentarne skupštine BiH u Domu naroda može biti proglašena destruktivnom po vitalni interes jednog od tri konstitutivna naroda većinom glasova bošnjačkih, hrvatskih ili srpskih delegata. Takvu predloženu odluku morat će odobriti u Domu naroda većina bošnjačkih, hrvatskih i srpskih delegata koji su prisutni i glasaju.
U slučaju protivljenja ovoj odluci većine bošnjačkih, hrvatskih ili srpskih delegata, predsjedavajući Doma naroda saziva komisiju, koja se sastoji od tri delegata, po jedan iz svakog kluba naroda, s ciljem rješavanja tog pitanja. Ako zajednička komisija ne uspije u roku od pet dana riješiti to pitanje, predmet se upućuje Ustavnom sudu BiH koji će po hitnom postupku preispitati proceduralnu ispravnost slučaja.

 

 

Ostali akti

Sporazum između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Kabineta ministara Ukrajine o saradnji u borbi protiv kriminala
Sporazum između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Austrije o naučnoj i tehnološkoj saradnji
Ugovor o Centru za istraživanje i inovacije Zapadnog Balkana - WISE
Sporazum o izmjeni Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vijeća ministara Republike Albanije o uzajamnim putovanjima državljana
Sporazum o osnivanju Centra za razvoj finansija (CEF) - (u proceduri od 30.10.2014. godine) - (nije data saglasnost za ratifikaciju)
Kreditni sporazum za finansiranje Projekta nabavke medicinske opreme za potrebe Javne ustanove Opće bolnice "Prim. dr Abdulah Nakaš" između Bosne i Hercegovine i UniCredit Bank Austria AG - (u proceduri od 10.06.2014. godine)
Dopuna br. 1 Finansijskog sporazuma o državnom programu za Bosnu i Hercegovinu - komponenta pomoći tranziciji i izgradnji institucija za 2009. godinu - (u proceduri od 02.10.2013. godine)
Sporazum o finansiranju programa posebnih mjera oporavka nakon poplava i upravljanje rizikom od poplava - dio koji se odnosi na Bosnu i Hercegovinu između Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Direkcija za evropske integracije Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Evropske unije, koju predstavlja Evropska komisija

• Ratificiran u Predstavničkom domu: 24.5.2016. / 30. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
• Ratificiran u Domu naroda: 30.5.2016. / 19. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH
• Broj Službenog glasnika BiH:

Ugovor o zajmu (Projekat Koridor Vc 2) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj

• Ratificiran u Predstavničkom domu: 24.5.2016. / 30. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
• Ratificiran u Domu naroda: 30.5.2016. / 19. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH
• Broj Službenog glasnika BiH:

Nota Sporazuma – razmjena nota između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Narodne Republike Kine o dodjeli bespovratne pomoći
Odluka o davanju saglasnosti za ratifikaciju Note sporazuma – razmjena nota između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Narodne Republike Kine o dodjeli bespovratne pomoći
• Ratificiran u Predstavničkom domu: 5.4.2016. / 27. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
• Ratificiran u Domu naroda: 27.4.2016. / 18. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH
• Broj Službenog glasnika BiH:

Sporazum između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Bjelorusije o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša

• Ratificiran u Predstavničkom domu: 21.3.2016. / Sporazum između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Bjelorusije o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša
• Ratificiran u Domu naroda: 30.5.2016. / 19. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH
• Broj Službenog glasnika BiH:

Sporazum između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Bjelorusije o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša

• Ratificiran u Predstavničkom domu: 24.5.2016. / 30. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
• Ratificiran u Domu naroda: 30.5.2016. / 19. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH
• Broj Službenog glasnika BiH:

Protokol o prekograničnom nadzoru između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Crne Gore
Odluka o davanju saglasnosti za ratifikaciju Protokola o prekograničnom nadzoru između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Crne Gore
• Ratificiran u Predstavničkom domu: 5.4.2016. / 27. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
• Ratificiran u Domu naroda: 27.4.2016. / 18. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH
• Broj Službenog glasnika BiH:

Okvirni sporazum o zajmu između Razvojne banke Vijeća Evrope i Bosne i Hercegovine LD 1836 (2014) - Kredit za socijalni program stambenog zbrinjavanja u BiH, u Republici Srpskoj, koji provodi Investicijsko - razvojna banka Republike Srpske (IRBRS)
Odluka o davanju saglasnosti za ratifikaciju Okvirnog sporazuma o zajmu između Razvojne banke Vijeća Evrope i Bosne i Hercegovine LD 1836 (2014.) – kredit za socijalni program stambenog zbrinjavanja u BiH, u Republici Srpskoj, koji provodi Investiciono-razvojna banka Republike Srpske (IRBRS)
• Ratificiran u Predstavničkom domu: 24.3.2016. / 26. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
• Ratificiran u Domu naroda: 2.3.2016. / 15. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH
• Broj Službenog glasnika BiH: 2/16

Protokol o saradnji u traženju nestalih osoba između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srbije
Odluka o davanju saglasnosti za ratifikaciju Protokola o saradnji u traženju nestalih lica između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srbije
• Ratificiran u Predstavničkom domu: 24.3.2016. / 26. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
• Ratificiran u Domu naroda: 24.3.2016. / 16. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH
• Broj Službenog glasnika BiH: 2/16

Ugovor o zajmu (Projekat regionalni vodovod Plava Voda) između Bosne i Hecegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj
Odluka o davanju saglasnosti za ratifikaciju Ugovora o zajmu (Projekat regionalni vodovod Plava voda) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj
• Ratificiran u Predstavničkom domu: 2.3.2016. / 25. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
• Ratificiran u Domu naroda: 2.3.2016. / 15. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH
• Broj Službenog glasnika BiH: 1/16

Protokol između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Grčke Republike o provođenju Sporazuma između Evropske zajednice i Bosne i Hercegovine o readmisiji lica koja borave bez dozvole
Odluka o davanju saglasnosti za ratifikaciju Protokola između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Grčke o provođenju Sporazuma između Evropske zajednice i Bosne i Hercegovine o readmisiji lica koja borave bez dozvole
• Ratificiran u Predstavničkom domu: 2.3.2016. / 25. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
• Ratificiran u Domu naroda: 2.3.2016. / 15. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH
• Broj Službenog glasnika BiH: 1/16

Izvještaj o pojavama diskriminacije u Bosni i Hercegovini s Akcionim planom za realizaciju prijedloga mjera za sprečavanje pojava diskriminacije u Bosni i Hercegovini - (dokument publikovan u raspoloživoj verziji)
Izvještaj o stanju radijacijske i nuklearne sigurnosti u Bosni i Hercegovini za 2015. godinu
Godišnji konsolidovani izvještaj o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH za 2015. godinu
Ekonomski trendovi - Godišnji izvještaj za 2015. godine - Direkcija za ekonomsko planiranje Vijeća ministara BiH
Izvještaj o provođenju zakona iz nadležnosti Centralne izborne komisije BiH u 2015. godini
Izvještaj o izvršenju Budžeta za period 1. 1.2016. – 31.3.2016. godine
Izvještaj o radu Državne regulatorne komisije za električnu energiju u 2015. godini
Izvjеštaj o radu Ureda za razmatranje žalbi za 2015. godinu
Izvještaj o radu Komisije za deminiranje u Bosni i Hercegovini za 2015. godinu i Izvještaj o protivminskom djelovanju u Bosni i Hercegovini za 2015. godinu - (Izvještaj publikovan u raspoloživoj verziji)
Godišnji izvještaj o rezultatima aktivnosti institucije Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine za 2015. godinu
Informacija o kretanju makroekonomskih pokazatelja za januar - mart 2016. godine
Prioriteti za razvoj visokog obrazovanja u BiH za period 2016. - 2026. godine
Finansijski plan i planovi programa BHR 1 i BHT 1 za 2016. godinu, Izvještaj o realizaciji planskih dokumenata za 2015. godinu i Izvještaj o obavljenoj reviziji poslovanja BHRT za 2015. godinu
Informacija o radu Tužilaštva BiH za 2015. godinu
Informacija u vezi sa Preporukom o dadatnim mjerama za učinkovito suzbijanje prisilnog rada broj 203 Međunarodne organizacije rada
Informacija o kretanju makroekonomskih pokazatelja za januar 2016. godine
Izvještaj o realizaciji Revidirane strategije Bosne i Hercegovine za provedbu Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma
Evropska komisija - Izvještaj za Bosnu i Hercegovinu za 2015. godinu
Informacija o konkurentnosti ekonomije u BiH
Akcioni plan Vlade Unsko - sanskog kantona za realizaciju Reformske agende za Bosnu i Hercegovinu za period 2015 - 2018. godina
Odluka Predsjedništva Bosne i Hercegovine o učešću grupe podoficira Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u operaciji podrške miru Odlučna podrška u Islamskoj Republici Afganistan
Odluka o učešću policijskih službenika iz Bosne i Hercegovine u transformisanoj UNMIS misiji (Sudan) u UNMISS (Južni Sudan) i UNISFA (Abeyei)
Okvirna konvencija za zaštitu nacionalnih manjina
Odluka o učešću grupe instruktora Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u operacijama Snaga međunarodne sigurnosne pomoći u Islamskoj Republici Afganistan
Odluka o nastavku rada Foruma o digitalnoj zemaljskoj televiziji Bosne i Hercegovine (DTT Forum) - (dostupno samo na hrvatskom jeziku)
Odluka o izmjenama Odluke o imenovanju članova Upravnog odbora Memorijalnog centra Srebrenica - Potočari spomen obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995. godine
Odluka o produženju mandata o izmjeni misije pješadijske jedinice Oružanih snaga Bosne i Hercegovine
Odluka o produženju mandata i izmjeni misije pješadijske jedinice Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u operaciji snaga međunarodne sigurnosne pomoći (ISAF) u Islamskoj Republici Afganistan
Odluka Predsjedništva BiH o imenovanju Predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine - (dostupno samo na srpskom jeziku)
Deklaracija o osudi govora mržnje
• Usvojena u Predstavničkom domu: 24.5.2016. / 30. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
• Usvojena u Domu naroda:
• Broj Službenog glasnika BiH:
Odluka o imenovanju zamjenika generalnog revizora Ureda za reviziju institucija Bosne i Hercegovine
• Usvojena u Predstavničkom domu: 24.3.2016. / 26. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
• Usvojena u Domu naroda: 24.3.2016. / 16. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH
• Broj Službenog glasnika BiH: 23/16
Zaključak o osnivanju Privremene zajedničke komisije oba doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za provođenje procedure za izbor četiri člana Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta
• Usvojena u Predstavničkom domu: 24.3.2016. / 26. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
• Usvojena u Domu naroda: 24.3.2016. / 16. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH
• Broj Službenog glasnika BiH: 22/16
Zaključak o osnivanju Privremene zajedničke komisije oba doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za provođenje procedure za imenovanje jednog predstavnika akademske zajednice u Komisiju za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije
• Usvojena u Predstavničkom domu: 12.1.2016. / 23. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
• Usvojena u Domu naroda: 9.2.2016. / 14. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH
• Broj Službenog glasnika BiH: 11/16
Izmjene i dopune Poslovnika Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine
• Usvojena u Predstavničkom domu:
• Usvojena u Domu naroda: 16.12.2015. / 12. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH
• Broj Službenog glasnika BiH: 96/15
Odluka o imenovanju pet članova Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čiji je potpisnik Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine
• Usvojena u Predstavničkom domu: 10.12.2015. / 21. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
• Usvojena u Domu naroda: 16.12.2015. / 12. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH
• Broj Službenog glasnika BiH: 96/15
Odluka o potvrđivanju Odluke Predsjedništva Bosne i Hercegovine o učešću policijskih službenika iz Bosne i Hercegovine u mirovnoj misiji Ujedinjenih naroda na Haitiju
• Usvojena u Predstavničkom domu: 10.12.2015. / 21. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
• Usvojena u Domu naroda: 16.12.2015. / 12. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH
• Broj Službenog glasnika BiH: 96/15
Odluka o potvrđivanju Odluke o smjeni ministra komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine i zamjenika ministra odbrane Bosne i Hercegovine
• Usvojena u Predstavničkom domu: 10.12.2015. / 21. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
• Usvojena u Domu naroda: 16.12.2015. / 12. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH
• Broj Službenog glasnika BiH: 96/12
Zaključak o osnivanju Privremene zajedničke komisije oba doma Parlamentarne skupštine BiH za provođenje procedure za imenovanje zamjenika generalnog revizora Ureda za reviziju institucija Bosne i Hercegovine
• Usvojena u Predstavničkom domu: 24.11.2015. / 20. sjednicа Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
• Usvojena u Domu naroda: 16.12.2015. / 12. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH
• Broj Službenog glasnika BiH: 96/15
Odluka o imenovanju generalnog revizora i zamjenika generalnog revizora Ureda za reviziju institucija Bosne i Hercegovine
• Usvojena u Predstavničkom domu: 28.10.2015. / 19. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
• Usvojena u Domu naroda: 10.11.2015. / 11. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH
• Broj Službenog glasnika BiH: 88/15
SVI DOKUMENTI
Sljedeće sjednice
 Nema zakazanih sjednica
Parlament uživo
Trenutno nema prijenosa