MENI

Kalendar događaja

27.6.2022
10:00

65. sjednica Kolegija Predstavničkog doma

Lokacija : Ostalo

 1. Usvajanje zapisnika 63. i 64. sjednice Kolegija Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH;
 2. Dogovor o radu 30. sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH;
 3. Određivanje nadležne komisije za razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju u institucijama Bosne i Hercegovine, predlagač: poslanica Mirjana Marinković-Lepić, zakon broj: 01-02-1-946/22 od 15. 6. 2022;
 4. Određivanje nadležne komisije za razmatranje Izvještaja o radu Ureda za razmatranje žalbi BiH za 2021, broj: 01,02-5-18-910/22 od 8. 6. 2022;
 5. Određivanje nadležne komisije za razmatranje Izvještaja o realizaciji programa BHRT-a za 2021. godinu i Programski planovi BHRT-a za 2022. godinu, podnosilac: Upravni odbor Radio-televizije BiH, broj: 01,02-29-903/22 od 8. 6. 2022;
 6. Određivanje nadležne komisije za razmatranje Izvještaja o finansijskom poslovanju BHRT-a za 2021. godinu i Finansijski plan BHRT-a za 2022. godinu s pratećim mjerama i efektima tih mjera, podnosilac: Upravni odbor Radio-televizije BiH, broj: 01,02-29-904/22 od 8. 6. 2022;
 7. Određivanje nadležne komisije za razmatranje poslaničke inicijative Predraga Kojovića kojom se zadužuje Vijeće ministara BiH da hitno, a najkasnije u roku od 30 dana od usvajanja ove poslaničke inicijative, izradi i u parlamentarnu proceduru uputi izmjene i dopune Zakona o porezu na dodatu vrijednost Bosne i Hercegovine kojim bi se ukinulo plaćanje PDV-a na doniranu hranu kojoj se približava istek roka trajanja, broj: 01-50-1-917/22 od 10. 6. 2022;
 8. Određivanje nadležne komisije za razmatranje poslaničke inicijative Denisa Zvizdića kojom Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH zadužuje Vijeće ministara BiH da u što kraćem roku izdvoji iznos od 200.000,00 KM za sanaciju štete i izradu novih 700 kamenih cvjetova s imenima antifašista koji su dali svoje živote za slobodu grada Mostara i čitave Evrope, te za buduću integralnu institucionalnu zaštitu i osiguranje ovog nacionalnog spomenika Bosne i Hercegovine, broj: 01-50-1-950/22 od 16. 6. 2022;
 9. Dopis Suda Bosne i Hercegovine, broj: 01-13-938/22 od 14. 6. 2022;
 10. Međunarodne aktivnosti;
 11. Tekuća pitanja.

Napomena: Sjednice Kolegija nisu otvorene za javnost.