BOSANSKI
NALAZITE SE: Početna>Zajednička komisija za ljudska prava, prava djeteta, mlade, imigraciju, izbjeglice, azil i etiku

Zajednička komisija za ljudska prava, prava djeteta, mlade, imigraciju, izbjeglice, azil i etiku

Zajednička komisija za ljudska prava, prava djeteta, mlade, imigraciju, izbjeglice, azil i etiku
PREDSJEDAVAJUĆI
Aleksandra Pandurević
PRVI ZAMJENIK
Nermina Kapetanović
DRUGI ZAMJENIK
Niko Lozančić
ČLANOVI
Ćemalović, Nermina
Čović, Dragan
Genjac, Halid
Ivanić, Mladen
Ivanković Lijanović, Mladen
Jovičić, Slavko
Raguž, Martin
Rodić, Dragutin
Šepić, Senad
KONTAKTI:

Ured sekretara Zajedničke komisije za ljudska prava, prava djeteta, mlade, imigraciju, izbjeglice, azil i etiku
sekretar:  Emina Jahić

+ 387 33 28 60 28
+387 33 22 68 41
emina.jahic@parlament.ba zkljp@parlament.ba

NADLEŽNOSTI

SJEDNICE KOMISIJE

09.07.2014

33. sjednica Zajedničke komisije za ljudska prava, prava djeteta, mlade, imigraciju, izbjeglice, azil i etiku

27.05.2014

32. sjednica Zajedničke komisije za ljudska prava, prava djeteta, mlade, imigraciju, izbjeglice, azil i etiku

13.05.2014

31. sjednica Zajedničke komisije za ljudska prava, prava djeteta, mlade, imigraciju, izbjeglice, azil i etiku

25.03.2014

30. sjednica Zajedničke komisije za ljudska prava, prava djeteta, mlade, useljeništvo, izbjeglice, azil i etiku

06.02.2014

29. sjednica Zajedničke komisije za ljudska prava, prava djeteta, mlade, imigraciju, izbjeglice, azil i etiku

21.01.2014

28. sjednica Zajedničke komisije za ljudska prava, prava djeteta, mlade, imigraciju, izbjeglice, azil i etiku

19.11.2013

27. sjednica Zajedničke komisije za ljudska prava, prava djeteta, mlade, imigraciju, izbjeglice, azil i etiku

19.11.2013

26. sjednica Zajedničke komisije za ljudska prava, prava djeteta, mlade, imigraciju, izbjeglice, azil i etiku povodom obilježavanja 20. novembra Međunarodnog dana djeteta.

04.06.2013

25. sjednica Zajedničke komisije za ljudska prava, prava djeteta, mlade, imigraciju, izbjeglice, azil i etiku

22.05.2013

24. sjednica Zajedničke komisije za ljudska prava, prava djeteta, mlade, imigraciju, izbjeglice, azil i etiku

16.04.2013

23. sjednica Zajedničke komisije za ljudska prava, prava djeteta, mlade, imigraciju, izbjeglice, azil i etiku

25.03.2013

22. sjednica Zajedničke komisije za ljudska prava, prava djeteta, mlade, imigraciju, izbjeglice, azil i etiku

13.02.2013

21. sjednica Zajedničke komisije za ljudska prava, prava djeteta, mlade, imigraciju, izbjeglice, azil i etiku

29.01.2013

20. sjednica Zajedničke komisije za ljudska prava, prava djeteta, mlade, imigraciju, izbjeglice, azil i etiku

17.01.2013

19. sjednica Zajedničke komisije za ljudska prava, prava djeteta, mlade, imigraciju, izbjeglice, azil i etiku

06.11.2012

18. sjednica Zajedničke komisije za ljudska prava, prava djeteta, mlade, imigraciju, izbjeglice, azil i etiku

04.09.2012

17. sjednica Zajedničke komisije za ljudska prava, prava djeteta, mlade, imigraciju, izbjeglice, azil i etiku

18.07.2012

16.sjednica Zajedničke komisije za ljudska prava, prava djeteta, mlade, imigraciju, izbjeglice, azil i etiku

04.07.2012

15. sjednica Zajedničke komisije za ljudska prava, prava djeteta, mlade, imigraciju, izbjeglice, azil i etiku

06.06.2012

14. sjednica Zajedničke komisije za ljudska prava, prava djeteta, mlade, imigraciju, izbjeglice, azil i etiku

23.05.2012

13. sjednica Zajedničke komisije za ljudska prava, prava djeteta, mlade, imigraciju, izbjeglice, azil i etiku

08.05.2012

12. sjednica Zajedničke komisije za ljudska prava, prava djeteta, mlade, imigraciju, izbjeglice, azil i etiku

18.04.2012

11. sjednica Zajedničke komisije za ljudska prava, prava djeteta, mlade, imigraciju, izbjeglice, azil i etiku.

14.03.2012

10. sjednica Zajedničke komisije za ljudska prava, prava djeteta, mlade, imigraciju, izbjeglice, azil i etiku.

15.02.2012

9. sjednica Zajedničke komisije za ljudska prava, prava djeteta, mlade, imigraciju, izbjeglice, azil i etiku.

18.01.2012

8. sjednica Zajedničke komisije za ljudska prava, prava djeteta, mlade, imigraciju, izbjeglice, azil i etiku.

07.12.2011

7. sjednica Zajedničke komisije za ljudska prava, prava djeteta, mlade, imigraciju, izbjeglice, azil i etiku.

18.11.2011

6.sjednica Zajedničke komisije za ljudska prava, prava djeteta, mlade, imigraciju, izbjeglice,azil i etiku

20.10.2011

5. sjednica Zajedničke komisije za ljudska prava, prava djeteta, mlade, imigraciju, izbjeglice, azil i etiku.

29.09.2011

4. sjednica Zajedničke komisije za ljudska prava, prava djeteta, mlade, imigraciju, izbjeglice, azil i etiku.

24.08.2011

3. sjednica Zajedničke komisije za ljudska prava, prava djeteta, mlade, imigraciju, izbjeglice, azil i etiku.

25.07.2011

2. sjednica Zajedničke komisije za ljudska prava, prava djeteta, mlade, imigraciju, izbjeglice, azil i etiku.

07.07.2011

Konstituirajuća sjednica Zajedničke komisije za ljudska prava, prava djeteta, mlade, imigraciju, izbjeglice, azil i etiku

OSTALE AKTIVNOSTI

GODIŠNJI IZVJEŠTAJI O RADU

ARHIVA PRETHODNIH SAZIVA