BOSANSKI
NALAZITE SE: Početna>Sjednice>Mjesečni kalendar

Mjesečni kalendar

Javna rasprava o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH

05.03.13. 11:00h Bijela sala

Svi dokumenti su u PDF formatu.


 - u organizaciji Komisije za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije