MENI

71. sjednicа Nezavisnog odbora

8.6.2020 17:00 sala 1/I

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika sa 70. sjednice Nezavisnog odbora;
  2. Informacija o posjeti članova Nezavisnog odbora Graničnoj policiji BiH;
  3. Tekuća pitanja