MENI

75. sjednica Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine

11.4.2022 17:00 sala 2/I

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika 74. sjednice Nezavisne komisije;
  2. Razmatranje predstavke zatvorenika Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH, broj: 05/6-50-17-460/22 od 23.3.2022.;
  3. Razmatranje dopisa Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH, broj: 03-15-1-388-2/22 od 29.3.2022. a zaprimljen u Pisarnici Parlamentarne skupštine BiH 29.3.2022. broj: 05/7-50-17-256/22;
  4. Tekuća pitanja
    a) Plan aktivnosti za maj 2022. godine

           

              

ODRŽANE SJEDNICE