MENI

78. sjednica Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine

12.7.2022 17:00 sala 2/I

Dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika 77. sjednice Nezavisne komisije;
 2. Razmatranje predstavke upućene od strane Zajedničke komisije za ljudska prava Parlamentarne skupštine BiH, broj: 03/6-50-14-12-19/22 od 29.6.2022. godine;
 3. Razmatranje predstavke zatvorenika Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH, broj: 05/6-50-17-1065/22 od 4.7.2022.;
 4. Razmatranje dopisa Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH, broj: 03-15-1-9-37/22 od 7.6.2022. a zaprimljen u Pisarnici Parlamentarne skupštine BiH 5.7.2022. broj: 05/6-50-17-525-2/22;
 5. Tekuća pitanja
  a) Obavještenje Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, broj: 02-50-6-16-23/22 od 16.6.2022.
  b) Plan aktivnosti za august 2022. godine;
  c) Ostalo

ODRŽANE SJEDNICE