MENI

61. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH

30.9.2009 10:00 Bijela sala

Dnevni red:


 1. Usvajanje Zapisnika 60. sjednice Predstavničkog doma;
 2. Poslanička pitanja:
  a)  Komentari na dobivene odgovore,
  b)  Nova poslanička pitanja,
 3. Izjašnjavanje o Prijedlogu zakona o poštama BiH, predlagač: Vijeće ministara BiH, zakon broj: 01,02-02-9-15/09, od 3.2.2009. (drugo čitanje),
 4. Prijedlog zakona o primjeni Rimskog statuta Međunarodnog krivičnog suda i saradnji s Međunarodnim krivičnim sudom, predlagač: Vijeće ministara BiH, zakon broj: 01,02-02-5-73/09, od 27.7.2009. (drugo čitanje),
 5. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Pravobranilaštvu BiH, predlagač: Vijeće ministara BiH, zakona broj: 01,02-02-5-71/09, od 20.7.2009. (drugo čitanje),
 6. Prijedlog zakona o slobodnim zonama u Bosni i Hercegovini, predlagač: Vijeće ministara BiH, zakon broj:01,02-02-3-72/09, od 23.7.2009. (drugo čitanje),
 7. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o službenom glasilu BiH, predlagač: poslanik Adem Huskić, zakon broj:01-02-9-69/09, od 15.7.2009. (drugo čitanje),
 8. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravi, predlagač: Vijeće ministara BiH, zakon broj: 01,02-02-5-80/09, od 14.9.2009. (prvo čitanje),
 9. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku BiH, predlagač: Vijeće ministara BiH, zakon broj: 01,02-5-82/09, od 14.9.2009. (prvo čitanje),
 10. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o plaćama i naknadama u inistitucijama BiH, predlagači: poslanici Stranke za BiH, Zakon broj: 01,02 – 4 – 66/09, od 8.7.2009. (prvo čitanje),
 11. Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2008. godinu,  podnosilac: Predsjedništvo BiH, Izvještaj broj: 01,02,16-1-1001/09, od 7.8.2009.,
 12. Izvještaj Ureda za reviziju insitucija BiH o reviziji Izvještaja o izvršenju Budžeta inistitucija BiH za 2008. godine, podnosilac: Ured za reviziju institucija BiH, Izvještaj broj: 01-16-1-1080/09, od 11.9.2009.,
 13. Izvještaj iz oblasti poljoprivrede za BiH za 2008. godinu, podnosilac: Vijeće ministara BiH, Izvještaj broj: 01,02-28-988/09, od 27.7.2009.,
 14. Informacija o usvojenim mjerama za ublažavanje negativnih efekata globalne ekonomske krize u Bosni i Hercegovini, Materijal Vijeća ministara BiH, broj: 01-50-3-1004/09, od 24.8.2009.,
 15.  Prijedlog zaključka o osnivanju Istražne komisije za provjeru navoda o raspodjeli CEMT dozvola (usvojena inicijativa na 60. sjednici Doma, 16.9.2009.),
 16. Imenovanje tri poslanika iz Predstavničkog doma u Zajedničku komisiju radi usaglašavanja identičnog teksta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH,
 17. Imenovanje članova u Interresornu radnu grupu za pripremu Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH i Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o finansiranju političkih partija,
 18. Davanje saglasnosti za ratifikaciju:
  a)    Sporazuma o zajmu između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj – Drugi projekat upravljanja čvrstim otpadom,
  b)    Sporazuma o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA) - Drugi projekat upravljanja čvrstim otpadom ,
  c)    Sporazuma o finansiranju između BiH i Komisije Evropskih zajednica o programu finansiranja učešća BiH u ERDf evropskim programima međunarodne teritorijalne saradnje „Jugoistočna Evropa“ i  „Meditran“ na osnovu instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA), komponenta prekogranične saradnje za 2008. godinu,
  d)    Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Savezne Republike Njemačke o finansijskoj saradnji u 2007. godini. (kraj)

Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Ambasade SAD-a u BiH koju implementira Misija OSCE-a u BiH.