MENI

65. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH

7.12.2009 12:30 Bijela sala

Dnevni red:


  1. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Konvencije UN-a o pravima lica sa invaliditetom i Opcionalnog protokola.

Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Ambasade SAD-a u BiH koju implementira Misija OSCE-a u BiH.