MENI

74. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH

24.3.2010 10:00 Bijela sala

Dnevni red:

 1. Poslanička pitanja:
  a) Komentari na dobivene odgovore,
  b) Nova poslanička pitanja,
 2. Prijedlog strategije razvoja sporta u Bosni i Hercegovini – predlagač Vijeće ministara BiH, broj: 01,02-35-372/10 od 24.02.2010.,
 3. Rasprava o Izvještaju o aktivnostima Vijeća Evrope u 2009. - prijedlog za razmatranje: Delegacija PSBiH u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Evrope, materijal broj: 04/1-05-5/10, od 12.2.2010.,
 4. Izvještaj o aktivnostima na projektu „Autoput na Koridoru Vc“ i Plan narednih aktivnosti, materijal Ministarstva komunikacija i prometa BiH, broj: 01,02,01/5-29-371/10, od 24.2.2010.,
 5. Izvještaj o radu Ureda za razmatranje žalbi u 2009.godini, materijal Ureda za razmatranje žalbi broj: 01,02-50-3-386/10, od 26.2.2010.,
 6. Prijedlog rezolucije o važnosti osude genocida u Srebrenici i ratnih zločina u Bosni i Hercegovini za izgradnju trajnog mira, predlagač: poslanik Denis Bećirović, broj:01-02-12-261/10, od 3.2.2010.,
 7. Izjašnjavanje o Inicijativi poslanika Sefera Halilovića sa 71. sjednice Predstavničkog doma, održane 3. 2. 2010., koja glasi: „Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH zahtijeva od Vijeća ministara BiH da dostavi kompletnu informaciju o stanju pripadnika Oružanih snaga BiH kojima u toku 2010. ističe ugovor i predložena rješenja ovog pitanja, kako bi se na narednoj sjednici Doma obavila rasprava o ovom važnom pitanju i donijele odluke“. (kraj)

Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Ambasade SAD-a u BiH koju implementira Misija OSCE-a u BiH.