MENI

79. sjednica Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH

16.6.2010. 10:00 Bijela dvorana

Dnevni red:


 1. Usvajanje Zapisnika 78. sjednice Zastupničkog doma;
 2. Zastupnička pitanja:
  a) Komentari na dobivene odgovore,
  b) Nova zastupnička pitanja;
 3. Zahtjev Vijeća ministara BiH za razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama  Zakona o graničnoj kontroli po žurnom postupku, sukladno članku 127. Poslovnika, zakon broj: 01,02-02-6-40/10 od 04.06. 2010. godine;
 4. Prijedlog zakona o autorskim i srodnim pravima, predlagatelj: Vijeće ministara BiH, zakon broj: 01,02-02-2-5/10 od 18. 1. 2010. (drugo čitanje) - odgođeno izjašnjenje na 78. sjednici Doma;
 5. Prijedlog zakona o kolektivnom ostvarivanju autorskih i srodnih prava, predlagatelj: Vijeće ministara BiH, zakon broj: 01,02-02-2-4/10 od 18. 1. 2010. (drugo čitanje) - odgođeno izjašnjenje na 78. sjednici Doma;
 6. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti tajnih podataka, predlagatelj: Vijeće ministara BiH, zakon broj: 01,02-02-8-19/10 od 4. 2. 2010., s Izvješćem Zajedničkog povjerenstva za nadzor nad radom Obavještajno-sigurnosne agencije BiH;
 7. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o polaganju pravosudnog ispita u Bosni i Hercegovini, predlagatelj: Vijeće ministara BiH, zakon broj: 01,02-02-5-28/10 od 14. 4. 2010. (drugo čitanje);
 8. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona Bosne i Hercegovine, predlagatelji: zastupnici Kluba SDPBiH, zakon broj: 01-02-5-31/10 od 21. 4. 2010. (drugo čitanje);
 9. Izvješće Povjerenstva Kolegija o nastojanju postizanja suglasnosti o Prijedlogu zakona o promociji malih i srednjih poduzeća i poduzetništva u Bosni i Hercegovini – predlagatelj: Vijeće ministara Bih, zakon broj: 01,02-02-4-12/10 od 28. 1. 2010. (zakon u drugom čitanju);
 10. Izvješće Povjerenstva Kolegija o nastojanju postizanja suglasnosti o Prijedlogu revidirane strategije Bosne i Hercegovine za provođenje Aneksa VII. Daytonskog mirovnog sporazuma (Strategija u drugom čitanju);
 11. Prijedlog zakona o dopunama Zakona o službi u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine, predlagatelji: zastupnici Kluba SDA, zakon broj: 01-02-8-36/10 od 21. 5. 2010. (prvo čitanje);
 12. Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine, predlagatelj: zastupnik Martin Raguž, zakon broj: 01-02-9-35-1/10 od  14. 5. 2010. (prvo čitanje);
 13. Prijedlog zakona o Popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2011. godine, predlagatelj: Privremeno povjerenstvo, zakon broj: 01-02-9-37/10 od 24. 5. 2010. (prvo čitanje);
 14. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine, predlagatelj: zastupnik Lazar Prodanović, zakon broj: 01-02-9-34/10 od 13. 5. 2010. godine, s Mišljenjem Ustavnopravnog povjerenstva;
 15. Izvješće o radu Upravnog odbora Izvozno-kreditne agencije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu, materijal broj: 01,02-50-3-514/10 od 1. 4. 2010. - odgođena rasprava na 78. sjednici;
 16. Izvješće o provedbi zakona u nadležnosti Središnjeg izbornog povjerenstva BiH za 2009. – materijal broj: 01,02-50-3-578/10 od 19. 4. 2010.;
 17. Informacija o stanju sigurnosti u Bosni i Hercegovini u 2009. godini, materijal broj: 01,02-04-635/10 od 30. 4. 2010.;
 18. Informacija o utvrđivanju odgovornosti unutar Ureda za razmatranje žalbi BiH zbog neprovođenja odredbi pozitivnih propisa u vezi s redovitom procedurom rotacije na čelnoj poziciji Ureda, s prijedlogom Vijeća ministara BiH za razrješenje dr. Amira Pilava dužnosti člana Ureda za razmatranje žalbi BiH, materijal broj: 01,02-50-3-631/10 od 29. 4. 2010.;
 19. Izjašnjenje o Inicijativi zastupnika Momčila Novakovića za uvrštenje u dnevni red sjednice Doma točke - Odgovornost članova Predsjedništva BiH za vođenje vanjske politike Bosne i Hercegovine u svjetlu posljednjih izjava pojedinih članova;
 20. Prijedlog Povjerenstva za vanjske poslove u vezi realiziranja Inicijative zastupnika Momčila Novakovića, usvojene na 77. sjednici Doma koja glasi: „Utvrđivanje smjernica za djelovanje privremenih izaslanstava koja, u ime Bosne i Herecgovine, sudjeluju u međunarodnim skupovima“;
 21. Prijedlog za imenovanje članova iz Zastupničkog doma u Međuresornu radnu skupinu koja bi radila na izmjeni (akt Ministarstva pravde BiH):
  a)       Zakona o ministarstvima i drugim organina uprave BiH
  b)       Zakona o Vijeću ministara BiH
  c)       Zakona o državnoj službi u institucijama BiH
  d)       Zakona o reviziji intitucija BiH
  e)       Zakona o  upravi
  f)        Zakona o javnim nabavama BiH
 22. Davanje suglasnosti za otkazivanje:
  a)       Europske konvencije o zaštiti arheološke baštine, usvojene u Londonu 6. svibnja 1969. godine;
 23. Davanje suglasnosti za ratificiranje:
  a)       Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Francuske o suradnji u oblasti unutarnje sigurnosti,
  b)      Sporazuma o zajmu između Bosne i Hercegovine i Europske banke za obnovu i razvoj – Projekt plinofikacije Kantona Središnja Bosna,
  c)       Protokola o vodi i zdravlju uz Konvenciju o zaštiti i korištenju prekograničnih vodotoka i međunarodnih jezera iz 1992. godine,
  d)       Ugovora između Bosne i Hercegovine i Svete Stolice o dušobrižništvu katoličkih vjernika, pripadnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. (kraj)

Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Veleposlanstva SAD-a u BiH koju implementira Misija OESS-a u BiH.