MENI

03. сједница Дома народа Парламентарне скупштине БиХ

30.3.2007. 9:30 Бијела сала

Дневни ред:


 1. Делегатска питања и одговори;
 2. Усвајање записника  са Конститутивне и 2. сједнице Дома народа;
 3. Захтјев Представничког дома за разматрање Закона о усвајању Закона о додатним измјенама и допунама Закона о Централној банци БиХ по хитном поступку, у складу са чланом 122. Пословника Дома народа (донесен 7.03.2002., „Сл. гласник БиХ“, бр.8/03);
 4. Захтјев Представничког дома за разматрање Закона о усвајању Закона о измјенама и допунама Изборног закона Босне и Херцеговине по хитном поступку, у складу са чланом 122. Пословника Дома народа (донесен 27.01.2006., „Сл. гласник БиХ“, бр.11/06);
 5. Захтјев Представничког дома за разматрање Закона о усвајању Закона о измјенама и допунама Закона о Суду БиХ по хитном поступку, у складу са чланом 122. Пословника Дома народа (донесен 6.02.2004., „Сл. гласник БиХ“, бр.4/04);
 6. Захтјев Представничког дома за разматрање Закона о усвајању Закона о измјенама и допунама Закона о Високом судском и тужилачком савјету БиХ по хитном поступку, у складу са чланом 122. Пословника Дома народа (донесен 31.03.2004., „Сл. гласник БиХ“, бр.10/04);
 7. Захтјев Представничког дома за разматрање Закона о усвајању Закона о измјенама и допунама Закона о државној служби у институцијама БиХ по хитном поступку, у складу са чланом 122. Пословника Дома народа (донесен 20.04.2004., „Сл. гласник БиХ“, бр.17/04);
 8. Захтјев Представничког дома за разматрање Закона о усвајању Закона о измјенама и допунама Закона о Обавјештајно-безбједносној агенцији БиХ по хитном поступку, у складу са чланом 122. Пословника Дома народа (донесен 1.05.2004., „Сл. гласник БиХ“, бр.20/04);
 9. Захтјев Представничког дома за разматрање Закона о усвајању Закона о измјенама и допунама Закона о систему индиректног опорезивања у Босни и Херцеговини по хитном поступку, у складу са чланом 122. Пословника Дома народа (донесен 20.10.2004., „Сл. гласник БиХ“, бр.52/04);
 10. Захтјев Представничког дома за разматрање Закона о усвајању Закона о стављању ван снаге Закон о помиловању Босне и Херцеговине по хитном поступку, у складу са чланом 122. Пословника Дома народа (донесен 26.11.2004., „Сл. гласник БиХ“, бр.54/04);
 11. Захтјев Представничког дома за разматрање Закона о усвајању Закона о измјенама и допунама Кривичног закона Босне и Херцеговине по хитном поступку, у складу са чланом 122. Пословника Дома народа (донесен 26.11.2004., „Сл. гласник БиХ“, бр.54/04);
 12. Захтјев Представничког дома за разматрање Закона о усвајању Закона о измјенама и допунама Закона о кривичном поступку Босне и Херцеговине, по хитном поступку, у складу са чланом 122. Пословника Дома народа (донесен 16.12.2004., „Сл. гласник БиХ“, бр.63/04);
 13. Захтјев Представничког дома за разматрање Закона о усвајању Закона о привременој забрани располагања државном имовином Босне и Херцеговине по хитном поступку, у складу са чланом 122. Пословника Дома народа (донесен 18.03.2005., „Сл. гласник БиХ“, бр.18/05);
 14. Захтјев Представничког дома за разматрање Закона о усвајању Закона о давању имена или мијењања  постојећих имена објеката и правних лица од јавног интереса за Босну и Херцеговину по хитном поступку, у складу са чланом 122. Пословника Дома народа (донесен 28.10.2005., „Сл. гласник БиХ“, бр.81/05);
 15. Захтјев Представничког дома за разматрање Закона о усвајању Закона о платама и другим накнадама у судским и правосудним институцијама на нивоу Босне и Херцеговине по хитном поступку, у складу са чланом 122. Пословника Дома народа (донесен 9.12.2005., „Сл. гласник БиХ“, бр.90/05);
 16. Захтјев Представничког дома за разматрање Закона о усвајању Закона о измјенама и допунама Изборног закона Босне и Херцеговине по хитном поступку, у складу са чланом 122. Пословника Дома народа (донесен 28.01.2004., „Сл. гласник БиХ“, бр.4/04);
 17. Захтјев Представничког дома за разматрање Закона о усвајању Закона о измјенама и допунама Закона о привременој забрани располагања државном имовином Босне и Херцеговине по хитном поступку, у складу са чланом 122. Пословника Дома народа (донесен 18.03.2006., „Сл. гласник БиХ“, бр.18/05);
 18. Захтјев Представничког дома за разматрање Закона о усвајању Закона о привременој забрани располагања државном имовином Босне и Херцеговине по хитном поступку, у складу са чланом 122. Пословника Дома народа (донесен 29.09.2006., „Сл. гласник БиХ“, бр.85/06);
 19. Захтјев Представничког дома за усвајање Одлуке о продужењу мандата Државне комисије за ревизију одлука о натурализацији страних држављања (одлука високог представника од 15.02.2007. – Сл.гласник БиХ“, бр.10/07);
 20. Захтјев Савјета министара БиХ за разматрање Предлога закона о измјенама и допунама Закона о Савјету министара БиХ по хитном поступку, у складу са чланом 100. Пословника Дома народа (Закон од 08.09.2006. године);
 21. Захтјев Савјета министара БиХ за разматрање Предлога закона о измјени Закона о служби у Оружаним снагама БиХ по хитном поступку, у складу са чланом 99. Пословника Дома народа;
 22. Захтјев Савјета министара БиХ за разматрање Предлога оквирног закона о предшколском васпитању и образовању у Босни и Херцеговини по хитном поступку, у складу са чланом 99. Пословника Дома народа;
 23. Захтјев Савјета министара БиХ за разматрање Предлога закона о Агенцији за предшколско, основно и средње образовање по хитном поступку, у складу са чланом 99. Пословника Дома народа;
 24. Предлог закона о прекршајима- предлагач Вијеће министара (прво читање)
 25. Предлог закона о измјенама Закона о Државној граничној служби БиХ - друго читање;
 26. Предлог закона о Буџету институција БиХ и међународних обавеза Босне и Херцеговине за 2007. годину;
 27. Давање сагласности за ратификацију Споразума између Министарства безбједности БиХ и Савезног министарства унутрашњих послова Републике Аустрије о полицијској сарадњи;
 28. Давање сагласности за ратификацију Споразума о ваздушном саобраћају између Савјета министара БиХ и Владе Либана;
 29. Давање сагласности за ратификацију Споразума између Савјета министара БиХ и Савезне владе Аустрије о реадмисији лица које имају илегалан боравак;
 30. Давање сагласности за ратификацију Споразума о развојном кредиту (Пројекат реструктурисања образовања) између Босне и Херцеговине и Међународне асоцијације за развој (ИДА);
 31. Давање сагласности за ратификацију Споразума између Савјета министара БиХ и Владе Републике Словачке о реадмисији лица;
 32. Давање сагласности за ратификацију Споразума између Савјета министара БиХ и Владе Републике Словачке о сарадњи у борби против криминала, а посебно тероризма, недозвољене трговине наркотицима и организованог криминала;
 33. Давање сагласности за ратификацију Споразума о финансирању (Пројекат регистрације земљишта) између Босне и Херцеговине и Међународне асоцијације за развој (ИДА);
 34. Давање сагласности за ратификацију Трговинског споразума између Босне и Херцеговине и Хашемитске Краљевине Јордан;
 35. Давање сагласности за ратификацију Споразума између Босне и Херцеговине и Хашемитске Краљевине Јордан о реципрочном унапређењу и заштити инвестиција;
 36. Давање сагласности за ратификацију Споразума између Савјета министара БиХ и Владе Краљевине Шведске о поједностављеној процедури за реадмисију лица која немају дозволу за улазак или боравак;
 37. Давање сагласности за ратификацију Европске социјале повеље – ревидирана у Стразбуру 03.05.1996. године;
 38. Давање сагласности за ратификацију Споразума о финансирању ЕЦСЕЕ (Пројекат «Компонента за Босну и Херцеговину») између Босне и Херцеговине и Међународне асоцијације за развој (ИДА);
 39. Давање сагласности за ратификацију Конвенције о полицијској сарадњи за Југоисточну Европу;
 40. Давање сагласности за ратификацију Споразума између Босне и Херцеговине и Републике Индије о унапређењу и заштити инвестиција;
 41. Давање сагласности за ратификацију Споразума о ваздушном саобраћају између Савјета министара БиХ и Владе Социјалистичке Народне Либијске Арапске Џамахирије;
 42. Давање сагласности за ратификацију Споразума између Босне и Херцеговине и земаља Бенелукса (Краљевина Белгија, Краљевина Холандија и Велико Војводство Луксембург) о реадмисији и поновном враћању лица која су ушла и/или бораве без овлашћења и Протокола о спровођењу Споразума између Босне и Херцеговине и земаља Бенелукса (Краљевина Белгија, Краљевина Холандија и Велико Војводство Луксембург) о реадмисији и поновном враћању лица која су ушла и/или бораве без дозволе;
 43. Давање сагласности за ратификацију Мултилатералног споразума између Европске уније и њених земаља чланица, Републике Албаније, Босне и Херцеговине, Републике Бугарске, Републике Хрватске, Бивше Југословенске Републике Македоније, Републике Исланд, Републике Црне Горе, Краљевине Норвешке, Румуније, Србије и Привремене административне мисије Уједињених нација на Косову о успостављању европске заједничке ваздухопловне области (ЕЦАА);
 44. Давање сагласности за ратификацију Споразума између Високог представника за БиХ и Босне и Херцеговине о Канцеларији регистрара за Одсјек И за ратне злочине и Одсјек ИИ за организовани криминал, привредни криминал и корупцију Кривичног и Апелационог одјељења Суда Босне и Херцеговине, као и Посебног одјељења за ратне злочине те Посебног  одјељења за организовани криминал, привредни криминал и корупцију Тужилаштва Босне и Херцеговине, и о оснивању Транзицијског савјета којим се замјењује Споразум о успостављању Канцеларије регистрара од 01.12.2004. године и Анекс тог споразума;
 45. Давање сагласности за ратификацију Споразума о измјенама и допунама Уговора о финансирању између Босне и Херцеговине и Европске инвестиционе банке - Пројекат за путеве у Босни и Херцеговини (Сарајевска заобилазница);
 46. Давање сагласности за ратификацију Споразума између Савјета министара БиХ и Владе Републике Словеније о прихвату лица чији је боравак незаконит и Протокола између Савјета министара БиХ и Владе Републике Словеније о спровођењу Споразума између Савјета министара БиХ и Владе Републике Словеније о прихвату лица чији је боравак незаконит;
 47. Давање сагласности за ратификацију Уговора о финансирању између Босне и Херцеговине и Европске инвестиционе банке – Пројекат реконструкције путева у Републици Српској;
 48. Давање сагласности за ратификацију Оквирног уговора о кредиту: Ф/П 1523 између Босне и Херцеговине и Развојне банке Савјета Европе – Пројекат обнове Гимназије Мостар;
 49. Давање сагласности за ратификацију Оквирног кредитног Споразума Ф/П 1520 између Босне и Херцеговине и развојне банке Савјета Европе - финансирање реконструкције система примарне здравствене заштите
 50. Давање сагласности за ратификацију Конвенције о заштити људских права и достојанства људских бића по питању примјене биологије и медицине – Конвенција о људским правима и биомедицини и Додатни протокол;
 51. Давање сагласности за ратификацију Пројектног кредитног споразума – Пројекат унапређења руралног предузетништва између Босне и Херцеговине и Међународног фонда за пољопривредни развој (ИФАД);
 52. Давање сагласности за ратификацију Споразума између Савјета министара БиХ и Владе Републике Бјелорусије о уношењу измјене у Споразум између Савјета министара БиХ и Владе Републике Бјелорусије о друмском превозу путника и терета;
 53. Избор делегата у делегације Парламентарне скупштине БиХ у:
  а) Организацију за европску безбједност и сарадњу – ОЕБС,
  б)  Централновропску иницијативу – ЦЕИ,
  ц)  Интерпарламентарну групу БиХ при Интерпарламентарној  унију - ИПУ, 
  д) Парламентарну скупштину Савјета Европе,
  е)  Парламентарну скупштину сјеверноатланског савеза  - НАТО-а;(kpaj)
 

Пленарне сједнице домова Парламентарне скупштине БиХ дигитално се снимају од 22.5.2007. а њихово директно праћење посредством web презентације доступно је од 20.2.2008. Систем за дигитално снимање и пренос сједница донација је Амбасаде САД-а у БиХ коју имплементира Мисија ОЕБС-а у БиХ.