MENI

05. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH

22.5.2007. 11:00 Bijela dvorana

Dnevni red:


 1. Odgovori na izaslanička pitanja i izaslanička pitanja;
 2. Usvajanje zapisnika  3. i 4. sjednice Doma naroda;
 3. Zahtjev izaslanika za razmatranje Prijedloga zakona o dopuni Zakona BiH o izvršenju kaznenih sankcija, pritvora i drugih mjera po žurnom postupku, sukladno članku 122. Poslovnika Doma naroda – predlagatelj: izaslanik Slobodan Šaraba;
 4. Zahtjev Vijeća ministara BiH za razmatranje Prijedloga zakona o okviru deviznog poslovanja u BiH po skraćenom postupku, sukladno članku 121. Poslovnika Doma naroda;
 5. Zahtjev Vijeća ministara BiH za razmatranje Prijedloga zakona o dopuni Zakona o državljanstvu BiH po žurnom postupku, sukladno članku 99. Poslovnika Doma naroda (stari Poslovnik);
 6. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o središnjoj evidenciji i razmjeni podataka (prvo čitanje);
 7. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o nadzoru nad nad tržištem (prvo čitanje);
 8. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama sigurnosti prometa na cestama u BiH (prvo čitanje); 
 9. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o obrani Bosne i Hercegovine (prvo čitanje) – predlagatelj: izaslanik Slobodan Šaraba;
 10. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izmirenju obveza po osnovi računa stare devizne štednje (prvo čitanje) – predlagatelj: Zastupnički dom; 
 11. Izvješće o radu Državne regulatorne komisije za električnu energiju u 2006. godini;
 12. Izvješće o radu Ureda za razmatranje žalbi u 2006 godini;
 13. Izvješće o zaštiti osobnih podataka u Bosni i Hercegovini i o radu Povjerenstva za zaštitu osobnih podataka za 2006. godinu;
 14. Godišnje Izvješće Centralne banke BiH za 2006. godinu;
 15. Finansijsko izvješće Centralne banke BiH za 2006. godinu;
 16. Izvješće o radu Središnjeg izbornog povjerenstva BiH za 2006. godinu;
 17. Izvješće o radu Pravobraniteljstva BiH za 2006. godinu;
 18. Izvješće Ureda za reviziju institucija BiH o obavljenoj reviziji za 2005. godinu sljedećih institucija Bosne i Hercegovine:
  - Agencije za državnu službu BiH
  - Agencije za promociju stranih investicija BiH
  - Agencije za rad i zapošljavanje BiH
  - Agencije za statistiku BiH
  - Arhiva BiH
  - Centra za uklanjanje mina BiH
  - Centralne banke BiH
  - Direkcije za civilno zrakoplovstvo BiH
  - Direkcije za europske integracije BiH
  - Direkcije za implementiranje CIPS projekta
  - Državne agencije za istrage i zaštitu
  - Državne granične službe BiH
  - Fonda za povratak BiH
  - Glavnog tajništva Vijeća ministara BiH
  - Institucije Ombudsmana za ljudska prava BiH
  - Instituta za akreditiranje BiH
  - Instituta za standarde, mjeriteljstvo i intelektualno vlasništvo BiH
  - Konkurencijskog vijeća BiH
  - Ministarstva civilnih poslova BiH
  - Ministarstva financija i trezora BiH
  - Ministarstva komunikacija i prometa BiH
  - Ministarstva obrane BiH
  - Ministarstva pravde BiH
  - Ministarstva sigurnosti BiH
  - Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH
  - Ministarstva vanjskih poslova BiH
  - Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH
  - Parlamentarne skupštine BiH
  - Komisije za imovinske zahtjeve raseljenih osoba i i izbjeglica
  - Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika BiH
  - Pravobraniteljstva BiH
  - Predsjedništva BiH
  - Regulatorne agencije za komunikacije BiH
  - Službe za zajedničke poslove institucija BiH
  - Središnjeg izbornog povjerenstva BiH
  - Suda BiH
  - Tužiteljstva BiH
  - Uprave za neizravno oporezivanje BiH
  - Ureda za veterinarstvo BiH
  - Ustavnog suda BiH
  - Visokog sudbenog i tužiteljskog vijeća BiH
  - Izvješće o izvršenju Proračuna institucija BiH za 2005. godinu;
 19. Informacija o radu Tužiteljstva Bosne i Hercegovine za 2006. godinu;
 20. Razmatranje kandidacijske rang-liste za izbor glavnog revizora i zamjenika glavnog revizora;
 21. Davanje suglasnosti za ratificiranje Sporazuma o socijalnom osiguranju između Bosne i Hercegovine i Republike Slovenije;
 22. Davanje suglasnosti za ratificiranje Ženevskog akta Haaškog sporazuma o međunarodnoj registraciji industrijskog dizajna;
 23. Davanje suglasnosti za ratificiranje Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Slovenije o policijskoj suradnji;
 24. Davanje suglasnosti za ratificiranje Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Srbije i Crne Gore o pojednostavljenom postupku prometa ljudi i roba na graničnim prijelazima Uvac – Uvac i Ustibar – Vagan;
 25. Davanje suglasnosti za ratificiranje Sporazuma o određivanju graničnih prijelaza između Bosne i Hercegovine i Srbije i Crne Gore;
 26. Davanje suglasnosti za ratificiranje Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Srbije i Crne Gore o pograničnom prometu;
 27. Davanje suglasnosti za ratificiranje Sporazuma o zračnom prometu između Vijeća ministara BiH i Vijeća ministara Republike Albanije;
 28. Davanje suglasnosti za ratificiranje Sporazuma o suradnji između Vijeća minstara BiH i Vlade Republike Italije u području borbe protiv organiziranog kriminala;
 29. Davanje suglasnosti za ratificiranje Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Islamske Republike Iran o suradnji u području sigurnosti;
 30. Davanje suglasnosti za ratificiranje Ugovora o financiranju između Bosne i Hercegovine i Europske investicijske banke – Projekt obnove električne energije II;
 31. Davanje suglasnosti za ratificiranje Sporazuma o suradnji između Vijeća ministara BiH i Ureda Europske policije (EUROPOL);
 32. Davanje suglasnosti za ratificiranje Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Kraljevine Danske o prihvatu osoba čiji je boravak protuzakonit;
 33. Davanje suglasnosti za ratificiranje Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o izmjeni Sporazuma između Vlade BiH, Vlade Federacije BiH i Vlade Republike Hrvatske o međusobnom izvršavanju sudskih odluka u kaznenim stvarima;
 34. Davanje suglasnosti za ratificiranje Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Mađarske o suradnji u području obrazovanja, znanosti i kulture;
 35. Davanje suglasnosti za ratificiranje Sporazuma o gospodarskoj suradnji između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Mađarske;
 36. Davanje suglasnosti za ratificiranje Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Arapske Republike Egipat o suradnji u području suzbijanja kriminala;
 37. Davanje suglasnosti za ratificiranje Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Francuske o readmisiji osoba s nezakonitim statusom i Protokola o primjeni Sporazuma;
 38. Imenovanje članova u Povjerenstvo za izbor teksta himne Bosne i Hercegovine;
 39. Izvješće o radu Državne komisije za reviziju odluka o naturalizaciji stranih državljana u BiH za razdoblje od 1.3.2006. do 31.1.2007. (kraj)
 

Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Veleposlanstva SAD-a u BiH koju implementira Misija OESS-a u BiH.