MENI

Nastavak 17. sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH

17.6.2008 16:00 Bijela sala

Dnevni red:


 1. Izvještaj o radu Pravobranilaštva u Bosni i Hercegovini za period od 1.1.2007. do 31.12.2007. godine;
 2. Izvještaj o zaštiti ličnih podataka u Bosni i Hercegovini i o radu Komisije za zaštitu podataka za 2007. godinu;  
 3. Izvještaj o radu Ureda za razmatranje žalbi u 2007. godini.  
 4. Izvještaj o radu i finansijski izvještaj Agencije za poštanski saobraćaj Bosne i Hercegovine za period 1.1.2007.-31.12.2007. godine; 
 5. Izvještaj o radu Upravnog odbora Izvozno-kreditne agencije Bosne i Hercegovine;
 6. Godišnji Izvještaj Centralne banke Bosne i Hercegovine za 2007. godinu;
 7. Finansijski Izvještaj Centralne banke Bosne i Hercegovine za 2007. godinu;
 8. Razmatranje Programa mjera za primjenu Sporazuma CEFTA;
 9. Razmatranje izvještaja o radu komisija Doma naroda za 2007. godinu:
  a.     Komisije za  finansije i budžet,
  b.     Ustavnopravne komisije,
  c.     Komisije za spoljnu i trgovinsku politiku, carine, saobraćaj i komunikacije
 10. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Okvirnog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke kojim se regulišu aktivnosti Evropske investicione banke u Bosni i Hercegovini;
 11. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o saradnji u oblasti odbrane između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Grčke;
 12. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o kreditu između Bosne i Hercegovine koju zastupa Ministarstvo finansija i trezora Bank Austria Creditanstalt AG – projekat rekonstrukcije i proširenja vodovodnog sistema u opštini Posušje;
 13. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Ugovora o zajmu – Reorganizacija projekta obnove elektroenergetskog sistema – između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj;
 14. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Ugovora o amandmanu – kojim se vrše izmjene i dopune Ugovora o zajmu od 2. novembra 2000. amandmanima od 5. decembra 2001.  i  23. februara 2004. – između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj;
 15. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Konvencije o pristupu informacijama, između javnosti u odlučivanju i pitanjima životne sredine/ okoline;
 16. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Fakultativnog protokola uz Konvenciju protiv mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja.

Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Ambasade SAD-a u BiH koju implementira Misija OSCE-a u BiH.