MENI

Наставак 17. сједнице Дома народа Парламентарне скупштине БиХ

17.6.2008. 16:00 Бијела сала

Дневни ред:


 1. Извјештај о раду Правобранилаштва у Босни и Херцеговини за период од 01.01.2007. до 31.12.2007. године;
 2. Извјештај о заштити личних података у Босни и Херцеговини и о раду Комисије за заштиту података за 2007. годину;  
 3. Извјештај о раду Канцеларије за разматрање жалби у 2007. години.  
 4. Извјештај о раду и финансијски извјештај Агенције за поштански саобраћај Босне и Херцеговине за период 01.01.2007.-31.12.2007. године; 
 5. Извјештај о раду Управног одбора Извозно-кредитне агенције Босне и Херцеговине;
 6. Годишњи Извјештај Централне банке Босне и Херцеговине за 2007. годину;
 7. Финансијски Извјештај Централне банке Босне и Херцеговине за 2007. годину;
 8. Разматрање Програма мјера за примјену Споразума ЦЕФТА;
 9. Разматрање извјештаја о раду комисија Дома народа за 2007. годину:
  a.      Комисије за  финансије и буџет,
  b.     Уставноправне комисије,
  c.     Комисије за спољну и трговинску политику, царине, саобраћај и комуникације.
 10. Давање сагласности за ратификацију Оквирног споразума између Босне и Херцеговине и Европске инвестиционе банке којим се регулишу активности Европске инвестиционе банке у Босни и Херцеговини;
 11. Давање сагласности за ратификацију Споразума о сарадњи у области одбране између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Републике Грчке;
 12. Давање сагласности за ратификацију Споразума о кредиту између Босне и Херцеговине коју заступа Министарство финансија и трезора Банк Аустриа Цредитансталт АГ – пројекат реконструкције и проширења водоводног система у Општини Посушје;
 13. Давање сагласности за ратификацију Уговора о зајму – Реорганизација пројекта обнове електроенергетског система – између Босне и Херцеговине и Европске банке за обнову и развој;
 14. Давање сагласности за ратификацију Уговора о амандману – којим се врше измјене и допуне Уговора о зајму од 02. новембра 2000. амандманима од 05. децембра 2001.  и  23. фебруара 2004. – између Босне и Херцеговине и Европске банке за обнову и развој;
 15. Давање сагласности за ратификацију Конвенције о приступу информацијама, између јавности у одлучивању и питањима животне средине/ околине;
 16. Давање сагласности за ратификацију Факултативног протокола уз Конвенцију против мучења и других окрутних, нељудских или понижавајућих поступака или кажњавања.

Пленарне сједнице домова Парламентарне скупштине БиХ дигитално се снимају од 22.5.2007. а њихово директно праћење посредством web презентације доступно је од 20.2.2008. Систем за дигитално снимање и пренос сједница донација је Амбасаде САД-а у БиХ коју имплементира Мисија ОЕБС-а у БиХ.