MENI

19. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH

23.7.2008. 12:00 Bijela dvorana

Dnevni red:


 1. Odgovori na izaslanička pitanja i izaslanička pitanja;
 2. Usvajanje zapisnika  17. i 18. sjednice Doma naroda;
 3. Zahtjev Zastupničkog doma za razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH po žurnom postupku, sukladno članku 122. Poslovnika Doma naroda;
 4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o udrugama i zakladama BiH (drugo čitanje), predlagatelj: Vijeće ministara BiH;
 5. Prijedlog okvirnog zakona o srednjem strukovnom obrazovanju i obuci u Bosni i Hercegovini (drugo čitanje), predlagatelj: Vijeće ministara BiH;
 6. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima BiH (drugo čitanje), predlagatelj Vijeće ministara BiH;
 7. Prijedlog zakona o dopunama Zakona o upravnim sporovima (prvo čitanje), predlagatelj: Vijeće ministara BiH;
 8. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju političkih stranaka (prvo čitanje), predlagatelj: izaslanici Ilija Filipović, Mladen Ivanić i Alma Čolo;
 9. Prijedlog zakona o prestanku važenja Zakona o flaširanim pitkim vodama BiH (prvo čitanje), predlagatelj: Vijeće ministara BiH;
 10. Zahtjev Zajedničkog povjerenstva za administrativne poslove za razmatranje Prijedloga odluke o izmjenama Odluke o ustroju Tajništva Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine po žurnom postupku, sukladno članku 122. Poslovnika Doma naroda;
 11. Izvješće Zajedničkog povjerenstva o usuglašavanju teksta Prijedlogu zakona o Fiskalnom vijeću Bosne i Hercegovine;
 12. Izvješće o radu Središnjeg izbornog povjerenstva BiH za 2007. godinu;
 13. Izvješće Ureda za reviziju institucija BiH o obavljenoj reviziji u 2006. godini sljedećih institucija:
   a)  Ministarastva obrane BiH,
   b)  Ministarstva financija i trezora BiH;
 14. Godišnja platforma o obavještajno-sigurnosnoj politici, podnositelj Predsjedništvo BiH;
 15. Imenovanje ombudsmana u Instituciju ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine (prijedlog liste Ad hoc povjerenstva za imenovanje tri ombdusmana u Instituciju ombudsmana za ljudska prava BiH);
 16. Davanje suglasnosti za ratificiranje Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Republike Turske o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i imovinu;
 17. Davanje suglasnosti za ratificiranje Konvencije o zaštiti europskih divljih vrsta i prirodnih staništa;
 18. Davanje suglasnosti za ratificiranje Sporazuma o kreditu između Bosne i Hercegovine i BAWAG  P.S.K. BANK FUR ARBEIT UND WIRTSCHAFT UND OSTERREICHISCHE POSTSPARKASSE AKTIENGESELLSCHAFT – Projekt nabave medicinske opreme za Kantonalnu bolnicu Safet Mujić, Mostar;
 19. Davanje suglasnosti za ratificiranje Sporazuma o kreditu između Bosne i Hercegovine i BAWAG  P.S.K. BANK FUR ARBEIT UND WIRTSCHAFT UND OSTERREICHISCHE POSTSPARKASSE AKTIENGESELLSCHAFT – Projekt nabave medicinske opreme za Dom zdravlja Mostar;
 20. Davanje suglasnosti za ratificiranje Sporazuma o kreditu između Bosne i Hercegovine i BAWAG  P.S.K. BANK FUR ARBEIT UND WIRTSCHAFT UND OSTERREICHISCHE POSTSPARKASSE AKTIENGESELLSCHAFT za Projekt nabave medicinske opreme za Kliničku bolnicu Mostar;
 21. Davanje suglasnosti za ratificiranje Memoranduma o razumijevanju između Vijeća ministara BiH i Vlade Kanade o Kanadskom projektu u primarnoj zdravstvenoj zaštiti na Balkanu;
 22. Davanje suglasnosti za ratificiranje Memoranduma o razumijevanju između Vijeća ministara BiH i Vlade Kanade o Kanadskom projektu za mlade i zdravlje na Balkanu;
 23. Davanje suglasnosti za ratificiranje Programa financijske suradnju između Vijeća ministara BiH i Ministarastva industrije, turizma i trgovine Kraljevine Španjolske;
 24. Davanje suglasnosti za ratificiranje Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Makedonije o suradnji u zaštiti od prirodnih i drugih katastrofa;
 25. Davanje suglasnosti za ratificiranje Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Kraljevine Norveške o financiranju rekonstrukcije i obnove fasade zgrade Parlamentarne skupštine BiH;
 26. Davanje suglasnosti za ratificiranje Sporazuma o kreditu između Bosne i Hercegovine i Bank Austria Creditanstalt AG – projekt izgradnje vodosnabdjevanja u općini Srbac. (kraj)

Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Veleposlanstva SAD-a u BiH koju implementira Misija OESS-a u BiH.