MENI

19. сједница Дома народа Парламентарне скупштине БиХ

23.7.2008. 12:00 Бијела сала

Дневни ред:


 1. Одговори на делегатска питања и делегатска питања;
 2. Усвајање записника са 17. и 18.сједнице Дома народа;
 3. Захтјев Представничког дома за разматрање Предлога закона о измјенама и допунама Закона о сукобу интереса у институцијама власти БиХ по хитном поступку, у складу са чланом 122. Пословника Дома народа;
 4. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о удружењима и  фондацијама БиХ  (друго читање), предлагач: Савјет министара БиХ;
 5. Предлог оквирног закона о средњем стручном образовању и обуци у Босни и Херцеговини (друго читање), предлагач: Савјет министара БиХ;
 6. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о полицијским службеницима БиХ (друго читање), предлагач Савјет министара БиХ;
 7. Предлог закона о допунама Закона о управним споровима (прво читање), предлагач: Савјет министара БиХ;
 8. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о финансирању политичких партија (прво читање), предлагачи: делегати Илија Филиповић, Младен Иванић и Алма Чоло;
 9. Предлог закона о престанку важења Закона о флашираним питким водама БиХ (прво читање), предлагач: Савјет министара БиХ;
 10. Захтјев Заједничке комисије за административне послове за разматрање Предлога одлуке о измјенама Одлуке о организацији Секретаријата Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине по хитном поступку, у складу са чланом 122. Пословника Дома народа;
 11. Извјештај Заједничке комисије за усаглашавање текста о Предлогу закона о Фискалном савјету Босне и Херцеговине;
 12. Извјештај о раду Централне изборне комисије БиХ за 2007. годину;
 13. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о извршеној ревизији у 2006. години сљедећих институција:
      a) Министараство одбране БиХ
      б)   Министарство финансија и трезора БиХ
 14. Годишња платформа о обавјештајно-безбједносној политици, подносилац: Предсједништво БиХ;
 15. Именовање омбудсмена у Институцију омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине (Предлог листе Ад хок комисије за именовање три омбудсмена у Институцију омбудсмена за људска права БиХ);
 16. Давање сагласности за ратификацију Споразума између Босне и Херцеговине и Републике Турске о избјегавању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак и имовину;
 17. Давање сагласности за ратификацију Конвенције о заштити европских дивљих врста и природних станишта;
 18. Давање сагласности за ратификацију Споразума о кредиту између Босне и Херцеговине и BAWAG  P.S.K. BANK FUR ARBEIT UND WIRTSCHAFT UND OSTERREICHISCHE POSTSPARKASSE AKTIENGESELLSCHAFT – Пројекат набавке медицинске опреме за Кантоналну болницу ''Сафет Мујић'' Мостар;
 19. Давање сагласности за ратификацију Споразума о кредиту између Босне и Херцеговине и BAWAG  P.S.K. BANK FUR ARBEIT UND WIRTSCHAFT UND OSTERREICHISCHE POSTSPARKASSE AKTIENGESELLSCHAFT – Пројекат набавке медицинске опреме за Дом здравља Мостар;
 20. Давање сагласности за ратификацију Споразума о кредиту између Босне и Херцеговине и BAWAG  P.S.K. BANK FUR ARBEIT UND WIRTSCHAFT UND OSTERREICHISCHE POSTSPARKASSE AKTIENGESELLSCHAFT за Пројект набавке медицинске опреме за Клиничку болницу Мостар;
 21. Давање сагласности за ратификацију Меморандума о разумијевању између Савјета министара БиХ и Владе Канаде о Канадском пројекту у примарној здравственој заштити на Балкану;
 22. Давање сагласности за ратификацију Меморандума о разумијевању између Савјета министара БиХ и Владе Канаде о Канадском пројекту за младе и здравље на Балкану;
 23. Давање сагласности за ратификацију Програма финансијске сарадње између Савјета министара БиХ и Министараства индустрије, туризма и трговине Краљевине Шпаније;
 24. Давање сагласности за ратификацију Споразума између Савјета министара БиХ и Владе Републике Македоније о сарадњи у заштити од природних и других катастрофа;
 25. Давање сагласности за ратификацију Споразума између Босне и Херцеговине и  Краљевине Норвешке о финансирању реконструкције и обнове фасаде зграде Парламентарне скупштине БиХ;
 26. Давање сагласности за ратификацију Споразума о кредиту између Босне и Херцеговине и Bank Austria Creditanstalt AG– пројекат изградње водоснабдјевања у општини Србац. (kpaj)

Пленарне сједнице домова Парламентарне скупштине БиХ дигитално се снимају од 22.5.2007. а њихово директно праћење посредством web презентације доступно је од 20.2.2008. Систем за дигитално снимање и пренос сједница донација је Амбасаде САД-а у БиХ коју имплементира Мисија ОЕБС-а у БиХ.