MENI

23. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH

4.12.2008 11:00 Bijela sala

Dnevni red:


 1. Odgovori na delegatska pitanja i delegatska pitanja;
 2. Usvajanje Zapisnika 22. sjednice Doma naroda;
 3. Zahtjev Vijeća ministara BiH za razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju depozita u bankama BiH po hitnom postupku, u skladu s članom 122. Poslovnika;
 4. Zahtjev Vijeća ministara BiH za razmatranje Prijedloga zakona o dopunama Zakona o porezu na dodatu vrijednost po hitnom postupku, u skladu s članom 122. Poslovnika;
 5. Prijedlog kodeksa ponašanja za poslanike i delegate u Parlamentarnoj skupštini BiH (drugo čitanje), predlagač: Zajednička komisija za ljudska prava, prava djeteta, mlade, imigracije, izbjeglice, azil i etiku;
 6. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sportu u BiH (drugo čitanje), predlagač: Ustavnopravna komisija;
 7. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o klasifikaciji djelatnosti u BiH (drugo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH;
 8. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Obavještajno-sigurnosnoj agenciji BiH (prvo čitanje), predlagač: Zajednička sigurnosno-obavještajna komisija za nadzor nad radom Obavještajno- sigurnosne agencije;
 9. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti tajnih podataka (prvo čitanje), predlagač: Zajednička sigurnosno-obavještajna komisija za nadzor nad radom Obavještajno- sigurnosne agencije;
 10. Prijedlog zakona o maloljetnim počiniocima krivičnih djela i kaznenopopravnoj zaštiti djece i maloljetnika (prvo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH;
 11. Prijedlog zakona o zaštiti i dobrobiti životinja (prvo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH;
 12. Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za period I-XII 2007. godine;
 13. Informacija o stanju u oblasti imovinskih delikata u Bosni i Hercegovini, s naglaskom na krivično djelo otuđenja vozila u 2006. i 2007. godini i u prvih šest mjeseci 2008. godine;
 14. Izvještaj Zajedničke komisije za usaglašavanje prijedloga za imenovanje ombdusmena u Instituciju ombudsmena za ljudska prava BiH;
 15. Izvještaj Zajedničke komisije za usaglašavanje prijedloga za imenovanje zamjenika generalnog revizora;
 16. Izvještaj o radu Državne komisije za reviziju odluka o naturalizaciji stranih državljana u BiH za period od 1. 1. 2008. do 30. 6. 2008.;
 17. Privremeni izvještaj o radu Interresorne radne grupe na izradi Prijedloga zakona o imunitetu;
 18. Godišnji izvještaj o napretku (praćenje provođenja Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini - materijali Vijeća ministara BiH);
 19. Deklaracija o dobroj upravi, predlagač: Predstavnički dom;
 20. Prijedlog zaključaka povodom Informacije o krivičnim djelima protiv života i tjela, s naglaskom na nasilje u porodici za 2006. i 2007. godinu te tendencijama u prva tri mjeseca 2008. godine;
 21. Izbor članova Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta (rang-lista Vijeća ministara BiH);
 22. Zahtjev ustavnopravnih komisija oba doma Parlamentarne skupštine BiH za davanje ovlaštenja za utvrđivanje prečišćenog teksta Zakona o Sudu BiH i Zakona o Tužilaštvu BiH;
 23. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o kreditu između Bosne i Hercegovine, koju zastupa Ministarstvo finansija i trezora BiH, i BANK AUSTRIA CREDITANSTALT AG  - Projekat izgradnje vodovoda Fojnica-Kiseljak i kanalizacionog kolektora Lepenica-Kiseljak;
 24. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Vijeća ministara Republike Albanije o recipročnom unapređenju i zaštiti investicija;
 25. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Ugovora o finansiranju između Bosne i Hercegovione i Federacije BiH i Evropske investicione banke – Projekat vodovoda i kanalizacije u Federaciji BiH;
 26. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Evropskog sporazuma o dostavljanju molbi za pravnu pomoć.      

Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Ambasade SAD-a u BiH koju implementira Misija OSCE-a u BiH.