MENI

25. сједницa Дома народа Парламентарне скупштине БиХ

26.2.2009. 11:00 Плава сала

Дневни ред:


 1. Изјашњавање Дома народа о подношењу оставке Младена Иванића на мјесто предсједавајућег Дома народа Парламентарне скупштине БиХ;
 2. Именовање предсједавајућег Дома народа Парламентарне скупштине БиХ из српског народа;
 3. Одговори на делегатска питања и делегатска питања;
 4. Усвајање Записника са 24. сједнице Дома народа;
 5. Предлог закона о заштити и добробити животиња (друго читање), предлагач: Савјет министара БиХ;
 6. Предлог закона о генетички модификованим организмима (друго читање), предлагач: Савјет министара БиХ;
 7. Предлог закона о допуни Закона о Јавном радио-телевизијском систему БиХ (друго читање), предлагач: Савјет министара БиХ;
 8. Предлог закона о допуни Закона о царинској тарифи БиХ (прво читање), предлагач: Савјет министара БиХ;
 9. Предлог закона о Агенцији за развој информационог друштва БиХ (прво читање), предлагач: Савјет министара БиХ;
 10. Предлог закона о ваздухопловству БиХ (прво читање), предлагач: Савјет министара БиХ;
 11. Предлог закона о Агенцији за пружање услуга у ваздушној пловидби (прво читање), предлагач: Савјет министара БиХ;
 12. Изјашњавање о Предлогу закона о малољетним починиоцима кривичних дјела и кривичноправној заштити дјеце и малољетника (прво читање), предлагач: Савјет министара БиХ;
 13. Предлог закона о бесплатној правној помоћи (прво читање), предлагач: Савјет министара БиХ;
 14. Предлог закона о међународној правној помоћи у кривичним стварима (прво читање), предлагач: Савјет министара БиХ;
 15. Предлог закона о измјенама и допунама Закона Босне и Херцеговине о извршењу кривичних санкција, притвора и других мјера (прво читање), предлагач Савјет министара БиХ;
 16. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о министарствима и другим органима управе Босне и Херцеговине (прво читање), предлагач: Савјет министара БиХ;
 17. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о државној служби у институцијама Босне и Херцеговине (прво читање), предлагач: Савјет министара БиХ;
 18. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о Агенцији за рад и запошљавање Босне и Херцеговине (прво читање), предлагач: Савјет министара БиХ;
 19. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о полицијским службеницима Босне и Херцеговине (прво читање), предлагач: Савјет министара БиХ;
 20. Одлука Предсједништва БиХ о постављењу професионалних војних лица на формацијска мјеста у Оружаним снагама Босне и Херцеговине;
 21. Одлука Предсједништва БиХ о учешћу припадника Оружаних снага Босне и Херцеговине у мисији Снага међународне безбједносне помоћи (ИСАФ) у Исламској Републици Авганистан;
 22. Oдлукa Заједничке комисије за административне послове о измјенама Правилника о међународним активностима Парламентарне скупштине БиХ – ради потврђивања;
 23. Извјештај о раду Интерресорне радне групе за израду Предлога закона о имунитету;
 24. Извјештај о активностима на пројекту „Аутопут на Коридору Vц“ и План наредних активности;
 25. Именовање предсједавајућег, замјеника и чланова Независног одбора и одбора за жалбе грађана, као независних тијела полицијске структуре БиХ (Предлог Ад хок заједничке комисије за спровођење процедуре именовања Независног одбора и одбора за жалбе грађана);  
 26. Давање сагласности за ратификацију измјена Споразума између Савјета министара БиХ, којег представља Министарство финансија и трезора, и Владе Републике Аустрије, коју представља савезни министар финансија, о финансијској сарадњи;
 27. Давање сагласности за ратификацију Споразума о зајму између Босне и Херцеговине и Европске банке за обнову и развој – Пројекат Коридор Vц;
 28. Давање сагласности за ратификацију Споразума између Босне и Херцеговине и Швајцарске о олакшицама при издавању виза,
 29. Давање сагласности за ратификацију Споразума између Босне и Херцеговине и Швајцарске о реадмисији лица која бораве без дозволе;
 30. Давање сагласности за ратификацију Оквирне конвенције Свјетске здравствене организације о контроли дувана;
 31. Давање сагласности за ратификацију Меморандуму о разумијевању између Босне и Херцеговине и Европске заједнице о придруживању Босне и Херцеговине Седмом оквирном програму Европске заједнице за истраживања, технолошки развој и огледне активности;
 32. Давање сагласности за ратификацију Споразума о заштити тајних података између Владе Републике Словачке и Савјета министара Босне и Херцеговине; 
 33. Давање сагласности за ратификацију Споразума између Савјета министара Босне и Херцеговине  и Владе Црне Горе о сарадњи у области културе;
 34. Давање сагласности за ратификацију Споразума између Савјета министара БиХ и Владе Црне Горе о враћању и прихватању лица чији је улазак или боравак незаконит и Протокола између Министараства безбједности Босне и Херцеговине и Министарства унутрашњих послова и јавне управе Црне Горе о спровођењу Споразума између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Црне Горе о враћању и прихватању лица чији је улазак или боравак незаконит. (kpaj)

Пленарне сједнице домова Парламентарне скупштине БиХ дигитално се снимају од 22.5.2007. а њихово директно праћење посредством web презентације доступно је од 20.2.2008. Систем за дигитално снимање и пренос сједница донација је Амбасаде САД-а у БиХ коју имплементира Мисија ОЕБС-а у БиХ.