MENI

27. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH

26.3.2009 11:00 Plava sala

Dnevni red:


 1. Usvajanje zapisnika 25. i 26. sjednice Doma naroda;
 2. Odgovori na delegatska pitanja i delegatska pitanja;
 3. Prijedlog amandmana I. na Ustav BiH (drugo čitanje),  predlagač: Vijeće ministara BiH;
 4. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Prijedlogu zakona o besplatnoj pravnoj pomoći;
 5. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o imenovanju predsjedavajućeg, zamjenika i članova Nezavisnog odbora i odbora za žalbe građana, kao nezavisnih tijela policijske strukture BiH (Prijedlog Ad hoc zajedničke komisije za provođenje procedure imenovanja Nezavisnog odbora i odbora za žalbe građana);  
 6. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o proizvodnji naoružanja i vojne opreme (drugo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH;
 7. Prijedlog zakona o kontroli kretanja oružja i vojne opreme  (prvo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH;
 8. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državljanstvu BiH (prvo čitanje), predlagač Vijeće ministara BiH,
 9. Izjašnjavanje Doma o Inicijativi delegata Bože Rajića i Rude Vidovića za formiranje radne grupe za uzradu teksta novog Ustava Bosne i Hercegovine;
 10. Prijedlog usaglašenih zbirnih i pojedinačnih zaključaka Komisje za finansije i budžet Predstavničkog doma i Komisije za finasije i budžet Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH o razmatranim revizorskim izvještajima Ureda za reviziju institucija BiH za 2007. godinu;
 11. Izvještaj o Konačnom izvještaju o provođenju mjera iz Akcionog plana Srednjoročne razvojne strategije BiH 2004.-2007. godine (PRSP) i Ekonomski trendovi, Godišnji izvještaj za 2007. godinu Direkcije za ekonomsko planiranje BiH;
 12. Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za provođenje programa mjera u okviru CEFTA sporazuma, s Analizom vanjskotrgovinske razmjene BiH za 2008. godinu;
 13. Izvještaj o napretku Bosne i Hercegovine u 2008. godini kao i Strategija proširenja i ključnih izazova 2008./2009.(materijal Direkcije za evropske integracije BiH);
 14. Izvještaj o aktivnostima Stalne delegacije Parlamentarne skupštine BiH pri Parlamentarnoj skupštini Vijeća Evrope u 2008. godini;
 15. Prijedlog državne strategije nadzora nad opojnim drogama, sprečavanja i suzbijanja zloupotrebe opojnih droga u Bosni i Hercegovini za period 2009-2013., predlagač: Vijeće ministara BiH;
 16. Informacija o krivičnim djelima protiv dostojanstva ličnosti i morala u BiH, s naglaskom na krivična djela krijumčarenja i trgovine ljudima u 2006. i 2007. godini i prvih devet mjeseci 2008. godine;
 17. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izboru članova zajedničkih komisija oba doma Parlamentarne skupštine BiH;
 18. Imenovanje dva člana Ureda za razmatranje žalbe iz reda stručnjaka upravnog prava – predlagač Vijeće ministara BiH. (kraj()

Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Ambasade SAD-a u BiH koju implementira Misija OSCE-a u BiH.