MENI

31. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH

18.6.2009 11:00 Plava sala

Dnevni red:


 1. Odgovori na delegatska pitanja i delegatska pitanja;
 2. Usvajanje Zapisnika 30. sjednice Doma naroda;
 3. Izvještaj Zajedničke komisije za usaglašavanje teksta Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o finansiranju institucija BiH;
 4. Zahtjev Vijeća ministara BiH za razmatranje Prijedloga zakona o usvajanju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uplatama na jedinstveni račun i raspodjeli prihoda, po hitnom postupku u skladu s članom 122. Poslovnika Doma naroda;
 5. Zahtjev Vijeća ministara BiH za razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uplatama na jedinstveni račun i raspodjeli prihoda, po hitnom postupku u skladu s članom 122. Poslovnika Doma naroda;
 6. Zahtjev Vijeća ministara BiH za razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja u Bosni i Hercegovini, po hitnom postupku u skladu s članom 122. Poslovnika Doma naroda;
 7. Prijedlog zakona o parlamentarnom vojnom povjereniku Bosne i Hercegovine (drugo čitanje), predlagači: delegati Branko Zrno i Slobodan Šaraba;
 8. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnoj agenciji za istragu i zaštitu (drugo čitanje), predlagač:Vijeće ministara BiH;
 9. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Graničnoj policiji BiH (drugo čitanje) predlagač:Vijeće ministara BiH;
 10. Prijedlog zakona o fiskalnim kasama (drugo čitanje), predlagač: Predstavnički dom;
 11. Prijedlog zakona o zaštiti domaće proizvodnje unutar Sporazuma CEFTA  (drugo čitanje), predlagač: Predstavnički dom;
 12. Prijedlog zakona o akcizama BiH (drugo čitanje), predlagač:Vijeće ministara BiH;
 13. Prijedlog zakona o javnim nabavkama, (prvo čitanje),  predlagač: Vijeće ministara BiH;
 14. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o konkurenciji (prvo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH;
 15. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave BiH (prvo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH;
 16. Prijedlog revidirane strategije Bosne i Hercegovine za provođenje Aneksa VII. Dejtonskog mirovnog sporazuma (prijedlog Vijeća ministara BiH);
 17. Strategija prevencije i borbe protiv nasilja u porodici u BiH za period od 2009. do 2011. godine;
 18. Plan aktivnosti za ispunjavanje obaveza iz preporuka Evropske komisije u vezi s Mapom puta za liberalizaciju viznog režima za građane Bosne i Hercegovine;
 19. Izvještaj o provođenju zakona u nadležnosti Centralne  izborne komisije BiH; 
 20. Izvještaj o zaštiti ličnih podataka u BiH i o radu Agencije za zaštitu ličnih podataka u BiH;
 21. Izvještaj o utrošku sredstava Predsjedništva BiH za 2008. godinu, u skladu sa Ustavom BiH član V tačka 3. (g);
 22. Prijedlog rezolucije o unapređenju zaštite porodice u BiH, predlagač: delegat Hilmo Neimarlija;
 23. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Vijeća nacionalnih manjina Bosne  i Hercegovine - predlagač: Zajednička komisija za ljudska prava, prava djeteta, mlade, imigraciju, izbjeglice, azil i etiku;
 24. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o imenovanju članova Vijeća nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine - predlagač: Zajednička komisija za ljudska prava, prava djeteta, mlade, imigraciju, izbjeglice, azil i etiku;
 25. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o kreditu između Bosne i Hercegovine, koju zastupa Ministarstvo finansija i trezora BiH, i Raiffeisen Zentralbank Osterreich Aktiengesewllschaft – Razvoj sistema vodosnabdjevanja u općini Livno; 
 26. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Međunarodnih zdravstvenih propisa (2005.);
 27. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vijeća ministara Republike Albanije o saradnji u borbi protiv kriminala, posebno terorizma, ilegalne trgovine drogom i organiziranog kriminala;
 28. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o ekonomskoj saradnji između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Srbije;
 29. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Aneksa II. Sporazuma između BiH i Kraljevine Norveške o finansiranju projekta u korist pravosuđa i/ili sudova i tužilaštva u BiH;
 30. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Dodatnog protokola krivičnopravne Konvencije protiv korupcije /ETS 191/, Strazburg, 15. svibnja 2003.;
 31. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Evropske konvencije o obavještenjima o stranom pravu s Dodatnim protokolom;
 32. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Amandmana na Konvenciju o osnivanju Vijeća za carinsku saradnju;
 33. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Protokola između Ministarastva sigurnosti BiH i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije  o provođenju zajedničkih patrola uz zajedničku državnu granicu;
 34. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Protokola između Ministarstva sigurnosti BiH i MUP-a Republike Srbije o održavanju redovnih sastanaka predstavnika graničnih policija na državnom, regionalnalnom i lokalnom nivou. (kraj)

Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Ambasade SAD-a u BiH koju implementira Misija OSCE-a u BiH.